21 dec. 2010

Parteneriatul – factor important în dezvoltarea interesului faţă de carte

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar" au organizat la 8 decembrie a.c. seminarul municipal teoretico-practic în cadrul studierii experienţei manageriale avansate sub genericul " Aspecte ale parteneriatului educaţional: deschidere spre formare de competenţe educative la elevii de vîrstă şcolară mică prin dezvoltarea interesului şi dragostei faţă de lectură". Seminarul s-a desfăşurat în incinta filialei "Ştefan cel Mare" a BM "B. P. Hasdeu". Au participat:  Gheorghina Todorov, Cristina Caterev, Lilia Tcaci, Olga Pleşca, Maria Chirilă.  Subiectul seminarului este foarte actual şi binvenit, iar locul desfăşurării - perfect, deoarece între bibliotecile publice şi instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar s-a stabilit un parteneriat de durată. Centrul Academic Eminescu a acumulat o anumită experienţă privind aspectele parteneriatului educaţional părinte - şcoală - bibliotecă.
   Una din cerinţele învăţământului modern este formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual şi de muncă independentă, a capacităţii de a gândi şi a acţiona creator.Misiunea de a-i dezvolta copilului intelectul, de a-l ajuta să cunoască lumea îi revine familiei, şcolii şi bibliotecii. Anume în familie se formează deprinderile de lectură, se cultivă dragostea faţă de carte, se formează respectul faţă de carte. Interesul pentru lectură nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă asiduă a factorilor educaţionali.
    Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de citi – o necesitate, e potrivit ca familia să se implice în această activitate. Părinţii trebuie să-şi ajute copiii în perioada şcolară mică, familia vine în spriginul şcolii, susţinând „gustul” de a citi. Importantă este stimularea curiozităţii copilului (prin procurarea cărţilor, prin vizitarea bibliotecii). Cu cât apropierea copilului faţă de carte se face mai devreme, cu atât mai durabile sunt efectele ei.
    Rolul bibliotecii în colaborare cu cadrele didactice este de a-i îndruma pe elevii claselor primare „cât şi ce” să citească, să-l ajute să filtreze torentul informaţiei. O preocupare importantă este de a-l învăţa pe copil să lucreze cu cartea.
    Trăim în epoca revoluţiei electronice, în care rege e calculatorul. El a pătruns în toate sferele sociale. Calculatorul s-a împus şi în faţa cărţii. Se confirmă că calculatorul i-a sustras pe elevi de la carte, de la lectură. Presa de specialitate din ultimii ani atenţionează faptul că copiii şi tinerii citesc din ce în ce mai puţin. Această situaţie a produs dezolare printre educatori, profesori şi bibliotecari. Cu toate acestea, copiii au nevoie de carte despre artă, despre personalităţi din diferite domenii despre poluarea mediului etc.
    S-a constatat că datorită modernizării structurii programelor şcolare, nevoia de informaţie a crescut şi copiii apelează mai mult la bibliotecile publice. Acestea sunt dotate cu cele necesare pentru studiu şi informare. Un rol important îi revine parteneriatului în triada: şcoală – cadre didactice – bibliotecă.
    Colaborarea şi cooperarea între parteneri sunt pilonii siguri ai succesului în educaţie.
Biblioteca Centrului Academic Eminescu, fiind responsabilă de angajamentul său faţă de utilizatori, tinde să colaboreze cu toate instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar din sector (şi nu numai). Profesorii vizitează deseori biblioteca împreună cu copiii pentru discuţii despre cărţi, pentru a căuta informaţii în legătură cu temele şcolare.
În colaborare cu cadrele didactice, cu elevii din instituţiile de învăţământ , biblioteca CAIE organizează diverse manifestări culturale, prin care asigurăm acces tuturor la opera lui Mihai Eminescu. Suntem deschişi spre colaborare eficientă în promovarea cărţii şi a lecturii.
    Voi enumera doar câteva din acestea:
„Eminesciana”, ore de lectură, ora poveştilor, întâlniri cu scriitori, prezentări de carte, lansări de carte, concursuri etc. Lectura celor mici este o preocupare a noastră. Activitatea cu copiii cere mai multă exigenţă, atenţie, cultură generală. O deosebită atenţie se acordă orelor de poveste. Succesul acestui program constă în faptul că copiii sunt foarte receptivi, înţeleg bine mesajul poveştilor, desenează, continuă povestea după fantezia lor.
De un succes binemeritat se bucură programele: „ Chişinăul citeşte o carte”, „Copiii Chişinăului citesc o carte”, „Lecturile verii”, „Cunoaştem pas cu pas viaţa şi opera lui M. Eminescu” , săptămâna uşilor deschise etc. În cadrul programului „Chişinăul citeşte o carte” a fost propusă cartea lui Nicolae Dabija „Tema pentru acasă”. Cartea a fost suprasolicitată de elevii liceului „Elena Alistar”.
    Se organizează şi multe activităţi extramuros. Prieteni activi şi fideli ne sunt elevii din clasele primare din liceul „Liviu Rebreanu”, „Elena Alistar”, „Mihai Eminescu”,”Tudor Vladimirescu”, „Nicolae Iorga”, „Mihail Sadoveanu” scolile Nr. 3,6, 9, 31, scoala „Grigore Vieru”, grădiniţele de copii Nr. 40, 91, 139.
    Recent, pentru elevii clasei II C din liceul „Elena Alistar” (profesoară dna Adriana Coroliuc) am organizat o oră de lectură „Legenda unui geniu” în cadrul programului „Cunoaştem pas cu pas viaţa şi opera lui M. Eminescu”. Copiii au fost foarte receptivi, au declamat şi au citit versurile lui Eminescu.
    Doar în colaborare eficientă cu partenerii noştri fideli vom forma o personalitate intelegentă, dornică de a cunoaşte şi de a se informa.
Maria Chirilă, şef oficiu CAIE

20 dec. 2010

Poetul faţă-n faţă cu cititorul

                                                                                                                                            A scris un roman de dragoste, l-am citit. Ne –a oferit o lecţie de viaţă, am studiat-o. L-am învitat şi a venit. Şi iată-l pe scriitorul Nicolae Dabija faţă-n faţă cu cititorul dornic de a discuta noul său roman “ Tema pentru acasă” . Elevii Liceului Teoretic “Mihai Eminescu”au trăit clipe fericite la Centrul Academic Internaţional Eminescu avăndî-l în ospeţie pe poet. Anume domnia sa a putut să le răspundă la întrebările neclare ce-i frământau în baza romanului citit. Elevii nu numai au citit romanul, dar au pătruns profund în esenţă şi conţinut, la toate comparaţiile, figurile de stil ,metafore, epitete aplicate în roman. Totul e profund în acest roman: adevărul istoric, iubirea,şansa,curajul. Este un roman captivant,entuziasmant cu dialoguri pline de poezie,scene dramatice prin trăiri cutremurătoare.Liceenii au rămas încîntaţi de Măria sa scriitorul, de felul cum este Nicolaie Dabija ca om ,istorie, ca patriot al neamului. Îi mulţumim din suflet pentru aceste momente frumoase trăite alături de personajele romanului . La solicitarea cititorilor N. Dabija le-a promis că romanul va urma. Suntem mândri că avem aşa scriitor.care de fiecare dată ne aminteşte de unde venim, cine suntem şi încotro trebuie să mergem. Că suntem un popor , o ţară independentă, avem o limbă frumoasă şi visăm un viitor prosper.
Cu deplină admiraţie, Aculina Golovatenco, bibliotecar Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” or. Chişinău.

17 dec. 2010

Lansare de carte : Puiu Răducanu, Gheorghe. "De ale lui Gheorghe "

       Centrul Academic Internaţional Eminescu a găzduit lansarea cărţii lui Gheorghe Puiu Răducan Ţepeşti „De ale lui Gheorghe / Des Georges. - Drobeta Turnu Severin : Lumina, 2010.     Moderatorul prezentării, academicianul Mihai Cimpoi, care este şi prefaţatorul cărţii, a menţionat că autorul „este un poet al tristeţii lucide, repunătoare a universului dezarticulat, „ruinat” pe terenurile etice solare ale normalităţii. Poetul este „un apocaliptic care nu cântă doar pe strunele dezacordate ale lirei, ci şi pe strunele de melodii fine, lirice. Nu lipsesc nici acordurile patriotice.
Poetul Florian Copcea, directorul editurii, a trecut în revistă realiile culturale deosebite care există între Drobeta Turnu Severin şi Chişinău, concretizate în organizarea manifestărilor din cadrul „Eminesciane”, editări de cărţi, expoziţii, lansări de cărţi. Definatorii premiilor Festivalului Internaţional „M. Eminescu” din 2011 va fi Gheorghe Bâlici şi Vasile Toma. Referindu-se la Gheorghe Puiu Răducan – Ţepeşti a menţionat că este „depozitul unor vechi învăţăminte ezoterice, refuzând sarcastic convenţiile absurde, de factură simbolistă, exaltă bucuria creaţiei.
În final, a vorbit despre creaţia sa şi a recitat versuri invitatul, care a mărturisit că lucrează la o lucrare nouă despre credinţă şi istorie, în care prezintă istoria bisericilor, mănăstirilor din România şi Basarabia.
Gheorghe Puiu Răducan este născut la Ţepeşti la 28 iulie 1951 şi este inginer hidroenergetic de profesie. Este autorul a peste 10 volume de versuri apărute la Râmnicu Vâlcea, Craiova şi Drobeta Turnul Severin.

6 dec. 2010

Concurs pentru copii


Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Primăria municipiului Chişinău, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Centrul Educaţional „Pas cu pas”, S.R.L. „Coravis Grup”, Editura „Guguţă”, revista „Alunelul” anunţă Concursul „Eu şi Guguţă”. 
Pe http://www.slideshare.net/cdbclub/concurs-guguta-6048404 poate fi accesată informaţia despre concursul „Eu şi Guguţă”.

2 dec. 2010

1 decembrie 1918 - zi astrală în istoria României

                                        

La 1 decembrie în incinta Centrului Academic Eminescu a fost organizată şi desfăşurată o Zi de informare susţinută de elevii Liceului Teoretic „Liviu Rebreanu” cu genericul „1 decembrie 1918 – zi astrală în istoria României”. Activitatea a fost moderată de profesoara de istorie dna Alexandra Maftei. Dna profesoară a prezentat în Power Point principalele evenimente din Mişcarea Naţională a românilor din teritoriile înstrăinate.
Elevii au consultat informaţii utile despre mişcarea naţională a românilor din teritoriile populate preponderent de români: Basarabia, Bucovina, Transilvania, au dat răspunsuri la întrebări, au accesat diverse site-uri în Internet.
Informaţiile prezentate prin analiza contextului intern şi internaţional al evenimentelor din 27 martie 1918 – 1 decembrie 1918, utilizarea corectă a conceptelor şi noţiunilor istorice, vizionarea filmului documentar „Marea Unire de la 1 decembrie 1918” au demonstrat că elevii liceului „Liviu Rebreanu” şi-au pregătit tema pentru acasă pe nota 10. Şi mai mult au demonstrat competenţe de lucru cu documente de epocă cum ar fi: „Actul de Unire a Basarabiei cu România din 27 martie 1918”; Rezoluţia Marii Adunări Naţionale din 1 decembrie 1918 „. Elevii au făcut o caracteristică a personalităţilor istorice implicate în procesul politic de integrare a românilor la anul 1918.
Comemorarea a 92 de ani de la acest eveniment epocal a fost
susţinută şi de invitaţii acestui eveniment: elevii de la gimnaziul-internat Nr.2, care au fost prezenţi împreună cu profesoarea de istorie Ludmila Moroga.
La această sesiune informativă au participat dna T. Profir, violonistă la Teatrul etnofolcloric „Ion Creangă” interpretînd cu eleva Ecaterina Gîsca cîntecul „Trei culori” pe versurile lui G. Vieru. A fost organizată o expoziţie de carte care vizează tema zilei şi prezentată o revistă bibliografică desfăşurată.
Elevii şi-au manifestat dorinţa de a trăi îtr-un stat de drept, bazat pe principii democratice, unde să fie respectate drepturile tuturor cetăţenilor indiferent de naţionalitate.
Alexandra Maftei, profesoară de istorie,
Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”

25 nov. 2010

Ziua bibliografiei la Centrul Eminescu

Astăzi, 25 noiembrie Centrul Academic Eminescu a organizat Ziua bibliografiei la care au fost invitaţi toţi doritorii.În cadrul acestui eveniment, important pentru bibliotecă, a fost organizat şi desfăşurat un program variat de informaţie bibliografică. Lecţii bibliografice: "Ce este bibliografia?"; "Utilizarea bibliografiilor în procesul de studiu"; "Aparatul informativ-bibliografic al CAIE"; "OPAC - sursă de informare despre fondul de documente al BM"; "Alcătuirea WEB bibliografiei Eminescu". Au fost prezentate reviste bibliografice: "Bibliografia Mihai Eminescu - memoria patrimoniului eminescian"; "Biobibliografiile BM "B.P.Hasdeu" - surse de cunoaştere şi informare".
 Ziua bibliografiei a demarat cu lecţia bibliografică "Ce este bibliografia?" . Au participat elevii  Liceului Teoretic "Liviu Rebreanu". Copii au fost informaţi despre bibliografie ca un mijloc de informare în munca ştiinţifică. De ce se întocmeşte o bibliografie? Pentru a aduce la cunoştinţă sursele pe care le-am folosit, pentru a demonstra cunoaşterea şi înţelegerea subiectului. Ce se întîmplă dacă nu ataşăm o listă bibliografică? Putem fi acuzaţi de plagiat. Din contra , ataşarea unei bibliografii arată că am realizat o muncă de cercetare şi documentare pentru întocmirea lucrării.
 Din practica de activitate, cunoaştem că copiii des confundă cuvîntul biografie cu bibliografie. Am dorit ca ei singuri să găsească sensul acestor două definţii în dicţionare. Au fost selectate mai multe enciclopedii cu o tematică variată. Elevii au primit însărcinarea să găsească în cărţile consultate informaţii despre diferite animale. Apoi a fost propus un joc cu fişe unde au fost indicaţi autorii cărţilor, iar pe altele titlurile lor. Copiii au dat dovadă de cunoştinţe bune aranjînd fişele în ordinea corectă.
Altă lecţie bibliografică "OPAC - sursă de informare despre fondul de documente al BM" a fost prezentată  pentru elevii din clasele a IX, liceul "Liviu Rebreanu". Copii au fost familiarizaţi cu utilizarea catalogului electronic şi alte servicii bibliografice virtuale oferite de BM "B. P. Hasdeu". A fost prezentat blogul Centrului Academic Eminescu.
Credem că acele cunoştinţe de bibliografie care au fost oferite participanţilor în cadrul zilei bibliografiei vor fi utile pentru a scrie un referat, o comunicare, o teză.
Vera Sîrbu, şef oficiu

18 nov. 2010

Вечер памяти в Академическом Центре Эминеску


Накануне дня рождения монахини Елены (Казимирчак-Полонской) в Академическом Центре Эминеску прошел вечер памяти, подготовленный членами Свято-Паисиевского малого братства (Преображенское содружество малых православных братств), который вошел в цикл культурно-просветительских встреч «ХХ век: человек и эпоха». Разговор стал, с одной стороны, продолжением темы об аристократии духа, начатой на предыдущих семинарах Cвято-Паисиевского братства, а с другой, жизненный путь Елены Ивановны, пережившей арест и допросы, неразрывно связан с темой жертв политических репрессий.
В своем вступительном слове одна из ведущих Елена-Алина Патракова напомнила всем собравшимся об основных этапах жизни монахини Елены (Казимирчак-Полонской).
В своем выступлении ведущая встречи Ольга Ивановна Медведь рассказала о том, что Е.И. Полонская пережила арест по обвинению в шпионаже и многочасовые допросы в Бутырской тюрьме. Следователь, чье имя она впоследствии никогда не называла, в итоге уверовал и добился ее освобождения. Допросы превратились в проповедь. Этот беспрецедентный случай описан в учебниках по юриспруденции. На встрече Ольга Ивановна упомянула об одной из своих знакомых, которая присутствовала год назад на встрече, посвященной памяти Е.И.Полонской: юрист по образованию, гостья заинтересовалась этим случаем и, некоторое время спустя, нашла в учебниках настоящее имя того следователя.
Мария Чобану из Свято-Паисиевского братства рассказала о том, что прот. Василий Кулеш, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Старая Богдановка, был лично знаком с Еленой Ивановной Полонской. Она была его прихожанкой, когда он служил в Одессе.
В заключение хочется отметить, что за всю свою долгую, трагическую жизнь Елена Ивановна никогда не отступала от веры. В условиях советской действительности, еще в 70-е годы она тайно на квартирах собирала кружки, где вместе с молодежью читала и толковала Евангелие, делала доклады по апологетике, патристике, истории Церкви. Некоторые из членов этих кружков впоследствии стали священнослужителями и говорили, что именно она стала тем светом, который помог им победить мрак безверия. Тем более символично, что в 1978-м году именем Елены Ивановной Полонской назвали маленькую планету № 2006. В телескоп она выглядит как маленькая точка, яркая и неугасающая.

Елена-Алина Патракова

17 nov. 2010

Toleranţa - dimensiune socială


«Cine este înclinat să nu-i respecte pe alţii, acela nu se respectă, înainte de toate pe sine” F. Dostoievski

Marţi, 16 noiembrie, de Ziua Internaţională a Toleranţei , elevii de la liceul „Liviu Rebreanu”cu care colaborează CAIE, împreună cu domnişoara bibliotecară Lidia Mucuţa, au venit în ospeţie pentru a participa la discuţia-dezbatere „Toleranţa – dimensiune socială”Participanţii la manifestare au fost informaţi cu istoricul noţiunii de toleranţă apărut în secolul al XVI-lea, în strânsă legătură cu gândirea umanistă reprezentată de Erasmus Rotterdam, în efortul său de a combate fanatismul religios. Toleranţa este inclusă în „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” din 1948 a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Toleranţa are limitele sale în normele de drept, care reglementează conveţuirea membrilor societăţii, pentru apărarea demnităţii şi libertăţile oamenilor. Adevărata toleranţă înseamnă mai mult decât o simplă „suportare”, în sensul originar ea presupune respectul opiniei contrare şi este strâns legată de libertatea persoanei. A fost menţionat faptul, că prin toleranţă se respectă deciziile altor oameni, grupuri, popoare, religii, alte moduri de gândire şi puncte de vedere, alte stiluri şi moduri de viaţă. Toleranţa este o armonie în diferenţe. Ea nu este doar o obligaţiune de ordin etic; ea este de asemenea şi o necesitate politică şi juridică. 
Copiii au vorbit despre toleranţa unul faţă de celălalt în viaţa cotidiană şi importanţa acesteea la un individ, care defineşte respectul libertăţii altuia, a modului său de gândire şi de comportare, precum şi a opiniilor sale de orice natură.
Au fost discutate mai multe situaţii pe care copiii consideră că le tolerează sau nu.
De exemplu: vopsirea părului în diferite culori; purtarea cerceilor de către bărbaţi; un anumit ritual religios care cere sacrificii omeneşti; un coleg care umblă mereu ras pe cap; copiii vecinului care lovesc o pisică cu bolovanii.e.t.c.
Copiii s-au implicat activ în discuţie, expunîndu-şi fiecare opinia sa referitor la temă şi la diferite situaţii din viaţa lor zi de zi.
Concluzia principală care a fost definită pe urma dezbaterii, a fost ideea că exista un singur lucru ce nu poate fi tolerat şi anume intoleranţa, care poate merge până la fanatism.
Vera Sîrbu, şef oficiu

5 nov. 2010

Mihail Sadoveanu despre Eminescu

  Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880Pașcani - d. 19 octombrie 1961București) a fost un scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român.
Vă propunem un fragment din lucrarea "Eminescu" de Mihail Sadoveanu:
" Să ne aducem pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales între toţi scriitorii acestui neam, apărut pe neaşteptate în literatura lâncedă şi convenţională a epocii, în viaţa lui scurtă a dus arta poeziei la înălţimi neîntrecute până astăzi , îmbogăţind ritmul, rima şi expresia artistică, a dat cuvintelor simple valori nouă şi armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit.
   Pe lângă acest progres al artei scrisului, Eminescu a îmbogăţit limba şi a legat poezia cultă de producţiile din veac ale cântăreţilor anonimi ai neamului.
   Acest monument măreţ al literaturii poporului nostru a fost clădit în mai puţin de douăzeci de ani în care se numără şi anii de suferinţă când poetul a fost copleşit de o boală necruţătoare, care la 1889 i-a întrerupt brusc cursul vieţii.
   Acest monument măreţ al literaturii, "mai durabil decât arma", a fost clădit între chinuri morale într-o epocă de nepăsare şi neînţelegere a geniului său, în neliniştea crâncenă a vieţii cotidiene, a lipsei umilitoare de haine şi pâine, în exploatarea unei societăţi literare şi a unui club politic."

2 nov. 2010

Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu (2.XI. 1869 - 17. IX. 1888)

Fiecare om are în el harul iubirii; omul trebuie să iubească, aceasta-i raţiunea lui de a fi. Dar obiectul dragostei diferă: unul iubeşte aurul, altul - ştiinţa, un altul - plăcerile; iar altul - dar de acela mi-e şi mai multă milă - se iubeşte numai pe sine. Aşadar, câţi sunt aceia care îşi iubesc semenii? Iar lor aşa puţini aleşi, ce le rămâne de iubit? Oamenii care nu-i vor iubi şi nici măcar nu-i vor înţelege... Iulia Hasdeu
Unicul vlăstar al lui B. P. Hasdeu a fost un copil excepţional dotat. De la trei ani ştia să citească, la opt ani vorbea în limbile franceză, germană şi engleză, tot atunci îşi trece examenele pentru clasele primare. Mai tîrziu, după terminarea cursului secundar al Liceului "Sf. Sava" pleacă la Paris unde urmează cursurile Colegiului Sevigne. În iulie1886 ia bacalaureatul în litere la Sorbona, înscriindu-se apoi la Facultatea de Litere. Studia limbile clasice, literatura antică, literatura franceză şi engleză, istoria, filozofia. Lua lecţii de desen, pictură, muzică, scria versuri în limba franceză, aşternuse pe hîrtie proiecte literare, impresionante prin amploare şi varietate. În 1887 se iviră primele semne de ftizie. În anul următor cînd trebuia să-şi susţină licenţa, cînd pregătea o teză despre filosofia nescrisă a poporului român, fu nevoită să-şi întrerupă studiile.  Dusă pentru îngrijiri medicale în Elveţia şi apoi în ţară, nu poate învinge boala şi moare înainte de a împlini nouăsprezece ani.

25 oct. 2010

Chişinău - oraş de vis

 Hramul orasului Chişinău este sărbătorit pe 14 octombrie în ziua Acoperămîntului Maicii Domnului”. În fiecare toamnă aşteptăm această frumoasă sărbătoare. Decada oraşului Chişinău în toate filialele BM s-a desfăşurat în perioada 5-16 octombrie. Pregătirile pentru organizarea acestei decade la CAIE au început din timp, prin definitivarea programului activităţilor culturale . Astfel pentru diferite categorii de utilizatori am organizat:
ore de lectură cu genericul „Legenda oraşului Chişinău”, „Chişinăul cultural”, „Scriitorii cartierului Botanica”, „Dedicaţii oraşului Chişinău”, „Chişinău – oraş arhitectoral”
prezentări de carte: „Chişinău – oraş de vis”, „Oamenii – mîndria oraşului Chişinău”, „Trifan, Călina. Aleea clasicilor”, „Ciobanu Constantin I. Valentina Rusu-Ciobanu ”, (90 de ani de la naştere), „Crăciun, Victor. Eminescu la Odesa şi Kuialnik”, (125 de ani de la trecerea lui Mihai Eminescu prin Gara Chişinău)
discuţie-dezbatere:„Personalităţi chişinăuiene”, (Şedinţa Cenaclului: „Aici e casa mea de zi şi noapte aici eu cred în viaţă şi în zei”)
matineu: „Oraşul meu, al tău, al tuturor”
prezentarea cărţii: „Grosu Vasile. Academicianul Ştefan Ciobanu”
(Şedinţa Cenaclului: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”)
Pe parcursul desfăşurării acestei decade uşile CAIE au fost deschise pentru elevii de la liceul „Liviu Rebreanu” care au participat la un concurs „Oraşul meu – călătorii imaginare”. Concursul a fost efectuat în baza blogului Chişinău. Oraşul meu” de pe site-ul bibliotecii www. hasdeu.md . Din cele 200 de întrebări care reflectă diferite aspecte din istoria oraşului şi Chişinăul contemporan, liceeniilor le-au fost propuse o serie de întrebări. Liceenii au dat dovadă de cunoştinţe profunde despre istoria oraşului, completîndu-se unul pe altul. Pentru sîrguinţa depusă în pregătirea către acest concurs biblioteca liceului „Liviu Rebreanu” a primit în dar Enciclopedia Chişinău.
La începutul întîlnirii copii au privit un film despre capitală cu cele mai memorabile şi frumoase locuri, au ascultat imnul municipiului Chişinău, care este o operă muzical-poetică, alcătuită în baza cîntecului „Oraşul meu” , muzică: Eugen Doga, versuri: Gheorghe Vodă, au cunoscut ce simbolizează drapelul municipiului. A fost remarcat faptul că la intrare în clădirea Primăriei municipiului, dar şi al preturilor celor cinci sectoare alături de drapelul R. Moldova este arborat un alt drapel. Este drapelul capitalei noastre, elaborat în 1998 de către pictorii Gheorghe Vrabie şi Eudochia Cojocaru-Vrabie.
În acest context menţionăm şi participarea celor mai activi utilizatori ai CAIE la conferinţa de totalizare a Programului CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE “Ion Hadârcă. Grăuncioare de lumină”, la care a fost un dialog pe viu cu autorul Ion Hadărcă.
Au fost organizate expoziţii desfăşurate pentru promovarea fondului de documente, care pot fi consultate la CAIE: „Oamenii – mîndria oraşului Chişinău”, „Chişinăul cultural”, „B.M. „B. P. HASDEU” – calea ta spre cunoaştere”.

Pe parcursul acestor activităţi utilizatorii au menţionat că în ultimii ani capitala s-a schimbat considerabil, devenind pe bună dreptate un oraş european cu bulevarde largi şi luminoase, edificii moderne situate în vecinătate cu clădirile cu elemente ale arhitecturii moderne. Am atenţionat tînăra generaţie că ei sunt făuritorii viitorului Chişinăului , ca să avem un oraş cu care să ne mîndrim: mai dezvoltat economic, arhitectoral, cultural, etc.

Aducem mulţumiri cadrelor didactice şi bibliotecarilor din cartier pentru colaborare şi parteneriat în organizarea acestor activităţi de familiarizare şi cunoaştere a trecutului şi prezentului oraşului pentru tînăra generaţie – viitorul Chişinăului.
Elena Dabija, director CAIE

19 oct. 2010

Rolul bibliotecii în viaţa mea

O bibliotecă este una dintre puţinele dovezi pe care le avem că oamenii încă mai gîndesc” Jerry Seinfeid
Fiecare om îşi imaginează Paradisul în felul său: unii visează o grădină însorită, plină cu flori; alţii văd un seif mare plin cu bani, pentru unii înseamnă o casă mare, cu multe etaje şi bine mobilată; pentru mine însă, Paradisul se asociază cu Biblioteca. (Spre surpriza mea, am aflat că această metaforă nu-mi aparţine. Profesoara de limba şi literatura română m-a informat că această afirmaţie este a marelui scriitor argentinian Borges). Cînd intru în acest sanctuar, pătrund într-o lume aparte, departe de rutina şi de grijile vieţii. Şi cum să nu mă bucur de privilegiul de a putea explora acest “templu”?
Din start mă întîmpină cel mai binevoitor om de pe pămînt- Bibliotecara, care îmi zîmbeşte călduros, deoarece mă recunoaşte, căci sînt printre cei mai fideli cititori. Deci, ea îmi cunoaşte preferinţele şi poate întotdeauna să-mi recomande o carte interesantă. Iată încă un motiv de a frecventa biblioteca- am un mare noroc sa pot comunica cu această „îngrijitoare”a comorii “intelectuale” a întregii omeniri.
Biblioteca a devenit pentru mine o a doua casă. Nu pot să rezist tentaţiei de a intra cel puţin o dată în săptamînă în acest “oraş al cărţilor”. Încet-încet devin un “şoarece de bibliotecă”, dar acest lucru nu mă jenează, ci, din contra, mă face să cred că dispun de cel mai mare tezaur al omenirii, pe care mulţi încă nu l-au descoperit.
Nu pot să explic oricărui om de ce îmi place să citesc, pentru că mulţi n-or să mă înţeleagă, căci sînt atîţia care n-au deschis demult vreo carte şi pot trăi foarte bine fără să citească. A încerca să le explici ce pierd dacă nu citesc e totuna cu a explica unui surd frumuseţea muzicii lui Mozart sau satisfacţia audierii unui concert; sau unui orb- ce înseamnă jocul de culori al tablourilor lui Picasso sau senzaţia în momentul vizitării unui muzeu de arte.
Pentru că cititul înseamnă călătorie în timp şi spaţiu, biblioteca devine maşinăria cu ajutorul căreia este posibil acest lucru. Dacă nu citesc, simt că trăiesc mai prejos de realitate, mai prejos de mine însămi, pentru că nu găsesc cuvinte pentru a explica ceea ce sunt şi ceea ce trăiesc.
Astfel universul cărţilor devine pentru mine sursă de cunoştinţe, locul recreării şi al regăsirii de sine. Ea îmi dă răspuns la întrebări, îmi permite să-mi imaginez că stăpînesc toate aceste rafturi de cărţi din care pot alege orice îmi doreşte inima.
Biblioteca este un depozit de gînduri vechi şi noi, care se zbuciumă în aşteptare, vrînd să atragă atenţia cititorului. Iar eu sînt dornică de a deschide această “uşă spre numeroase vieţi” şi a-mi potoli setea de cunoaştere.
Slanina Iana cl. XII- A, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

11 oct. 2010

Premiile Academiei Internaţionale "Mihai Eminescu"

Poetul, omul, omul însemnat cu geniul, arderea, flacăra, artistul, simţirea, frumosul, încântarea, nemurirea celui care ne veghează prin luceafărul din ceruri, cel ce este trup şi sânge parte din conştiinţa noastră a românilor, Marele Mihai Eminescu a adunat prin cel ce îl serveşte şi i se dedică, prof. univ. dr. Ion Deaconescu presedintele Academiei Internationale ”Mihai Eminescu”, in seara zilei de 8 octombrie, la Casa Universitarilor din Craiova intelectualitatea care se daruieşte in numele poetului universal şi în numele poporului român.
Pentru acţiunile corecte şi transparente, dedicarea şi întărirea relaţiilor dintre fraţi, soarta a răsplătit conducerea Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova cu o invitaţie din partea preşedintelui Deaconescu la această nemaipomenită gală de decernare a premiilor Academiei. A fost o deosebită onoare pentru noi să ne aflam în mijlocul acestor piloni ai omenirii. Într-o astfel de atmosferă am cautat elogii de închinare pentru cel care a dovedit că Basarabia nu a murit si n-are de gând să moară, poetul, prozatorul şi publicistul Nicolae Dabija ce a primit distincţia de cel mai bun prozator al anului pentru romanul „Tema pentru acasă” care potrivit lui Daniel Corbu, este un roman de Premiul Nobel.
De premiul pentru ‘’poezie’’ s-a bucurat poetul italian Raitano Logo, ‘’omul politic al anului’’ i-a revenit Europarlamentarului Marian-Jean Marinescu, iar cel pentru ‘’management si inginerie’’ d-lui Constantin Stroe cel care a proiectat automobilul Dacia cunoscuta in toată lumea, încântătoarea Oana Stancu pentru ‘’jurnalismul’’ ei de clasă etc…
Seara a fost colorată de excelenţele sale prinţul Paul şi prinţesa Lia a României şi eternizată în sufletele tuturor cu o doina oltenească şi un discurs extraordinar de emoţionant susţinut de regele naiului, maestrul
Gheorghe Zamfir. Nu au lipsit sculptorul italian Vicenzo Bianchi, criticul si istoricul Florin Condurăţeanu, poetul şi jurnalistul, Constantin Barbu, preşedintele Fundaţiei “Scrisul Românesc” din Craiova, prof. Tudor Nedelcea si multe alte personalitaţi care dupa cum spunea Arthur Koestler “ Ei pot demonstra tot ceea ce ei cred şi cred în tot ceea ce pot demonstra“. Ne-au demonstrat încă odată că Eminescu este chipul infinitului din noi, însărcinându-ne România bolnavă a zilelor noastre, nouă, tinerei generaţii.
Cupcea Radu


20 sept. 2010

Revistă nouă în colecţia CAIE


Revistă  Şcoala românească  este o ediţie care promovează reforma în învăţămâtul din ţara vecină - România. Conţine articole, ştiri şi editoriale din domeniul educaţiei naţionale.
Revista „Şcoala româneascăa demarat cu o campanie de prezentare a sistemelor de formare iniţială şi continuă, recrutare şi selecţie, evaluare şi promovare a personalului didactic din diverse ţări ale Uniunii Europene.
Au fost analizate sistemele din state precum Danemarca, Grecia, Germania, Polonia, Marea Britanie, Suedia, Spania şi Estonia.
Prezintă interes rubrica „Opinii” în care au fost publicate : „Personalitatea managerului şcolar” ; Strategii pentru educarea gustului pentru lectură în rândul elevilor; „Formarea comportamentului ecologic prin activităţi extraşcolare”.
Recomandăm această revistă cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea cunoaşterii şi valorificării noilor abordări ale managementului educaţional în acord cu cerinţele viitorului.
 

15 sept. 2010

Carte, lectură, studiu şi cultură la Centrul Eminescu

   Vizitele colective pentru liceenii de la Liceul profesional Nr. 2,  la începutul fiecărui an de studiu la Centrul Academic Eminescu au devenit o tradiţie formată de profesorul de limbă şi literatură română dl. Ion Pârnău.
    Împreună cu discipolii săi, domnul profesor are grijă să vină la Centrul Eminescu pentru a lua cunoştinţă cu serviciile oferite. Astfel viitorii sudori, tâmplari sunt înregistraţi ca utilizatori, ca pe parcursul anilor de studii să faciliteze de serviciile şi patrimoniu CAIE.
    Copiii ascultă cu mult interes despre fondarea Centrului Academic Eminescu, despre donaţia de carte eminesciană a academicianului Mihai Cimpoi. Cu răsflarea tăiată băieţii, majoritatea fiind de la ţară, răsfoiesc cărţi rare şi vechi din fondul de documente.
    Manuscrisele MIhai Eminescu trezesc un viu interes în rîndurile liceenilor care au ocazia să examineze fiecare vers al marelui poet.
    Se organizează concursuri pe baza creaţiei eminesciene, iar descifrînd poeziile marelui poet, copiii sunt premiaţi cu semne de carte originale.
    Întâlnirea este finisată cu un recital de poezie din creaţia marelui Eminescu  rostită de renumiţi actori români: Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, George Vraca.
Vera Sîrbu, şef oficiu

13 sept. 2010

Наделение подростков духовно-нравственной силой


В  Международном Центре "Михаил Еминеску" прошла молодежная встреча на тему: Развитие программы "Наделение Подростков Духовно-Нравственной Силой" в Кишиневе. Встреча была организована НПО "Centrul de Dezvoltare a Educatiei in Moldova" при поддержке директора центра Госпожи Дабижа Елены.
На встрече обсуждались такие вопросы, как особенности подросткового
возраста, влияние общества на подростков, отношение окружающих к подросткам, как можно направить энергию подростков в правильное русло, как программа "Наделение Подростков Духовно-Нравственной Силой" помогает духовному, интеллектуальному и физическому развитию подростков.

На встрече присутствовали студенты Кишинева, а также России и Белоруссии. 
В субботу 10.09.10 в 17.00 была организована подобная встреча со 
студентами педагогического университета им. И. Крянгэ.  

Цели таких встреч - повысить понимание молодежи Кишинева важности
волонтерских занятий с подростками, а также создать команду волонтеров, которые будут помогать подросткам развиваться по программе "Наделение Подростков Духовно-Нравственной Силой".
Молодежь имела возможность ознакомиться с деятельностью Центра, с издательскими новинками, с творчеством Михая Эминеску, Волонтеры  стали
читателями библиотеки.  

Спасибо большое Международному Центру "Михаил Еминеску" за предоставляемое гостеприимство и поддержку.
Кристина Афиногенова

9 sept. 2010

Gheorghe Vrabie. Ascensiune (acrostih)

Vă propunem o poezie în formă de acrostih scrisă de Gheorghe Vrabie, artist plastic din Republica Moldova, autorul stemei R. Moldova şi al leului moldovenesc.
Dacă veţi citi poezia de jos în sus, va apărea cuvântul Mihail (numele de botez) Eminescu.
 Urcuşul săvârşit de neamul românesc!
Creativitatea-dar dumnezeiesc,
Sclipirea fulgerelor, dăinuind pe cer,
Elanul devenirii, ascendent.
Noianul viselor ce clocotesc în piept,
Impetuos lansate în eter.
Misterios lucind, incandescente,
Erupţia dorinţelor ardente
Lumină din lumină răspândind
Implementate-n spaţiu şi în timp
Au conlucrat, vibrând la unison!
Harul dăruit de Ursitoare,
Ispitele ce-l mistuie pe om,
Miracolul voinţei creatoare.

Gheorghe Vrabie, 2010

8 sept. 2010

Ziua lui Eminescu, 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale în România

Plenul Senatului a aprobat pe 6 septembrie cu 84 de voturi "pentru" şi patru abţineri, declararea zilei de 15 ianuarie, cînd este sărbătorit poetul Mihai Eminescu "Ziua Culturii Naţionale", decizia finală urmînd să aparţină Camerei Deputaţilor.
Potrivit proiectului Guvernul României, prin intermediul Ministerului Culturi, va sprijini material şi financiar organizarea de manifestări publice şi alte evenimente în scopul promovării culturii româneşti. Iniţiativa aparţine unui număr de 50 de senatori şi deputaţi PSD şi PNL, care motivează că multe ţări europene au stabilit ca ziua naşterii poetului naţional să fie ziua culturii.
Sursa: "Realitatea"

6 sept. 2010

Studierea şi predarea religiei. Cărţi în ajutorul pedagogului

Educaţia religioasă şi-a demonstrat în timp rolul său benefic în foarmarea unei personalităţi oneste, acesta fiind argumentul major în revenirea la predarea religiei creştin-ortodoxe în şcolile din republică.
Biblioteca Centrului Academic Eminescu pune la dispoziţia pedagogilor  o serie întreagă de cărţi, materiale didactice deja editate de către Mitropolia Basarabiei şi Moldovei şi autori cunoscuţi cititorilor noştri:
Mândâcanu, Virgil. Pedagogia creştină. - Ch.: Gazeta SRL, 2006. - 407 p.
În lucrare sunt abordate probleme pedagogice fundamentale, dar şi aspecte ale pedagogiei complementare: educaţia din perspectiva axiologică; educaţia eticii creştine; rolul profesorului creştin; metodologia în contextul pedagogiei axiologice; rolul familiei, scolii, societăţii şi bisericii în educaţia creştină etc.Manualul este destinat studenţilor, învăţătorilor, profesorilor şcolari şi universitari, tuturor celor interesaţi de problema predării religiei în şcoală.

Educaţie creştin-ortodoxă: clasele I-IV. Ghidul învăţătorului. - Ch.: F.E.P."Tipografia Centrală", 2004. - 368 p. 
Cartea propune concepţia de predare a disciplinei Educaţia creştin-ortodoxă. Lucrarea conţine o culegere de texte şi elemente de proiectare ce pot fi utilizate de învăţători. Ghidul pe teme nu implică obligativitatea parcurgerii materiei într-o singură oră sau consecutivitatea strictă a textelor. Textele propuse pot fi selectate, adaptate, utilizate la alte lecţii, în funcţie de raţionamentul didactic stabilit de educator. 
Prin ceea ce oferă, Ghidul are intenţia de a face lecţia de religie mai eficientă, mai plăcută şi mai accesibilă.    


Cucoş, Constantin. Educaţia religioasă: Repere teoretice şi metodice. - Iaşi: Polirom, 1999.
   Sinteza  lui Constantin Cucoş reevaluează concepţiile de pînă acum referitoare la rolul predării educaţiei religioase, subliniind corelaţia dintre domeniul educaţiei şi cel al religiei , precum şi importanţa şi specificul acestei discipline şcolare.Concepute dintr-o perspectiva ecumenica, cele opt capitole analizeaza în egală masură latura spirituală şi cea documentară, istorică, şi pledează pentru integrarea spiritualităţii religioase în social. In aceasta ediţie revăzută şi adaugită, raportul dintre educaţie şi valorile religioase este analizat prin prisma unor cercetări dedicate atît educaţiei axiologice, cît şi problematicii conţinutului şi metodologiei educaţiei religioase. Lucrarea se adresează profesorilor de religie şi studenţilor de la teologie care doresc sa lucreze în învăţamînt, studenţilor de la pedagogie, precum şi tuturor celor interesaţi de domeniul educaţiei religioase.               

1 sept. 2010

Întîiul clopoţel


   Şi iarăşi sufletul e răscolit de emoţia întîiului clopoţel. 1 septembrie e un eveniment foarte important, e o sărbătoare fascinantă şi plină de semnificaţii pentru copii, pedagogi şi părinţi.
   Echipa Centrului Eminescu vă doreşte un an de studii reuşit , realizări şi împlinirea aşteptărilor în activitatea didactică.
   Vă dorim să trăiţi din  plin bucuria şi farmecul unei călătorii reale în universul literaturii, să descoperiţi noi şi noi subiecte captivante, să cultivaţi în voi, dragi copii, gustul unei vieţi inteligente şi de mare spiritualitate.
   Vă invităm la carte, lectură, studiu şi cultură.
   Vă aşteptăm cu drag la biblioteca Centrului Academic Eminescu.