20 sept. 2010

Revistă nouă în colecţia CAIE


Revistă  Şcoala românească  este o ediţie care promovează reforma în învăţămâtul din ţara vecină - România. Conţine articole, ştiri şi editoriale din domeniul educaţiei naţionale.
Revista „Şcoala româneascăa demarat cu o campanie de prezentare a sistemelor de formare iniţială şi continuă, recrutare şi selecţie, evaluare şi promovare a personalului didactic din diverse ţări ale Uniunii Europene.
Au fost analizate sistemele din state precum Danemarca, Grecia, Germania, Polonia, Marea Britanie, Suedia, Spania şi Estonia.
Prezintă interes rubrica „Opinii” în care au fost publicate : „Personalitatea managerului şcolar” ; Strategii pentru educarea gustului pentru lectură în rândul elevilor; „Formarea comportamentului ecologic prin activităţi extraşcolare”.
Recomandăm această revistă cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea cunoaşterii şi valorificării noilor abordări ale managementului educaţional în acord cu cerinţele viitorului.
 

15 sept. 2010

Carte, lectură, studiu şi cultură la Centrul Eminescu

   Vizitele colective pentru liceenii de la Liceul profesional Nr. 2,  la începutul fiecărui an de studiu la Centrul Academic Eminescu au devenit o tradiţie formată de profesorul de limbă şi literatură română dl. Ion Pârnău.
    Împreună cu discipolii săi, domnul profesor are grijă să vină la Centrul Eminescu pentru a lua cunoştinţă cu serviciile oferite. Astfel viitorii sudori, tâmplari sunt înregistraţi ca utilizatori, ca pe parcursul anilor de studii să faciliteze de serviciile şi patrimoniu CAIE.
    Copiii ascultă cu mult interes despre fondarea Centrului Academic Eminescu, despre donaţia de carte eminesciană a academicianului Mihai Cimpoi. Cu răsflarea tăiată băieţii, majoritatea fiind de la ţară, răsfoiesc cărţi rare şi vechi din fondul de documente.
    Manuscrisele MIhai Eminescu trezesc un viu interes în rîndurile liceenilor care au ocazia să examineze fiecare vers al marelui poet.
    Se organizează concursuri pe baza creaţiei eminesciene, iar descifrînd poeziile marelui poet, copiii sunt premiaţi cu semne de carte originale.
    Întâlnirea este finisată cu un recital de poezie din creaţia marelui Eminescu  rostită de renumiţi actori români: Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, George Vraca.
Vera Sîrbu, şef oficiu

13 sept. 2010

Наделение подростков духовно-нравственной силой


В  Международном Центре "Михаил Еминеску" прошла молодежная встреча на тему: Развитие программы "Наделение Подростков Духовно-Нравственной Силой" в Кишиневе. Встреча была организована НПО "Centrul de Dezvoltare a Educatiei in Moldova" при поддержке директора центра Госпожи Дабижа Елены.
На встрече обсуждались такие вопросы, как особенности подросткового
возраста, влияние общества на подростков, отношение окружающих к подросткам, как можно направить энергию подростков в правильное русло, как программа "Наделение Подростков Духовно-Нравственной Силой" помогает духовному, интеллектуальному и физическому развитию подростков.

На встрече присутствовали студенты Кишинева, а также России и Белоруссии. 
В субботу 10.09.10 в 17.00 была организована подобная встреча со 
студентами педагогического университета им. И. Крянгэ.  

Цели таких встреч - повысить понимание молодежи Кишинева важности
волонтерских занятий с подростками, а также создать команду волонтеров, которые будут помогать подросткам развиваться по программе "Наделение Подростков Духовно-Нравственной Силой".
Молодежь имела возможность ознакомиться с деятельностью Центра, с издательскими новинками, с творчеством Михая Эминеску, Волонтеры  стали
читателями библиотеки.  

Спасибо большое Международному Центру "Михаил Еминеску" за предоставляемое гостеприимство и поддержку.
Кристина Афиногенова

9 sept. 2010

Gheorghe Vrabie. Ascensiune (acrostih)

Vă propunem o poezie în formă de acrostih scrisă de Gheorghe Vrabie, artist plastic din Republica Moldova, autorul stemei R. Moldova şi al leului moldovenesc.
Dacă veţi citi poezia de jos în sus, va apărea cuvântul Mihail (numele de botez) Eminescu.
 Urcuşul săvârşit de neamul românesc!
Creativitatea-dar dumnezeiesc,
Sclipirea fulgerelor, dăinuind pe cer,
Elanul devenirii, ascendent.
Noianul viselor ce clocotesc în piept,
Impetuos lansate în eter.
Misterios lucind, incandescente,
Erupţia dorinţelor ardente
Lumină din lumină răspândind
Implementate-n spaţiu şi în timp
Au conlucrat, vibrând la unison!
Harul dăruit de Ursitoare,
Ispitele ce-l mistuie pe om,
Miracolul voinţei creatoare.

Gheorghe Vrabie, 2010

8 sept. 2010

Ziua lui Eminescu, 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale în România

Plenul Senatului a aprobat pe 6 septembrie cu 84 de voturi "pentru" şi patru abţineri, declararea zilei de 15 ianuarie, cînd este sărbătorit poetul Mihai Eminescu "Ziua Culturii Naţionale", decizia finală urmînd să aparţină Camerei Deputaţilor.
Potrivit proiectului Guvernul României, prin intermediul Ministerului Culturi, va sprijini material şi financiar organizarea de manifestări publice şi alte evenimente în scopul promovării culturii româneşti. Iniţiativa aparţine unui număr de 50 de senatori şi deputaţi PSD şi PNL, care motivează că multe ţări europene au stabilit ca ziua naşterii poetului naţional să fie ziua culturii.
Sursa: "Realitatea"

6 sept. 2010

Studierea şi predarea religiei. Cărţi în ajutorul pedagogului

Educaţia religioasă şi-a demonstrat în timp rolul său benefic în foarmarea unei personalităţi oneste, acesta fiind argumentul major în revenirea la predarea religiei creştin-ortodoxe în şcolile din republică.
Biblioteca Centrului Academic Eminescu pune la dispoziţia pedagogilor  o serie întreagă de cărţi, materiale didactice deja editate de către Mitropolia Basarabiei şi Moldovei şi autori cunoscuţi cititorilor noştri:
Mândâcanu, Virgil. Pedagogia creştină. - Ch.: Gazeta SRL, 2006. - 407 p.
În lucrare sunt abordate probleme pedagogice fundamentale, dar şi aspecte ale pedagogiei complementare: educaţia din perspectiva axiologică; educaţia eticii creştine; rolul profesorului creştin; metodologia în contextul pedagogiei axiologice; rolul familiei, scolii, societăţii şi bisericii în educaţia creştină etc.Manualul este destinat studenţilor, învăţătorilor, profesorilor şcolari şi universitari, tuturor celor interesaţi de problema predării religiei în şcoală.

Educaţie creştin-ortodoxă: clasele I-IV. Ghidul învăţătorului. - Ch.: F.E.P."Tipografia Centrală", 2004. - 368 p. 
Cartea propune concepţia de predare a disciplinei Educaţia creştin-ortodoxă. Lucrarea conţine o culegere de texte şi elemente de proiectare ce pot fi utilizate de învăţători. Ghidul pe teme nu implică obligativitatea parcurgerii materiei într-o singură oră sau consecutivitatea strictă a textelor. Textele propuse pot fi selectate, adaptate, utilizate la alte lecţii, în funcţie de raţionamentul didactic stabilit de educator. 
Prin ceea ce oferă, Ghidul are intenţia de a face lecţia de religie mai eficientă, mai plăcută şi mai accesibilă.    


Cucoş, Constantin. Educaţia religioasă: Repere teoretice şi metodice. - Iaşi: Polirom, 1999.
   Sinteza  lui Constantin Cucoş reevaluează concepţiile de pînă acum referitoare la rolul predării educaţiei religioase, subliniind corelaţia dintre domeniul educaţiei şi cel al religiei , precum şi importanţa şi specificul acestei discipline şcolare.Concepute dintr-o perspectiva ecumenica, cele opt capitole analizeaza în egală masură latura spirituală şi cea documentară, istorică, şi pledează pentru integrarea spiritualităţii religioase în social. In aceasta ediţie revăzută şi adaugită, raportul dintre educaţie şi valorile religioase este analizat prin prisma unor cercetări dedicate atît educaţiei axiologice, cît şi problematicii conţinutului şi metodologiei educaţiei religioase. Lucrarea se adresează profesorilor de religie şi studenţilor de la teologie care doresc sa lucreze în învăţamînt, studenţilor de la pedagogie, precum şi tuturor celor interesaţi de domeniul educaţiei religioase.               

1 sept. 2010

Întîiul clopoţel


   Şi iarăşi sufletul e răscolit de emoţia întîiului clopoţel. 1 septembrie e un eveniment foarte important, e o sărbătoare fascinantă şi plină de semnificaţii pentru copii, pedagogi şi părinţi.
   Echipa Centrului Eminescu vă doreşte un an de studii reuşit , realizări şi împlinirea aşteptărilor în activitatea didactică.
   Vă dorim să trăiţi din  plin bucuria şi farmecul unei călătorii reale în universul literaturii, să descoperiţi noi şi noi subiecte captivante, să cultivaţi în voi, dragi copii, gustul unei vieţi inteligente şi de mare spiritualitate.
   Vă invităm la carte, lectură, studiu şi cultură.
   Vă aşteptăm cu drag la biblioteca Centrului Academic Eminescu.