25 nov. 2010

Ziua bibliografiei la Centrul Eminescu

Astăzi, 25 noiembrie Centrul Academic Eminescu a organizat Ziua bibliografiei la care au fost invitaţi toţi doritorii.În cadrul acestui eveniment, important pentru bibliotecă, a fost organizat şi desfăşurat un program variat de informaţie bibliografică. Lecţii bibliografice: "Ce este bibliografia?"; "Utilizarea bibliografiilor în procesul de studiu"; "Aparatul informativ-bibliografic al CAIE"; "OPAC - sursă de informare despre fondul de documente al BM"; "Alcătuirea WEB bibliografiei Eminescu". Au fost prezentate reviste bibliografice: "Bibliografia Mihai Eminescu - memoria patrimoniului eminescian"; "Biobibliografiile BM "B.P.Hasdeu" - surse de cunoaştere şi informare".
 Ziua bibliografiei a demarat cu lecţia bibliografică "Ce este bibliografia?" . Au participat elevii  Liceului Teoretic "Liviu Rebreanu". Copii au fost informaţi despre bibliografie ca un mijloc de informare în munca ştiinţifică. De ce se întocmeşte o bibliografie? Pentru a aduce la cunoştinţă sursele pe care le-am folosit, pentru a demonstra cunoaşterea şi înţelegerea subiectului. Ce se întîmplă dacă nu ataşăm o listă bibliografică? Putem fi acuzaţi de plagiat. Din contra , ataşarea unei bibliografii arată că am realizat o muncă de cercetare şi documentare pentru întocmirea lucrării.
 Din practica de activitate, cunoaştem că copiii des confundă cuvîntul biografie cu bibliografie. Am dorit ca ei singuri să găsească sensul acestor două definţii în dicţionare. Au fost selectate mai multe enciclopedii cu o tematică variată. Elevii au primit însărcinarea să găsească în cărţile consultate informaţii despre diferite animale. Apoi a fost propus un joc cu fişe unde au fost indicaţi autorii cărţilor, iar pe altele titlurile lor. Copiii au dat dovadă de cunoştinţe bune aranjînd fişele în ordinea corectă.
Altă lecţie bibliografică "OPAC - sursă de informare despre fondul de documente al BM" a fost prezentată  pentru elevii din clasele a IX, liceul "Liviu Rebreanu". Copii au fost familiarizaţi cu utilizarea catalogului electronic şi alte servicii bibliografice virtuale oferite de BM "B. P. Hasdeu". A fost prezentat blogul Centrului Academic Eminescu.
Credem că acele cunoştinţe de bibliografie care au fost oferite participanţilor în cadrul zilei bibliografiei vor fi utile pentru a scrie un referat, o comunicare, o teză.
Vera Sîrbu, şef oficiu

18 nov. 2010

Вечер памяти в Академическом Центре Эминеску


Накануне дня рождения монахини Елены (Казимирчак-Полонской) в Академическом Центре Эминеску прошел вечер памяти, подготовленный членами Свято-Паисиевского малого братства (Преображенское содружество малых православных братств), который вошел в цикл культурно-просветительских встреч «ХХ век: человек и эпоха». Разговор стал, с одной стороны, продолжением темы об аристократии духа, начатой на предыдущих семинарах Cвято-Паисиевского братства, а с другой, жизненный путь Елены Ивановны, пережившей арест и допросы, неразрывно связан с темой жертв политических репрессий.
В своем вступительном слове одна из ведущих Елена-Алина Патракова напомнила всем собравшимся об основных этапах жизни монахини Елены (Казимирчак-Полонской).
В своем выступлении ведущая встречи Ольга Ивановна Медведь рассказала о том, что Е.И. Полонская пережила арест по обвинению в шпионаже и многочасовые допросы в Бутырской тюрьме. Следователь, чье имя она впоследствии никогда не называла, в итоге уверовал и добился ее освобождения. Допросы превратились в проповедь. Этот беспрецедентный случай описан в учебниках по юриспруденции. На встрече Ольга Ивановна упомянула об одной из своих знакомых, которая присутствовала год назад на встрече, посвященной памяти Е.И.Полонской: юрист по образованию, гостья заинтересовалась этим случаем и, некоторое время спустя, нашла в учебниках настоящее имя того следователя.
Мария Чобану из Свято-Паисиевского братства рассказала о том, что прот. Василий Кулеш, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Старая Богдановка, был лично знаком с Еленой Ивановной Полонской. Она была его прихожанкой, когда он служил в Одессе.
В заключение хочется отметить, что за всю свою долгую, трагическую жизнь Елена Ивановна никогда не отступала от веры. В условиях советской действительности, еще в 70-е годы она тайно на квартирах собирала кружки, где вместе с молодежью читала и толковала Евангелие, делала доклады по апологетике, патристике, истории Церкви. Некоторые из членов этих кружков впоследствии стали священнослужителями и говорили, что именно она стала тем светом, который помог им победить мрак безверия. Тем более символично, что в 1978-м году именем Елены Ивановной Полонской назвали маленькую планету № 2006. В телескоп она выглядит как маленькая точка, яркая и неугасающая.

Елена-Алина Патракова

17 nov. 2010

Toleranţa - dimensiune socială


«Cine este înclinat să nu-i respecte pe alţii, acela nu se respectă, înainte de toate pe sine” F. Dostoievski

Marţi, 16 noiembrie, de Ziua Internaţională a Toleranţei , elevii de la liceul „Liviu Rebreanu”cu care colaborează CAIE, împreună cu domnişoara bibliotecară Lidia Mucuţa, au venit în ospeţie pentru a participa la discuţia-dezbatere „Toleranţa – dimensiune socială”Participanţii la manifestare au fost informaţi cu istoricul noţiunii de toleranţă apărut în secolul al XVI-lea, în strânsă legătură cu gândirea umanistă reprezentată de Erasmus Rotterdam, în efortul său de a combate fanatismul religios. Toleranţa este inclusă în „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” din 1948 a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Toleranţa are limitele sale în normele de drept, care reglementează conveţuirea membrilor societăţii, pentru apărarea demnităţii şi libertăţile oamenilor. Adevărata toleranţă înseamnă mai mult decât o simplă „suportare”, în sensul originar ea presupune respectul opiniei contrare şi este strâns legată de libertatea persoanei. A fost menţionat faptul, că prin toleranţă se respectă deciziile altor oameni, grupuri, popoare, religii, alte moduri de gândire şi puncte de vedere, alte stiluri şi moduri de viaţă. Toleranţa este o armonie în diferenţe. Ea nu este doar o obligaţiune de ordin etic; ea este de asemenea şi o necesitate politică şi juridică. 
Copiii au vorbit despre toleranţa unul faţă de celălalt în viaţa cotidiană şi importanţa acesteea la un individ, care defineşte respectul libertăţii altuia, a modului său de gândire şi de comportare, precum şi a opiniilor sale de orice natură.
Au fost discutate mai multe situaţii pe care copiii consideră că le tolerează sau nu.
De exemplu: vopsirea părului în diferite culori; purtarea cerceilor de către bărbaţi; un anumit ritual religios care cere sacrificii omeneşti; un coleg care umblă mereu ras pe cap; copiii vecinului care lovesc o pisică cu bolovanii.e.t.c.
Copiii s-au implicat activ în discuţie, expunîndu-şi fiecare opinia sa referitor la temă şi la diferite situaţii din viaţa lor zi de zi.
Concluzia principală care a fost definită pe urma dezbaterii, a fost ideea că exista un singur lucru ce nu poate fi tolerat şi anume intoleranţa, care poate merge până la fanatism.
Vera Sîrbu, şef oficiu

5 nov. 2010

Mihail Sadoveanu despre Eminescu

  Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880Pașcani - d. 19 octombrie 1961București) a fost un scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român.
Vă propunem un fragment din lucrarea "Eminescu" de Mihail Sadoveanu:
" Să ne aducem pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales între toţi scriitorii acestui neam, apărut pe neaşteptate în literatura lâncedă şi convenţională a epocii, în viaţa lui scurtă a dus arta poeziei la înălţimi neîntrecute până astăzi , îmbogăţind ritmul, rima şi expresia artistică, a dat cuvintelor simple valori nouă şi armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit.
   Pe lângă acest progres al artei scrisului, Eminescu a îmbogăţit limba şi a legat poezia cultă de producţiile din veac ale cântăreţilor anonimi ai neamului.
   Acest monument măreţ al literaturii poporului nostru a fost clădit în mai puţin de douăzeci de ani în care se numără şi anii de suferinţă când poetul a fost copleşit de o boală necruţătoare, care la 1889 i-a întrerupt brusc cursul vieţii.
   Acest monument măreţ al literaturii, "mai durabil decât arma", a fost clădit între chinuri morale într-o epocă de nepăsare şi neînţelegere a geniului său, în neliniştea crâncenă a vieţii cotidiene, a lipsei umilitoare de haine şi pâine, în exploatarea unei societăţi literare şi a unui club politic."

2 nov. 2010

Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu (2.XI. 1869 - 17. IX. 1888)

Fiecare om are în el harul iubirii; omul trebuie să iubească, aceasta-i raţiunea lui de a fi. Dar obiectul dragostei diferă: unul iubeşte aurul, altul - ştiinţa, un altul - plăcerile; iar altul - dar de acela mi-e şi mai multă milă - se iubeşte numai pe sine. Aşadar, câţi sunt aceia care îşi iubesc semenii? Iar lor aşa puţini aleşi, ce le rămâne de iubit? Oamenii care nu-i vor iubi şi nici măcar nu-i vor înţelege... Iulia Hasdeu
Unicul vlăstar al lui B. P. Hasdeu a fost un copil excepţional dotat. De la trei ani ştia să citească, la opt ani vorbea în limbile franceză, germană şi engleză, tot atunci îşi trece examenele pentru clasele primare. Mai tîrziu, după terminarea cursului secundar al Liceului "Sf. Sava" pleacă la Paris unde urmează cursurile Colegiului Sevigne. În iulie1886 ia bacalaureatul în litere la Sorbona, înscriindu-se apoi la Facultatea de Litere. Studia limbile clasice, literatura antică, literatura franceză şi engleză, istoria, filozofia. Lua lecţii de desen, pictură, muzică, scria versuri în limba franceză, aşternuse pe hîrtie proiecte literare, impresionante prin amploare şi varietate. În 1887 se iviră primele semne de ftizie. În anul următor cînd trebuia să-şi susţină licenţa, cînd pregătea o teză despre filosofia nescrisă a poporului român, fu nevoită să-şi întrerupă studiile.  Dusă pentru îngrijiri medicale în Elveţia şi apoi în ţară, nu poate învinge boala şi moare înainte de a împlini nouăsprezece ani.