28 apr. 2010

"În privazul negru al vieţi-mi / E-o icoană de lumină". V.Micle - 160 ani de la naştere

   La 22 aprilie, s-au împlinit 160 ani de la naşterea Veronicăi Micle, poeta şi muza lui Eminescu.
   S-au cunoscut, la Viena prin anul 1870. Poetul abia-şi stăpînea "plăcutele" surprinderi în faţa unei femei neobişnuit de frumoasă, spirituală, modestă şi inimoasă.  Era o tînără care nu călca grav ca atîtea cuconiţe pedante ale timpului. Eminescu a găsit o rază de iubire sinceră şi adevărată în chipul Veronicăi, blînda şi fermecătoarea femeie - poetă.  Potrivit mărturiilor unor contemporani, Veronica s-a îndrăgostit de Eminescu îndată ce i-a privit fotografia, fapt pe care-l mărturiseşte ea însăşi:
"M-am gîndit cu drag la tine pînă nu te-am cunoscut                                          
 Te ştiam numai din nume,de nu te-aş mai fi ştiut                                                
 Şi -am dorit să pot odată să te văd pe tine eu,
 Să-ţi închin a mea viaţă, să te fac idolul meu..."
                                         M-am gîndit...
    Centrul Academic Eminescu a organizat cu prilejul acestui eveniment orele de lectură "În privazul negru al vieţi-mi/ E-o icoană de lumină", "Mihai Eminescu - Veronica Micle: Poveste de dragoste". Cu genericul "Dulcea mea Doamnă, Eminul meu iubit" am prezentat la Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" colecţia de documente inedite cu acest subiect. Liceenii au citit versuri de dragoste scrise de Mihai Eminescu şi Veronica Micle, au audiat voci splendide de pe CD "Eminescu în interpretări celebre".
    Un preludiu la jubileu a fost şi premiera spectacolului "Eminescu şi Veronica în mrejele iubirii" de Dumitru Mircea în incinta Casei de Cultură a Universităţii de Stat din Moldova. Spectacolul a fost prezentat de Teatrul pentru tineret "Maestro" - o echipă de tineri talentaţi şi dornici să ducă povestea de dragoste dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu mai aproape de inimile tuturor. Rolul Veronicăi a fost interpretat cu dăruire de sine de către Crina Popescu, elevă la Liceul Teoretic "L.Rebreanu". Crina este o cititoare pasionată de lectură, tînără talentată, poetă, care a fost promovată de către Centrul Academic Eminescu în cadrul cenaclului "Tinere talente". Suntem bucuroşi că tinerii sunt îndrăgostiţi de opera eminesciană şi sunt mereu în căutarea adevărului despre viaţa poetului, relaţiile de prietenie şi bineînţeles de dragostea sa în raport cu Veronica Micle. Această trupă de tineri prezintă spectacolul în incinta mai multor instituţii, ceea ce ne mărturiseşte că spectatorii sunt dornici să cunoască această poveste de dragoste. Invităm toţi doritorii să consulte aceste documente, să cunoască acele scrisori de dragoste şi prietenie care au fost o mare taină, dar ne prezintă un mare adevăr, şi au văzut lumina tiparului în culegerea "Dulcea mea Doamnă, Eminul meu iubit: corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle" în anul 2000 la editura Polirom.
Imagine: autor Dumitru Pomârlean "Eternitate"
Referinţe bibliografice: Veronica Micle

 • Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit: Corespondenă inedită M.Eminescu - V.Micle. - Iaşi: Polirom, 2000. - 504 p.
  • Georgescu, Nicolae. Cartea despărţirilor: Cu Veronica prin infern. - Bucureşti: Floare albastră, 2004. - 143 p.
  • Georgescu, Nicolae. Cartea regăsirilor : Cu Veronica prin infern. - Bucureşti: Floare albastră, 2004. - 160 p.
  • Minar, Octav. Simfonia veneţiană. - Bucureşti: Socec, s.a. - 183 p. -
  • Mircea, Dumitru. Eminescu şi Veronica: Poveste de dragoste. - Ch.: S.n., 2009. - 88 p.
  • Petruş, Andrei. Dulcea mea Doamnă/Eminul meu Iubit: Poezii. - Bârlad: Sfera, 2002. - 86 p.

23 apr. 2010


CONCURS PENTRU ELEVI !
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 15 aprilie-15 mai 2010 concursul de eseuri pe tema operei lui Mihai Eminescu “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”.
Dacă ai între 10 şi 18 ani, eşti român din Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria sau Bulgaria, trimite, până pe  15 mai 2010 un eseu de maximum 2 pagini, pe tema operei lui Mihai Eminescu “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” şi poţi participa gratuit la tabăra de creaţie “Ipoteşti, file din poveste”, care se va desfăşura în incinta Memorialului Ipoteşti, Centrul Naţional de Studii “Mihai Eminescu”, din Ipoteşti, judeţul Botoşani, în perioada 14-21 iunie 2010.
Fiecare participant trebuie să ataşeze eseului o pagină cu datele unde poate fi contactat (adresa poştală, număr de telefon, e-mail), precum şi vârsta şi şcoala unde învaţă sau forma de învăţământ alternativ  pe care o frecventează.
Rezultatele concursului vor fi anunţate pe data de 1 iunie pe pagina de internetwww.dprp.gov.ro, iar câştigătorii vor fi contactaţi pentru mai multe detalii.
Eseurile vor fi trimise pe adresa:
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,
bd. Primăverii nr. 22, cod 011972, sector 1, Bucuresti, România
Sau la e-mail: drp@dprp.gov.ro, cu menţiunea: concurs eseu

20 apr. 2010

AVIZ !


Stimaţi admiratori ai lui Mihai Eminescu,
Centrul Academic Internaţional Eminescu vă invită sa participaţi pe parcursul anului 2010 la
 concursul epistolar SCRISOARE LUI MIHAI EMINESCU, dedicat aniversării de 160 de ani de la naşterea Poetului.
Concursul este deschis pentru toţi doritorii. Scrisorile vor fi prezentate direct sau prin poştă la Centrul Academic Internaţional Eminescu.
Rezultatele concursului vor fi evaluate de un juriu specializat care va selecta cele mai bune lucrări pentru premiere. Învingătorii vor fi invitaţi la CAIE în ianuarie 2011 pentru a fi premiaţi.
Centrul Academic Internaţional Eminescu
bd. Dacia nr. 20, or. Chişinău
MD 2043, Republica Moldova
tel. 77 14 03
e-mail: cae@hasdeu.md 
 

16 apr. 2010

"Rolul familiei, al instituţiilor de învăţământ şi al bibliotecii în favorizarea motivaţiei pentru lectură la copii"

   La 15 aprilie 2010, la Centrul Academic Eminescu, s-a desfăşurat o masă rotundă cu genericul "Rolul familiei, al instituţiilor de învăţământ şi al bibliotecii în favorizarea motivaţiei pentru lectură la copii".
Lectura e un act intelectual ce trebuie îndrumat şi supravegheat de toţi factorii educaţionali: familie, şcoală, bibliotecă. Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să rîzi şi să plîngi. Cartea rămîne nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii.Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi - o necesitate dorită, e potrivit ca şi familia să se implice în cultivarea dragostei faţă de carte şi bibliotecă.
   Misiunea de a-i dezvolta copilului intelectul, de a-i ajuta să cunoască lumea le revine, în primul rînd părinţilor.Savanţii Austriei au demonstrat că cel ce nu devine cititor pînă la 12 ani, nu-şi petrece timpul cu o carte în mîină, e puţin probabil ca el să devină un bun elev.  Participanţii au vorbit despre rolul cărţii şi al bibliotecii în dezvoltarea personalităţii elevului, despre avantajele şi dezavantajele INTERNET-ului. Alături de familie, bibliotecarului îi revine rolul de a-i atrage către carte, de a le trezi interesul faţă de lectură.
Cei prezenţi au ajuns la concluzia, că familia poate şi trebuie să se implice în apropierea copilului faţă de miraculoasa lume a cărţii. Cartea a fost şi va rămîne singurul liant dintre generaţii, fără ea nu putem exista ca entitate de sinestătătoare.
   La discuţie au participat părinţi şi elevi din clasa a 10 a liceului M. Eminescu, studenţi, profesori.
   Vă propunem cîteva crîmpee din cele relatate:
" Dacă părinţii nu s-ar fi implicat în apropierea mea faţă de carte, poate nu aş fi iubit-o aşa de mult" - Mariana Golban, elevă cl. 10, liceul. Mihai Eminescu.
"Dacă aşi avea biblioteca mea, ar fi ca la Centrul Eminescu, deoarece ambianţa e plăcută, atitudinea faţă de cititori e bună, colecţia de carte este valoroasă" - Aliona Tataroi, părinte.
    Am făcut o trecere în revistă a reuşitelor echipei CAIE pe parcursul a 10 ani de activitate în valorificarea şi promovarea patrimoniului eminescian, naţional, cultural. aceste succese au fost pentru comunitate şi obţinute numai cu sprijinul comunităţii. Apoi cei prezenţi au făcut cunoştinţă cu ultimele apariţii editoriale eminesciene şi alte documente din diferite domenii. Sperăm că împreună cu toţii să creştem o generaţie pasionată de lectură şi cunoaştere.

Maria Chirilă, şef oficiu

15 apr. 2010Mihai Eminescu.O imagine totală a omului şi a operei la 160 de ani de la naştere : [album] – Bucureşti: Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni; ed. Semne, 2010. – 255 p.
Cele două părţi ale acestui Album reconstituie Viaţa şi Postumitatea şi reprezintă o încercare de amplasare a creatorului în durata culturii româneşti.Lucrarea se bazează pe această parte a istoriei culturale naţionale care este eminescologia. Volumul de faţă sintetizează şi exprimă stadiul actual al cercetărilor în domeniu, dorindu-se o imagine a lui Eminescu la 160 de ani de la naştere. Astfel, lucrarea a fost concepută ca o reconstituire a Vieţii şi Postumităţii în paisprezece capitole, prezentată grafic pe două coloane, fără ilustraţii ; poemele şi mărturiile eminesciene au foat redate cu caractere cursive sau bolduite, opiniile punctuale ale contemporanilor şi urmaşilor sunt transcrise pe trei coloane, aceste modalităţi sprijinind grafic lectura de ansamblu. Prin ilustraţia volumului se oferă prezenţa poetului în viaţa social-culturală a epocii sale precum şi receptarea creaţiei sale în timp, cea mai puternică dovadă a recunoaştreii şi valorii naţionale şi universale.

Din colecţia electronică a CAIE

OPERA lui Eminescu în interpretare artistică
 1.Mihai Eminescu în interpretări celebre : În 4 vol. [Resursă electronică] / Edi. principes Titu Maiorescu, Bucureşti 1884 – Bucureşti : Casa Radio, 2000 – 2 CD. – durata 139′57″.
2.Un prinţ al poeziei [Înregistrare sonoră] / poezii de Mihai Eminescu interpretate de Gheorghe Cozorici : regizor artistic Mihai Niculescu – Bucureşti : Casa Radio, 2000.1 casetă audio. Durata 60′ 00’’ .
3. Eminescu Etern [Resursă electronică] / interpret : Lenuţa Burghilă . – Ch. : Radio-Moldova, 2000. – 1 CD. – Durata 50’ 83’’. – (Interpretare în zece limbi).
4.Romanţe pe versuri de Mihai Eminescu : în 4 vol [Înregistrare sonoră ] / interpret : Gheorghe Sărac; red. muz. : Roxana Gibescu – Bucureşti : Electrecord, 1996 – 4 casetă audio – durata 80′00’’.
5.31.Mihai Eminescu : Poezii [Înregistrare sonoră] / Mihail Sadoveanu citeşte din Eminescu. – Bucureşti : Electrecord, 2000. – 1 casetă audio – Durata 18′39″.

6.Mihai Eminescu. Melancolie : [film cu vocile scriitorilor Mihai Sadoveanu, George Călinescu, Tudor Arghezi şi a actorului Emil Botta rostind poemul Melancolie] / autorii filmului Mihaela Ioan, Valentin Coşereanu. – Iaşi, 1999 – 1 VHS.
7.Mihai Eminescu. Melancolie : [film cu vocile scriitorilor Mihai Sadoveanu, George Călinescu, Tudor Arghezi şi a actorului Emil Botta rostind poemul Melancolie] / autorii filmului Mihaela Ioan, Valentin Coşereanu. – Iaşi, 2001 – 1 VHS.