27 iun. 2011

Cu dragoste faţă de frumos

Eu personal , nicăieri în mijlocul naturii nu m-am simţit mai bine ca în mijlocul muzicii.

Sunt fericit că Dumnezeu mi-a dat harul de-a simţi şi de a pătrunde tainele muzicii.

Mi-ar fi fost destulă şi numai atâta bucurie.”

Grigore Vieru

Astfel a început prezentarea de carte ,,Roua Veşniciei” de Grigore Vieru şi Ştefan Andronic la Centrul Academic Eminescu, o lucrare cu un conţinut valoros, bine gândit şi bine structurat. Cartea este editată la Editura Pontos din Chişinău în anul 2010.

Lucrarea conţine 43 de piese muzicale, majoritatea cu acompaniment de pian ale celor mai mari compozitori ai muzicii universale în transcripţie pentru cor de copii pe versurile poetului Grigore Vieru.

Cred, că pentru prima oară în lume unele piese clasice instrumentale sunt cântate de vocile copiilor, ajutate de cuvânt, dând astfel copiilor noştri posibilitatea de a gusta din dumnezeieştile valori muzicale” – spune Grigore Vieru în prefaţa acestei lucrări.

Apariţia acestui volum-enciclopedie şi capodoperă de artă ,,Roua Veşniciei” are şi o istorie: la Liceul român-englez „Ion Creangă” din capitală s-au întâlnit cele trei pasiuni: Grigore Vieru, maestrul Ştefan Andronic şi copiii din „Vocile Primăverii”. Roada colaborării lor creative este această carte fară de preţ. Autorii cărţii au depus o muncă colosală pe parcursul a 35 de ani.

Lucrarea conţine şi biografii ale celor mai remarcabili compozitori din lume, un dicţionar de forme şi genuri muzicale, exerciţii de cultură vocală, şi se încheie cu cele mai semnificative momente, fotografii din viaţa şi activitatea poetului Grigore Vieru şi Ştefan Andronic. În prefaţa şi postfaţa cărţii gasim opinii apreciabile ale diferitor personalităţi despre acest volum, despre acest trio, care l-au plămădit, dar şi gânduri spicuite de la copiii care au cântat în „Vocile Primăverii”.

Pentru vizitatorii participanţi în sala Centrului Eminescu prezentarea acestui volum-capodoperă a fost o adevărată atmosferă de sărbătoare. Voluntarul nostru, doamna Snejana Chirpii, profesoară de muzică, dar şi o pasionată de muzică, le-a propus spre audiţie cîteva piese interpretate atît la pian cît şi vocal: „Ochii naturii”, „Cel mai frumos poem”, „Imn naturii”. Copiii au rămas impresionaţi de frumuseţea versurilor şi de muzica dumnezeiască.

Cartea „Roua veşniciei” va avea un succes binemeritat în şcolile de cultură generală, pentru specialiştii din învăţământul muzical. Invităm toţi doritorii să cunoască acest volum-capodoperă pentru cultura noastră naţională.

Maria Chirilă, şef oficiu grad de calificare I

24 iun. 2011

Codul bunelor maniere în cadrul Programului "Lecturile verii"


MOTTO: "Manierele sunt o oglindă în care fiecare îşi arată faţa"

Bunele maniere reprezintă cartea de vizită a fiecărui om. Îi judecăm pe acei din jurul nostru prin prisma gesturilor acestora în diferite situaţii : la masă, pe stradă, la şcoală, acasă, în ospeţie, la serviciu, în timpul

călătoriilor , în transportul public, pe Internet. Fiecărei circumstanţe îi corespunde un set de reguli. Toate aceste au în comun bunul simţ.

Cunoaşte-te pe tine însuţi” - spune celebrul epigraf gravat pe templul lui Apollo din Delphi.

Centrul Academic Eminescu şi-a propus în cadrul Programului „Lecturile verii” să-i iniţieze pe copii în arta bunelor maniere, să-i ajute să-şi cultive bunul simţ în cadrul unei discuţii la temă. Pentru început copiilor li sa propus spre audiere povestirea „Nu este voie” de Tudor Arghezi. La finele lecturii, copiii trebuiau să răspundă la unele întrebări: „Ce nu este voie să faci? Cum crezi, de ce ? „ Expune-ţi părerea ta...

Copiii cu mare ingeniozitate au jucat rolurile în diferite situaţii: cum să se salute, cum să se prezinte, arta conversaţiei, vestimentaţia, bunele maniere la şcoală etc.

Au fost prezentate şi lecturate multe reguli şi fapte bune de urmat din cărţile: Post Emily „Codul bunelor maniere pentru copii”; Cara Angela „Bunele Maniere”; Châtelet Sylvie-Anne „Ghidul bunelor maniere” ; Armeş Nicolae „Codul manierelor elegante”.

Morala a fost înţeleasă de acei prezenţi în sală: este necesar să păstrăm un anumit set de norme , să revalorizăm importanţa respectului faţă de celălalt, faţă de copii, faţă de bătrâni. Cunoscând bine regulile de politeţe, vom putea să ne simţim mai siguri pe situaţie, fiindcă a şti să te porţi cum-se-cade este un dar care poate să fie profitabil. Împreună cu copiii ne-a reuşit să învăţăm şi să recapitulăm regulile elementare de bună-creştere.

Maria Chirilă, şef oficiu, grad de calificare I

23 iun. 2011

Ion Anton în ţara copiilor

Elena Dabija, director CAIE, grad superior

Îţi doresc, copile mic,

Să creşti mare şi voinic,

Să-nfloreşti şi să rodeşti

Pe meleaguri strămoşeşti.”

Ion Anton

Deşi e perioada estvală Centrul Eminescu organizează zilnic activităţi atractive pentru vizitatorii săi fideli. O zi deosebită a fost pentru picii de la Grădiniţa nr. 40, însoţiţi de educatori, care au fost prezenţi la întîlnirea cu scriitorul şi redactorul-şef al revistei “Florile dalbe” Ion Anton şi Octombrina Onofrei, machetator-designer. A fost un dialog interesant deoarece ne-a adunat pe toţi cartea cognitivă “Vesel îndrumar pentru vestiar”, destinată copiilor dar şi pentru cei maturi.

Din sala arhiplină rînd pe rînd pe scenă au urcat talentatele fetiţe din ansamblul vocal-coreografic “Floricele muzicale”, (conducător artistic Svetlana Ohladciuc), care au interpretat cîntece pe versurile lui Mihai Eminescu “Somnoroase păsărele”, “Codrule, codruţule”, cintecele populare “Moldoveancă-s mititică” şi “Hora florilor”. Menţionez că membrii ansamblului “Floricele muzicale” sunt cîştigătorii a două premii la Concursul municipal “Ploaia steluţelor”, au participat activ în cadrul emisiunilor radiofonice pentru copii “Portativul fermecat” şi “Ora copiilor”.

Cartea atractivă prin prezentarea grafică de Maxim Cerevcov, dar şi atotştiutoare în tainele vestiarului nostru zi de zi, a adus copiilor un mare buchet de poezii hazlii. În nota întroductivă autorul Ion Anton ne scrie: “În această carte, dragă copile, vei cunoaşte ce fel de haine şi încălţăminte preferă fiecare anotimp. Cu ajutorul părinţilor sau al educatoarei, ori de unul singur, dacă te-ai deprins de acum să păstoreşti “oiţele negre”, te îndemn să mă însoţeşti în excursia prin acest “VESEL VESTIAR” şi să memorizezi de mic numele corect al pieselor vestimentare”. Autorul a prezentat cartea, menţionînd că la baza acestei noi apariţii editoriale este cartea sa destinată copiilor “Garderoba veselă”. Copiii au recitat mai multe poezii din cartea menţionată, dar şi din poeziile marilor poeţi Mihai Eminescu şi Grigore Vieru, astfel Ion Anton le-a dăruit celor mai buni declamatori cite o revistă “Florile dalbe” şi “Viaţa Basarabiei” cu autograf. Au urmat şi întrebări despre viaţa scriitorului, despre ce ghiduşii a făcut copil fiind? Autorul a povestit despre aventura sa “Năzdrăvanul de la Ghelauza”, care este publicată şi în culegerea “Scriitorii când erau copii”, scrisă de Aurel Scobioală.

Ion Anton a prezentat şi revista educativ-cognitivă şi literar-artistică pentru copii şi adolescenţi “Florile dalbe”, atenţionînd că e pentru copii, dar anume copiii sunt şi coautorii revistei, deoarece ei trimit la redacţie creaţiile personale, desenele lor, scriu despre întîmplările şi ghiduşiile din viaţa lor, despre toate activităţile organizate în şcoli şi licee, dar şi pun multe întrebări care îi frămîntă zi de zi. Scriitorul a dat frîu lecturii din pagina “Ineluş-învîrtecuş”, astfel înveselindu-i pe copii. Le-a făcut şi exerciţii de înveselire şi relaxare îndemnîndu-i să strige tare-tare de trei ori “AUUU” ca mai apoi să se liniştească şi să asculte cu mai multă atenţie, ceea ce copiilor le-a plăcut de minune.

Oaspetele drag a făcut donaţie pentru colecţia Centrului Academic Eminescu ultima sa carte editată “Cădere sentimentală pe gânduri” cu următoarea dedicaţie: “Pentru Centrul Academic “M. Eminescu”, cu urări de bine şi un “blestem”: să se rupă poliţele de cărţi, iar pragul să fie ros de cititori. Cu drag, Ion Anton. 22. 06. 2011”.

Doresc să le mulţumesc oaspeţilor pentru aceste clipe trăite în lumea cărţilor, a cunoştinţelor, a copilăriei şi a vacanţei.

16 iun. 2011

Copii talentaţi şi dornici de cunoaştere şi delectare la Centrul Eminescu

Elena Dabija, director CAIE, grad superior

La CAI Eminescu continuă activităţile de comemorare a 122 de ani de trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu. Astăzi, 16 iunie am organizat un concurs de poezie. Deşi e vacanţă sala a fost arhiplină cu copii de la Tabăra de vară a Şcolii primare nr. 9 şi Grădiniţele nr. 40 şi 139. D-na Maria Chirilă, şef oficiu, le-a povestit copiilor despre frumuseţea şi melancolia poeziilor marilor poeţi Mihai Eminescu şi Grigore Vieru dedicate în special copiilor, le-a prezentat ediţiile noi apărute. Apoi copiii au ieşit în scenă pentru a declama poeziile îndrăgite: Somnoroase păsărele, Fiind băiet păduri cutreieram, lacul, Luceafărul, La steaua, Ce te legeni, Revedere, Copilărie, Plaiul meu, Tui Iarbă, tot ai mamă? ş. a.

Îndrumaţi şi acompaniaţi la pian de profesoara Guzun Aurelia copiii cu mare dragoste au interpretat cîntecele Somnoroase păsărele, Eminescu, Valurile Dunării şi alte cîntece populare. Cei mai îndrăzneţi din sală au ieşit şi au dansat chiar. Discipolele Nelly Ciobanu şi Victoria Priguza, începătoare la clasa pian, au interpretat unele melodii astfel ne-au demonstrat că au talent şi viitorul le deschide uşile în lumea muzicii.

Publicul a susţinut participanţii cîntînd cu ei împreună dar şi prin aplauze. Pentru prezenţă şi participare la acest concurs copiii au fost apreciaţi şi au primit în dar cite o carte scrisă de Liuba-Drăgostiţa Bujor “Darul lui IIsus”.

Deoarece mai dispuneau de timp şi nu doreau să plece din sala de lectură le-am propus să privească filmul pentru copii “Veronica”, realizat de Centrul de producţie cinematografică din Bucureşti în anul 1968. În roluri titulare joacă renumiţi actori români: Lulu Mihăescu, Dem Rădulescu, Margareta Pîslaru. Filmul e de gen fantastic şi este despre o fetiţă dulce, bună şi cuminte – Veronica. Filmul i-a înveselit şi mai mult, deoarece este un film despre copilăria frumoasă, care cu părere de rău atît de repede trece. Bine dispuşi şi mulţumiţi de premii copiii au promis că vor mai participa la astfel de concursuri şi vor fi prieteni cu cartea şi lectura.

Noi, maturii, am conştientizat că de la copii putem să aşteptăm lucruri frumoase şi roade bogate numai dacă le semănăm din fragedă copilărie dragostea de neam, de tradiţii, de frumos, de cultură, de lectură. Ei sunt viitorul nostru şi avem marea datorie faţă de ei să le formăm şi să le modelăm personalitatea prin valorile frumoase.

14 iun. 2011

122 de ani de la trecerea în eternitate a Luceafărului poeziei româneşti - Mihai Eminescu

CENTRUL ACADEMIC INTERNAŢIONAL EMINESCU

VĂ INVITĂ MIERCURI, 15 IUNIE 2011, ora 14.00

Ziua comemorării lui Mihai Eminescu :

EMINESCU – SFÂNTUL PREA CURAT AL GHERSULUI ROMÂNESC

122 de ani în eternitate

  • Lansări de documente eminesciene: “Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu”, Vol. 21-24; “Zricha Vaswani. Eminescu şi gândirea indiană”; “Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală: catalog monografic”;

  • Prezentare de noi traduceri: Mihai Eminescu în limbile: croată, neogreacă, tao, armeană.

  • Moment literar-artistic: “Floricele muzicale” – prezintă ansamblul vocal-coreografic al Grădiniţei nr. 40, conducător artistic Svetlana Ohladciuc.

  • Prezentare: Centrul Academic Internaţional Eminescu Chişinău – Centrul “Mihai Eminescu” Bărlad: colaborare şi parteneriat în valorificarea şi promovarea patrimoniului eminescian.

  • Lansări şi prezentări de noi apariţii editoriale: “Viaţa Basarabiei. Nr. 1-2, 2011”; “Familia Română”; “Olaru, Dumitru. Din dor în dor”; “Postolache, Elena. Surghiunul: drumul pătimirilor prin Siberia de gheaţă”; “Baadul literar”; “Esenin, Serghei.Poezii”.

  • Donaţie de tablouri: “Melancolie. Mihai Eminescu”, autoare Eleonora Romanescu; “Luceafărul”, autor Ion Daghi.

  • Vernisaj de pictură: “Mesaje istorice”- Inga Edu” şi “Culorile copilăriei” Alexandra Iorga – discipolă. Liceul “Prometeu Prim”, 7ani.

  • Vizionarea filmului: “Eminescu. Veronica. Creangă” de Octav Minar.

Versurile lui Eminescu sunt ale noastre, ale tuturor… Nu arta lui e mare, ci ceea ce face ea în noi toţi e mare… Versul lui Eminescu stârneşte vers… ”. Nichita Stănescu

ADRESA: BD. DACIA, 20. Tel 77-14-03

8 iun. 2011

Pe - un picior de plai, pe - o gură de rai...

„Fiind băiet păduri cutreieram

Şi mă culcam ades lângă izvor,

Dar braţul drept sub cap eu mi-l puneam

S-aud cum apa sună-n cetişor.”

Mihai Eminescu

O frumoasă sărbătoare a Naturii s-a desfăşurat la Centrul Academic Eminescu de Ziua Mondială a Mediului – sărbătoare a tuturor oamenilor de pe Terra, indiferent de ţară, naţionalitate. La sărbătoarea cu genericul „Pe-un picior de plai, Pe-o gură de rai...” au participat copiii de la Tabăra cu sejur de zi de la Şcoala primară nr.9.

Natura a fost generoasă cu noi, înzestrându-ne meleagul pitoresc cu peisaje care odată văzundu-le, rămân mereu în inimile noastre. În cadrul manifestării copiii au fost familiarizaţi cu cele mai frumoase Monumente ale Naturii din ţara noastră: Rezervaţia peisagistică Naslavcea, Codru, Defileulul de la Trinca, Orheiul Vechi, Peştera Emil Racoviţă, Pădurea Domnească, La Castel, Toltrele Prutului, Saharna, Ţiglău, Tâpova, etc. Aceste planşete au fost donate pentru colecţia CAI Eminescu de către generosul Alecu Reniţă, redactoru

l-şef al Publicaţiei de ecologie, turism şi cultură „Natura”.

Trăim în cea mai frumoasă şi cea mai pitorească ţară, cu izvoare limpezi şi reci, cu păduri mănoase. Din cele mai vechi timpuri strămoşii noştri au avut un cult aparte faţă de Natura-Mamă, închinându-se la Soare, Cer, Pământ, Apă şi Păduri.

Cum şi câtă credinţă au reuşit urmaşii dacilor să păstreze în ultimii ani, se poate vedea după miile de gunoişti, peisaje mutilate sau distruse. În ultimul timp omul a întors spatele naturii, dar din aceasta a avut şi mai are de suferit mult.

Alături de încălzirea globală, lipsa apei potabile va fi una dintre cele mai strigente cu care se va confrunta omenirea. Circa 900mln.de oameni n-au acces la apă potabilă.

Un efect deosebit a produs asupra copiilor povestea: ,”Apa şi Omul”. Ne rămâne doar să conştientizăm: Unde a dispărut acea relaţie sufletească dintre Natură şi Om? Se spune că pădurea este Altarul Domnului. Poate oare omul să intre în Altar cu toporul?

Mai avem timp....”, scrie Claudia Partole în cartea ,”Învaţă de la toate",... dacă viaţa ne oferă şanse, nu trebuie să le ratăm”.

Voi, copii, aţi putea contribui la salvarea naturii: a sădi un arbore, a îngriji o floare a avea grijă de ceea ce te înconjoară. Suntem datori să îngrijim, să ocrotim verdele matern. Să arătăm prin fapte concrete că ni-i drag plaiul nostru.

Dar ce sărbătoare fără cîntec şi poezie? Copiii ne-au interpretat balada „Cât trăim pe-acest pământ”, versurile de Nicolae Dabija, muzica de Teodor Chiriac. A fost recitate mai multe poezii dedicate naturii atiât din poeţii clasici, începând cu Mihai Eminescu, cât şi din cei contemporani.

Manifestarea s-a încheiat cu o prezentare de documente la tema: ”Protecţia mediului în Republica Moldova”: ”Natura – prietena mea”, ”Cartea Roşie a Republicii Moldova”, ”Lumea vegetală şi animală a R. Moldova”, Ziarul ”Natura”, „Revista apelor”, „Mediul ambiant” ş. a. Suntem conştienţi că noi împreună cu generaţia în creştere avem o mare responsabilitate pentru Planeta Terra.

Pentru a cunoaşte de facto situaţia globală a Planetei şi cu ce putem interveni pentru a ocroti natura, aveţi posibilitatea să consultaţi în colecţia CAI Eminescu dar şi în toate filialele Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” multe documente valoroase.

Mişcarea Ecologistă din Moldova vine cu un apel către noi toţi: ”Dragă cititor, ai grijă de pământul, apele, pădurile tale, ai grijă de florile care mai răsar, iar dacă nu poţi singur îngriji de ele, măcar nu distruge ceea ce ţi-a dăruit Dumnezeu”.

Maria Chirilă, şef oficiu, grad de calificare I