25 iul. 2011

Vladimir Beşleagă, faţă în faţă cu bucuriile şi tristeţile vieţii la un jubileu frumos

Romancier, eseist şi om poltic. Născut la 25 iulie 1931, în satul Mălăieşti, jud. Dubăsari. Nume de referinţă în proza, cultura şi viaţa publică .
...Vladmir Beşleagă este cel mai important prozator al secolului XX, mai important pentru că e modern, mai tehnic şi mai complex decât Ion Druţă sau decât oricare alt scriitor al provinciei noastre de est. (Ion Simuţ)

La mulţi ani, domnule Vladimir Beşleagă! Lumină şi linişte în casă şi în cuget, frumuseţe şi iubire
în tot ce va urma în viaţa Dvs. Echipa Centrului Academic Eminescu.

... abecedarul omeniei

alint alean

blând

cinstire Eminescu

duios dor...

Acest joc de cuvinte, de o profunzime deosebită, dedicat Marelui Mihai Eminescu l-am găsit printre multe alte rânduri înmănunchiate în cartea romancierului, eseistului şi omului de omenie Vladimir Beşleagă „Ţipătul lăstunului”.

Îl cunoaşte mai multe generaţii ca autor al cărţilor: Zbânţuilâ; La fântâna leahului; Zbor frânt; Acasă; Durere; Ignat şi Ana; Suflul vremii; Sânge pe zăpadă; Cumplite vremi; Pădurea albastră, Cel de-al treilea dacă ar fi fost acolo; viaţa şi moartea nefericitului Filimon sau Anevoiaosacale a cunoaţterii de sine; Nepotul; Jurnal (1986-1988); Cruci răsturnate de regim. Mănăstirea Răciula; Dialoguri literare; Hotii din apartamentet; Ţipătul lăstunului,.

Personal îl cunosc prin opera sa atât de originală şi foarte solicitată de cititori, dar şi ca oaspete şi vorbitor la activităţile organizate de filialele Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. A fost împreună cu soţia oaspete la mai multe activităţi dedicate Luceafărului poeziei, organizate la Centrul Eminescu, adesea venind şi cu o carte pentru colecţia bibliotecii.

Om cu inimă mare şi săritor la nevoie a fost şi în cazul când nu aveam nici o carte la raft, dar opera sa era foarte solicitată de liceeni şi studenţi. Într-o zi i-am telefonat şi i-am spus ce ”nenorocire” avem – nu putem oferi cărţile sale publicului cititor . S-a bucurat nespus de mult şi a adunat mai multe exemplare şi le-a adus Centrului ca donaţie. A scris şi autografe pe aceste volume: „Pentru Centrul Academic Internaţional Mihai Eminescu – cu pietate V. Beşleagă. 15.06.1997”, „Pentru Centrul Aacdemic Internaţional Eminescu – întru eternitate – Vladimir Beşleagă. 17.06.2008”,„Pentru Centrul Aacdemic Internaţional Eminescu – toată dragostea mea – V. Beşleagă. 17.06.2008”, care vorbesc de la sine despre onoare şi generozitate.

Domnul Beşleagă a meditat în clipele mai vesele şi mai triste şi a publicat în cartea „Ţipătul lăstunului”, pe care am citit-o cu mare plăcere, următoarele :

...m-am risipit...viaţa s-a dus...

ce mai vreau?...s-o adun la loc?

zice-nţeleptul: ulcioru-i spart

nu poţi să-l faci cum a fost...

Ca orice muritor de rând e inevitabilă o astfel de stare sufletească ...şi coala albă de hârtie i-a permis să înşire acestete rânduri... Dar astăzi la acest jubileu onorabil de 80 de ani nu-i rămâne decât să se bucure alături de acei dragi şi să fie şi mai optimist şi mai dornic de viaţă.

Ştiu că este harnic în ale scrisului, este vesel şi dornic de viaţă, apreciază mult munca bibliotecarilor şi glumeşte cu ele întotdeauna.

Bucuraţi-va de viaţă, dragă maestre, să fiţi sănătos, să trăiţi încă mulţi-muţi ani şi să ne bucuraţi cu noi capodopere adunate în cuvinte:

...cu fiece zi sufletul meu

se mută să trăiască în cuvinte

în rânduri de carte

acolo mă puteţi găsi

voi cei ce veţi veni mai târziu

când nu voi mai fi pe

lume în rânduri lungi de carte

în cuvinte...

Invit toţi doritorii să soarbe din nectarul cărţilor măriei sale, scrise într-o viaţă de scriitor care „şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr”, căci o carte bună înlocuieşte o prietenie. Să fim prieteni cu toţii prin lectura cărţilor lui Vladimir Beşleagă.

Elena Dabija, Director executiv CAIE,

grad superior de calificare