18 mai 2010

Tudor Arghezi - Poet al Omului (130 ani de la naştere)

                     Rar fenomen de echilibru între viziune şi expresie, poetica lui Tudor Arghezi este un               etalon naţional al valorilor poetice, aşa cum poezia marelui Eminescu este perpetuul etalon pentru tot ce este şi va fi nou vreodată în poezia românească.  Nichiata Stănescu. 
 La 21 mai se împlinesc 130 ani de la naşterea marelui poet Tudor Arghezi.
Tudor Arghezi (n. 21 mai 1880Bucureşti - d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor român cunoscut pentru contribuţia sa la dezvoltarea liricii româneşti sub influenţa baudelairianismului. Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris, între altele, teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire şi Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum şi literatură pentru copii. A fost printre autorii cei mai contestaţi din întreaga literatură română. Numele său adevărat este Ion N. Theodorescu, iar pseudonimul său, Arghezi, provine, explică însuşi scriitorul, din Argesis - vechiul nume al ArgeşuluiOvid S.  
    Fiind unul din autorii canonici din literatura română, Tudor Arghezi a creat un viu interes in rindurile elevilor clasei a VIII - A de la liceul teoretic "Liviu Rebreanu" , veniti sa petreaca cu profesoara de
limbă şi literatură română dna Liliana Cornei ,în incinta Centrului Academic Eminescu, o lecţie deschisă cu genericul "Tudor Arghezi - Poet al Omului". Elevii au dat dovada de vaste cunostinte din biografia poetului, au declamat poezii din creaţia lui T.Arghezi. De alfel, elevii au prezentat şi unele referinţe critice despre viaţa şi opera lui T. Arghezi, scrise de către criticii literari ca Eugen Lovinescu, George Călinescu, Tudor Vianu, Eugen Simion.

Inscripţie pe amfora lui
Păşiţi încet cu grijă tăcută, feţii mei.
Să nu-i călcaţi nici umbra,nici florile de tei.
Cel mai chemat s-aline din toţi, şi cel mai teafăr
Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptrul în luceafăr.
1964                                Tudor Arghezi

14 mai 2010

O ora de lectura la Centrul Academic Eminescu

Un grup de elevi de la liceul profesional Nr. 2 au petrecut astăzi o oră de lectură la Centrul Eminescu, unde a fost lansat programul "Chişinăul citeşte o carte". Elevii au fost familiarizaţi cu ideea şi scopul acestui program care se desfăsoară deja al cincelea an. In acest an va fi lecturată cartea "Tema pentru acasă" de Nicolae Dabija.
Pentru a le trezi interesul faţă de cartea propusă, liceenilor li s-a oferit un fragment din acest roman de dragoste şi suferinţă.
Romanul "Tema pentru acasă" este dedicat intelectualităţii basarabene şi frumosului sentiment al dragostei .
Ion Pârnău, profesor la acest liceu, care a citit cartea, a spus ca este un roman, unde se aduce un omagiu femeii, Maria este o fiinţă pură şi nevinovată care işi asumă destinul de a se jertvi pentru iubire.
În incheiere au fost menţionate spusele criticului român Tudor Nedelcea : "Prin acest stralucit debut ca romancier, Nicolae Dabija se dovedeste a fi un scriitor total şi un model uman. Traducerea acestei cărţi în limbi de circulaţie internaţională l-ar aduce, dupa opinia noastră, în apropierea unui binemeritat Premiu Nobel, ceea ce ar fi o mîndrie naţională şi o dovadă ca literatura română nu vine cu firimituri la masa marilor literaturi ale lumii.
Liceenii au fost impresionaţi de colecţia bogată de documente eminesciene: Manuscrisele Mihai Eminescu, ultimile apariţii editoriale, fondul electronic, audio-video.