25 feb. 2011

Informare şi cunoaştere continuă pentru bibliotecarii şcolari


      La 24 februarie curent, în incinta liceului teoretic „Tudor Vladimirescu” din capitală s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic „Sistemul de evidenţă a colecţiilor în bibliotecile şcolare” în contextul standardelor internaţionale. Seminarul a fost organizat de Serviciul biblioteci şcolare, Direcţia Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport, mun. Chişinău. Protagoniştii seminarului au fost bibliotecarii şcolari din sectorul Botanica.
    Cu un mesaj de salut s-a adresat participanţilor la seminar dna Zinaida Fusu, managerul liceului. Directoarea a apreciat la justa valoare rolul bibliotecii şi al cărţii în procesul instructiv-educativ. Deoarece CAIE colaborează cu bibliotecile din sector prezenţa noastră a fost inevitabilă. În cadrul desfăsurării seminarului bibliotecarele dle: Valentina Nazar - Liceul "Elena Alistar"; Tatiana Cucereavîi - Liceul "Traian"  şi Tatiana Rusnac - Liceul " Tudor Vladimirescu"au fost menţionate cu Diplome pentru colaborare şi parteneriat deosebit cu Centrul Academic Eminescu.
    Deoarece în această zi se sărbătoaresc Dragobetele, elevii claselor primare au prezenztat un frumos program artistic, dorindu-le tuturor un mărţişor de sănătate, un ghiocel de noroc, un nor de iubire...
    Un interes deosebit a trezit participanţilor la seminar prezentarea cărţii „Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit din colecţia Centrului Academic Eminescu.
Cartea readuce la cunoştinţa publicului cititor romanul epistolar de dragoste dintre M. Eminescu şi V. Micle. Acest volum reuneşte 93 de scrisori inedite adresate de Mihai Eminescu Veronicăi şi 15 scrisori trimise de către Veronica lui M. Eminescu.
Maria Chirilă, şef oficiu CAIE

23 feb. 2011

Lansarea catalogului: Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală


Ciobanu, Constantin Gh. Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală: Catalog enciclopedic. - Ch.: Ştiinţa, 2010. - 120 p. 
Lansarea catalogului a avut loc în cadrul Salonului Filatelic „Mihai Eminescu în Basarabia” care s-a desfăşurat în sălile Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. Apărut la Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa şi cu contribuţia editurii şi a mai multor sponsori, catalogul va fi un instrument de lucru.atât pentru colecţionari cît şi pentru toţi acei, pentru care Eminescu este un nume sfânt.
Conţinutul catalogului de o ţinută tipografică deosebită este structurat în compartimente şi subcompartimente: a) Mărci poştale: România, Republica Moldova, Pakistan, Mărci poştale personalizate. Republica Moldova, Austria; b) Întreguri poştale: Plicuri. România, Plicuri. Republica Moldova, Plicuri. URSS, Plicuri. Germania, Cărţi poştale. România, Cărţi poştale. Republica Moldova; c) Macrofilie: România, URSS, Austria, Republica Moldova; d)Ilustrate maxime; e) Eminescu în cartofilie.
Catalogul este disponibil în colecţia Centrului Academic Eminescu.

18 feb. 2011

De la mic la mare îndrăgostiţi de EminescuElena Dabija,
director CAIE, grad superior
Înzadar în colbul şcolii,
Prin autori mâncaţi de molii,
Cauţi urma frumuseţii
Şi îndemnurile vieţii,
Şi pe foile lor unse
Cauţi taine nepătrunse ...”
(Mss: 2276,182; aparţine epocii bucureştene-cca 1880)
... Îmi permit să te contrazic şi să te bucur totodată, bădiţă Mihai. Doresc mai mult să te bucur. Să ştii că nu „înzadar” dar cu mari foloase, cu o deosebită dragoste „căutăm urma frumuseţii” şi din mare dor citim şi sorbim „îndemnurile vieţii” din cele lăsate moştenire nouă. Ai făcut în viaţa scurtă cît nu facem noi cu toţii împreună. Ai scris pentru toate vîrstele şi minţile. Copiii de la grădiniţe şi şcoli, liceenii şi studenţii , cadrele didactice şi bibliotecarii, oameni din toate domeniile vieţii îţi citesc şi recitesc opera zi de zi şi-ţi înalţă monumente în diferite ipostaze. O fac cu mare stăruinţă, ca de acolo de sus de unde ne veghezi să te bucuri din plin, aşa cum ne bucurăm noi de nectarul ce-l sorbim din Opera ce o citim şi recitim toţi aceşti ani de cînd ne priveşti din ceruri.
Au venit să te cunoască mai bine, să-ţi urmărească scrisul din Caietele care te asigur nu sunt „măncate de molii”, dar îngrijite şi editate cu cea mai mare responsabilitate şi devotament de o echipă sub conducerea academicianului- eminescolog Eugen Simion la Academia Română într-o ediţie de invidiat. Fiecare din ei se miră de scrisul caligrafic – mai deosebit decît al lor... şi fiecare se stăruie să citescă cu mare atenţie literă cu literă, se bucură că le este pe înţelese, fiindcă pe înţelese ai scris.
Noi, bibliotecarii, muncind zi de zi ne stăruim să le deschidem noi orizonturi şi să-i şcolarizăm cu tezaurul eminescian pe care-l deţinem. Ai fost bibliotecar şi ne cunoşti meseria – cea mai nobilă meserie, care ţi-a fost atît de dragă pe cînd lucrai cu dăruire de sine în Biblioteca Centrală din Iaşi scriind „sunt fericit că mi-am ales un loc potrivit cu firea mea singuratică şi dornică de cercetare”. Colective de copii şi tineri împreună cu dascălii s-au încadrat şi coparticipat la activităţile organizate la Centrul nostru în cadrul SĂPTĂMÂNII UŞILOR DESCHISE cu genericul„MAI FREAMĂTĂ MĂIASTRA LIRĂ, MAI CÂNTĂ EMINESCU-N NOI”.  Mulţi scriitori contemporani şi-au înmuiat condeiul din Luceafăr şi au vorbit în aceste zile despre valoarea creaţiei şi personalităţii ce o prezinţi. Aceasta au făcut-o: Constantin Dragomir care la întîlnirea cu cititorii a vorbit despre conştiinţa naţională, luptă, libertate şi a prezentat cărţile scrise şi îngrijite de dumnealui. Oaspete drag a fost şi mărinimoasa Ada Zaporojan care şi-a împărtăşit bucuria apariţiei volumelor „Prin bunătate – spre dăinuire”, „Trăistuţa făcătoare de minuni”, „Un vis de Crăciun”, „Mi-i dor de bunicuţa” cu toţi iubitorii de lectură şi cunoaştere.
Nu ne-am oprit aici, bade Mihai, am mai avut şi tradiţionalele ZILELE MIHAI EMINESCU cu genericul: „EMINESCU – VERS FĂRĂ DE MOARTE, PURTAT DE VALUL FIECĂREI LIMBI”, zile mai deosebite, cînd două lacrimi se preling pe obrazul neamului nostru: una de dorul ce ţi-l ducem şi alta de dragul lui Grigore Vieru. Am avut o şedinţă solemnă la care au participat cei mai admiratori dintre admiratorii pe care îi ai: de la şcoala de Arte „A. Stârcea” îndrumaţi de profesoara Svetlana Nicora şi Natalia Mogâldea ţi-au adus un omagiu din suflet recitînd şi fredonînd: „Răsai asupra mea”, „Pe lângă plopii fără soţ”, „La steaua”, „Seara pe deal”, „De ce nu-mi vii”, „Sonete” ş. a. Avem şi tinerii condeieri, care au harul şi darul să-ţi urmeze calea, bădiţă Mihai, şi au participat la Concursul epistolar „Scrisoare lui Mihai Eminescu”. Au citit aceste mesaje ca să le simţi vibraţia vocii şi să le apreciezi talentul. Cei mai creativi: Crina Popescu, Cristina Balan, Alina Găină, Patricia Soroceanu Mere Cazacu, Maria Tanţura, Vasile Miron, Alina Cernolev, Cătălina Cornea, Cristina Nicolai, Oleg Munteanu, Alexandra Turuta au fost apreciaţi cu diplome şi cărţi din partea noastră.
Apoi sala arhiplină s-a transferat la evenimentele de epocă: ai apărut pe scenă ca un Făt-Frumos împreună cu fermecătoarea Veronică şi v-am admirat prin intermediul secvenţelor din spectacolul dramatic: „Floarea albastră”, versiune scenică realizată după versurile şi corespondenţa care vă aparţine. Ne-au frapat actorii Daniela Burlaca şi Iurie Gologan, regizoarea Ludmila Burlaca de la Teatrul Studio „Geneza-Art” şi de care sunt sigură te-ai bucurat nespus demult. În colaborare cu Institutul de Filologie al AŞM am discutat la masa rotundă: „În mine bate inima lumii” despre ce se mai face pe meridiane pentru a te onora. Academicianul Mihai Cimpoi, care prin studiile ce le face cu responsabilitate ne-a bucurat mult cu apariţia noilor ediţii care ne ajută să te cunoaştem mai profund: „Constantinescu, Viorica S. Dicţionar de cultură poetică. Eminescu”, „Ciupitu, Petrea, Reverberaţii eminesciene”, „...Timpul creşte-n urma mea...”, „Cimpoi, Mihai. Critice., Vol. IX: Identitate şi alteritate”.
Apoi am proiectat filmul documentar: „Minar, Octav. Eminescu. Veronica. Creangă” din 1914, găsit în Arhiva de Filme a României şi recondiţionat recent în Italia.
Pictopiţa Natalia Nîş, inspirată de natura atît de mult cîntată în opera scrisă, ne-a bucurat cu vernisajul de pictură „Farmecul naturii”.
Aduc mulţumiri şi profundă recunoştinţă tuturor celora care au fost cu noi în cuget şi în gînd şi s-au manifestat cu dragoste în organizarea acestor manifestări: liceele „E. Alistar”, „M. Eminescu”, „L. Rebreanu”, „T. Vladimirescu”, „Mircea cel Bătrân”, „Traian”, Liceul Republican Sportiv; Şcoala de Arte „A. Stârcea”, Sc. Primară 90, 9;Grădiniţele 139, 91, 40.

14 feb. 2011

Rugă pentru poet (în memoriam Grigore Vieru)

     Doi ani fără Grigore Vieru. Am avut la dispoziţie mii de zile pentru a ne bucura de prezenţa Măriei Sale în mijlocul nostru. N-am făcut-o. Aşa cum nu ne mai uităm de multă vreme la cer, decît pentru a afla dacă trebuie să luăm cu noi umbrela. Aşa l-am ignorat ani la rînd pe unul din cei mai sensibili poeţi din cîţi au scris în limba română, poet care, departe de a ne fi ţinut în vreun fel la distanţă. era prietenos şi accesibil.
    Astăzi, 14 februarie 2011 poetul Grigore Vieru ne-a adunat în incinta Centrului Academic Eminescu împreună cu elevii clasei a III şi a VIII să păşim în casa cu numele - Poezie.Aceasta are geamurile larg deschise spre ziua de azi, de mâine, spre viitor. Ne-a îndemnat să păşim pragul acestei veşnicii şi valsînd uşor să pătrundem în tainele poeziei Dumnealui. Forţa şi taina cuvîntului său ne va face oricînd să medităm şi să cinstim graiul nostru matern. Mierea muzicalităţii, vraja sunetelor izvorîte din cuvinte le găsim în versurile poetului Grigore Vieru.A fost mai mult decît un poet. A fost cel ce şi-a asumat povara unui grai, trecîndu-l prin inima sa. Versul lui pulsează plin de tărie şi puritate cu nădejde şi încredere.
    Acum el ne priveşte cu ochii umezi de dor şi scrie pentru îngeri, iar ei vor coborî în taină să ne aducă oricînd aminte de marele poet cu numele Vieru.
Tatiana Bîlici, profesoară de limbă şi literatură română,
gradul II, şcoala de Arte "Alexei Stârcea", or. Chişinău.

9 feb. 2011

Suflet călător


Clipa suspendării vremii iar în nopţi se oglindeşte
Cerul sumbru, albăstriul raza lunii o opreşte
Şi la – l ceasului sunare, tu tresai privind spre lampă
Cum a focului splendoare se reflectă drept în apă
Se hrăneşte el din clipa suferinţei în etape
Şi din chinul tău despotic de -a compune-n orice noapte
Îngerii nu râd de tine colo sus de printre stele
Cum visezi atât de jalnic încercând să scrii postele
Cum reflecţi în poezie univers de sentimente
Ca să capeţi nemurire pe a cărţilor copertă
Şi arunci un sfat pe foaie cel ce-a ar vrea să înţeleagă
Că n-ai scris fără gândire, fără sama, fără şagă.
Geniul tău e fag de miere pentru tonţi şi derbedei
Căci încearcă s-le coboare vrând să fii şi tu ca ei
A luminii licărire întunericul străbate
Ca atunci când o iubire te cuprinde pe la spate
Aventura amoroasă în nisip se transformase
Şi închis adânc în sine spiritul se izolase
Suferinţa infernală sufletul ţi-l devorează
Te transformă în fantasmă şi de toţi se exilează.
Căzând în abisuri straşnici ale zeului Hodes
Tu să regăseşti în sine vre-un semn de „renovates”
Să apuci acea lumină şi să ieşi din întuneric
Că să caţi o cale nouă, adevărul cel himeric
Să ajungi să uiţi pe toate, să devii nemuritor
Ca atunci când amintişi-vor să te creadă impostor
Tu,să le ignori pe toate şi în urmă s-nu priveşti
Neglijîndu-le pe toate fericit ai să trăieşti.
Printre stele şi luceferii, universuri, galaxii
Tu te transforma-şi în inger meditând ce devenii
Şi privind acum de acolo alte genii şi destine
Cum te tind spre nemurire amintindu-şi şi de tine
Tu te bucuri şi zâmbeşti, stând cu inima -npăcată
Că a ta zădărnicie de unii n – a fost uitată.
Mihai Grama, clasa XI, liceul „Elena Alistar”