21 dec. 2010

Parteneriatul – factor important în dezvoltarea interesului faţă de carte

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar" au organizat la 8 decembrie a.c. seminarul municipal teoretico-practic în cadrul studierii experienţei manageriale avansate sub genericul " Aspecte ale parteneriatului educaţional: deschidere spre formare de competenţe educative la elevii de vîrstă şcolară mică prin dezvoltarea interesului şi dragostei faţă de lectură". Seminarul s-a desfăşurat în incinta filialei "Ştefan cel Mare" a BM "B. P. Hasdeu". Au participat:  Gheorghina Todorov, Cristina Caterev, Lilia Tcaci, Olga Pleşca, Maria Chirilă.  Subiectul seminarului este foarte actual şi binvenit, iar locul desfăşurării - perfect, deoarece între bibliotecile publice şi instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar s-a stabilit un parteneriat de durată. Centrul Academic Eminescu a acumulat o anumită experienţă privind aspectele parteneriatului educaţional părinte - şcoală - bibliotecă.
   Una din cerinţele învăţământului modern este formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual şi de muncă independentă, a capacităţii de a gândi şi a acţiona creator.Misiunea de a-i dezvolta copilului intelectul, de a-l ajuta să cunoască lumea îi revine familiei, şcolii şi bibliotecii. Anume în familie se formează deprinderile de lectură, se cultivă dragostea faţă de carte, se formează respectul faţă de carte. Interesul pentru lectură nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă asiduă a factorilor educaţionali.
    Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de citi – o necesitate, e potrivit ca familia să se implice în această activitate. Părinţii trebuie să-şi ajute copiii în perioada şcolară mică, familia vine în spriginul şcolii, susţinând „gustul” de a citi. Importantă este stimularea curiozităţii copilului (prin procurarea cărţilor, prin vizitarea bibliotecii). Cu cât apropierea copilului faţă de carte se face mai devreme, cu atât mai durabile sunt efectele ei.
    Rolul bibliotecii în colaborare cu cadrele didactice este de a-i îndruma pe elevii claselor primare „cât şi ce” să citească, să-l ajute să filtreze torentul informaţiei. O preocupare importantă este de a-l învăţa pe copil să lucreze cu cartea.
    Trăim în epoca revoluţiei electronice, în care rege e calculatorul. El a pătruns în toate sferele sociale. Calculatorul s-a împus şi în faţa cărţii. Se confirmă că calculatorul i-a sustras pe elevi de la carte, de la lectură. Presa de specialitate din ultimii ani atenţionează faptul că copiii şi tinerii citesc din ce în ce mai puţin. Această situaţie a produs dezolare printre educatori, profesori şi bibliotecari. Cu toate acestea, copiii au nevoie de carte despre artă, despre personalităţi din diferite domenii despre poluarea mediului etc.
    S-a constatat că datorită modernizării structurii programelor şcolare, nevoia de informaţie a crescut şi copiii apelează mai mult la bibliotecile publice. Acestea sunt dotate cu cele necesare pentru studiu şi informare. Un rol important îi revine parteneriatului în triada: şcoală – cadre didactice – bibliotecă.
    Colaborarea şi cooperarea între parteneri sunt pilonii siguri ai succesului în educaţie.
Biblioteca Centrului Academic Eminescu, fiind responsabilă de angajamentul său faţă de utilizatori, tinde să colaboreze cu toate instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar din sector (şi nu numai). Profesorii vizitează deseori biblioteca împreună cu copiii pentru discuţii despre cărţi, pentru a căuta informaţii în legătură cu temele şcolare.
În colaborare cu cadrele didactice, cu elevii din instituţiile de învăţământ , biblioteca CAIE organizează diverse manifestări culturale, prin care asigurăm acces tuturor la opera lui Mihai Eminescu. Suntem deschişi spre colaborare eficientă în promovarea cărţii şi a lecturii.
    Voi enumera doar câteva din acestea:
„Eminesciana”, ore de lectură, ora poveştilor, întâlniri cu scriitori, prezentări de carte, lansări de carte, concursuri etc. Lectura celor mici este o preocupare a noastră. Activitatea cu copiii cere mai multă exigenţă, atenţie, cultură generală. O deosebită atenţie se acordă orelor de poveste. Succesul acestui program constă în faptul că copiii sunt foarte receptivi, înţeleg bine mesajul poveştilor, desenează, continuă povestea după fantezia lor.
De un succes binemeritat se bucură programele: „ Chişinăul citeşte o carte”, „Copiii Chişinăului citesc o carte”, „Lecturile verii”, „Cunoaştem pas cu pas viaţa şi opera lui M. Eminescu” , săptămâna uşilor deschise etc. În cadrul programului „Chişinăul citeşte o carte” a fost propusă cartea lui Nicolae Dabija „Tema pentru acasă”. Cartea a fost suprasolicitată de elevii liceului „Elena Alistar”.
    Se organizează şi multe activităţi extramuros. Prieteni activi şi fideli ne sunt elevii din clasele primare din liceul „Liviu Rebreanu”, „Elena Alistar”, „Mihai Eminescu”,”Tudor Vladimirescu”, „Nicolae Iorga”, „Mihail Sadoveanu” scolile Nr. 3,6, 9, 31, scoala „Grigore Vieru”, grădiniţele de copii Nr. 40, 91, 139.
    Recent, pentru elevii clasei II C din liceul „Elena Alistar” (profesoară dna Adriana Coroliuc) am organizat o oră de lectură „Legenda unui geniu” în cadrul programului „Cunoaştem pas cu pas viaţa şi opera lui M. Eminescu”. Copiii au fost foarte receptivi, au declamat şi au citit versurile lui Eminescu.
    Doar în colaborare eficientă cu partenerii noştri fideli vom forma o personalitate intelegentă, dornică de a cunoaşte şi de a se informa.
Maria Chirilă, şef oficiu CAIE

20 dec. 2010

Poetul faţă-n faţă cu cititorul

                                                                                                                                            A scris un roman de dragoste, l-am citit. Ne –a oferit o lecţie de viaţă, am studiat-o. L-am învitat şi a venit. Şi iată-l pe scriitorul Nicolae Dabija faţă-n faţă cu cititorul dornic de a discuta noul său roman “ Tema pentru acasă” . Elevii Liceului Teoretic “Mihai Eminescu”au trăit clipe fericite la Centrul Academic Internaţional Eminescu avăndî-l în ospeţie pe poet. Anume domnia sa a putut să le răspundă la întrebările neclare ce-i frământau în baza romanului citit. Elevii nu numai au citit romanul, dar au pătruns profund în esenţă şi conţinut, la toate comparaţiile, figurile de stil ,metafore, epitete aplicate în roman. Totul e profund în acest roman: adevărul istoric, iubirea,şansa,curajul. Este un roman captivant,entuziasmant cu dialoguri pline de poezie,scene dramatice prin trăiri cutremurătoare.Liceenii au rămas încîntaţi de Măria sa scriitorul, de felul cum este Nicolaie Dabija ca om ,istorie, ca patriot al neamului. Îi mulţumim din suflet pentru aceste momente frumoase trăite alături de personajele romanului . La solicitarea cititorilor N. Dabija le-a promis că romanul va urma. Suntem mândri că avem aşa scriitor.care de fiecare dată ne aminteşte de unde venim, cine suntem şi încotro trebuie să mergem. Că suntem un popor , o ţară independentă, avem o limbă frumoasă şi visăm un viitor prosper.
Cu deplină admiraţie, Aculina Golovatenco, bibliotecar Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” or. Chişinău.

17 dec. 2010

Lansare de carte : Puiu Răducanu, Gheorghe. "De ale lui Gheorghe "

       Centrul Academic Internaţional Eminescu a găzduit lansarea cărţii lui Gheorghe Puiu Răducan Ţepeşti „De ale lui Gheorghe / Des Georges. - Drobeta Turnu Severin : Lumina, 2010.     Moderatorul prezentării, academicianul Mihai Cimpoi, care este şi prefaţatorul cărţii, a menţionat că autorul „este un poet al tristeţii lucide, repunătoare a universului dezarticulat, „ruinat” pe terenurile etice solare ale normalităţii. Poetul este „un apocaliptic care nu cântă doar pe strunele dezacordate ale lirei, ci şi pe strunele de melodii fine, lirice. Nu lipsesc nici acordurile patriotice.
Poetul Florian Copcea, directorul editurii, a trecut în revistă realiile culturale deosebite care există între Drobeta Turnu Severin şi Chişinău, concretizate în organizarea manifestărilor din cadrul „Eminesciane”, editări de cărţi, expoziţii, lansări de cărţi. Definatorii premiilor Festivalului Internaţional „M. Eminescu” din 2011 va fi Gheorghe Bâlici şi Vasile Toma. Referindu-se la Gheorghe Puiu Răducan – Ţepeşti a menţionat că este „depozitul unor vechi învăţăminte ezoterice, refuzând sarcastic convenţiile absurde, de factură simbolistă, exaltă bucuria creaţiei.
În final, a vorbit despre creaţia sa şi a recitat versuri invitatul, care a mărturisit că lucrează la o lucrare nouă despre credinţă şi istorie, în care prezintă istoria bisericilor, mănăstirilor din România şi Basarabia.
Gheorghe Puiu Răducan este născut la Ţepeşti la 28 iulie 1951 şi este inginer hidroenergetic de profesie. Este autorul a peste 10 volume de versuri apărute la Râmnicu Vâlcea, Craiova şi Drobeta Turnul Severin.

6 dec. 2010

Concurs pentru copii


Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Primăria municipiului Chişinău, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Centrul Educaţional „Pas cu pas”, S.R.L. „Coravis Grup”, Editura „Guguţă”, revista „Alunelul” anunţă Concursul „Eu şi Guguţă”. 
Pe http://www.slideshare.net/cdbclub/concurs-guguta-6048404 poate fi accesată informaţia despre concursul „Eu şi Guguţă”.

2 dec. 2010

1 decembrie 1918 - zi astrală în istoria României

                                        

La 1 decembrie în incinta Centrului Academic Eminescu a fost organizată şi desfăşurată o Zi de informare susţinută de elevii Liceului Teoretic „Liviu Rebreanu” cu genericul „1 decembrie 1918 – zi astrală în istoria României”. Activitatea a fost moderată de profesoara de istorie dna Alexandra Maftei. Dna profesoară a prezentat în Power Point principalele evenimente din Mişcarea Naţională a românilor din teritoriile înstrăinate.
Elevii au consultat informaţii utile despre mişcarea naţională a românilor din teritoriile populate preponderent de români: Basarabia, Bucovina, Transilvania, au dat răspunsuri la întrebări, au accesat diverse site-uri în Internet.
Informaţiile prezentate prin analiza contextului intern şi internaţional al evenimentelor din 27 martie 1918 – 1 decembrie 1918, utilizarea corectă a conceptelor şi noţiunilor istorice, vizionarea filmului documentar „Marea Unire de la 1 decembrie 1918” au demonstrat că elevii liceului „Liviu Rebreanu” şi-au pregătit tema pentru acasă pe nota 10. Şi mai mult au demonstrat competenţe de lucru cu documente de epocă cum ar fi: „Actul de Unire a Basarabiei cu România din 27 martie 1918”; Rezoluţia Marii Adunări Naţionale din 1 decembrie 1918 „. Elevii au făcut o caracteristică a personalităţilor istorice implicate în procesul politic de integrare a românilor la anul 1918.
Comemorarea a 92 de ani de la acest eveniment epocal a fost
susţinută şi de invitaţii acestui eveniment: elevii de la gimnaziul-internat Nr.2, care au fost prezenţi împreună cu profesoarea de istorie Ludmila Moroga.
La această sesiune informativă au participat dna T. Profir, violonistă la Teatrul etnofolcloric „Ion Creangă” interpretînd cu eleva Ecaterina Gîsca cîntecul „Trei culori” pe versurile lui G. Vieru. A fost organizată o expoziţie de carte care vizează tema zilei şi prezentată o revistă bibliografică desfăşurată.
Elevii şi-au manifestat dorinţa de a trăi îtr-un stat de drept, bazat pe principii democratice, unde să fie respectate drepturile tuturor cetăţenilor indiferent de naţionalitate.
Alexandra Maftei, profesoară de istorie,
Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”