31 ian. 2012

O colecţie inedită "Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu " a apărut la Institutul de Istorie şi Teorie Literară “George Călinescu” al Academiei Române. Fiecare volum are înscris pe coperta interioară perioada pe care o acoperă, ca de exemplu Vol. 1 (1866-1889 sec. XIX), (1901-1902 sec. XX), în prezent, în această colecţie sunt 25 de volume editate la editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2002. Toate cărţile conţin: cuprins, indice de nume, note şi comentarii. Notele şi comentariile sunt alcătuite de I. Oprişan. Numărul de pagini al acestor volume nu este acelaşi, dar nu sunt voluminoase (de exemplu: 319-441). Cărţile sunt de formatul A5 nestandard şi sunt comode de a fi ţinute în mîină pentru a fi citite. Parcurgând aceste volume, cititorul poate descifra mai bine treptele impunerii poetului în conştiinţa publică până la transformarea lui într-un simbol scump tuturor al spiritualităţii naţionale.Referitor la aceste cărţi, I. Oprişan ne dă indicii de ce s-a creat anume această colecţie: „Pe lângă faptul că ediţia de faţă strânge la un loc un material critic şi informativ imens despre opera şi personalitatea lui M. Eminescu, ea pune pentru prima dată în circulaţie numeroase texte necunoscute sau indezirabile, reeditate niciodată în volume de sine stătătoare.”Colecţia îţi trezeşte curiozitate chiar începând cu Vol. 1 sec. XX 1901-1902. Datorită acestei cărţi descoperim că în prima decadă a sec. XX M. Eminescu capătă atributele, nu numai de cel mai mare poet al neamului, dar şi de poet naţional, ce întruchipează plenar spiritualitatea română.Este o colecţie inedită şi foarte valoroasă, I. Oprişan zice că: „Corpusul pe care îl publicăm, unic în istoriografia universală, constituie mărturia cea mai elocventă a acestei conştiinţe şi a pasiunii pe care generaţiile trecute au pus-o în a o afirma cu tărie”.Textele care sunt puse în corpul volumelor, au funcţia de a exemplifica şi a întări diversele idei exprimate de un autor, iar uneori spre a reliefa o opinie specifică epocii.Oprişan „În aparatul critic, alcătuit în principal din notele şi comentariile de la sfârşitul fiecărui volum, se dau toate trimiterile bibliografice necesare pentru eventuala regăsire a textelor în periodicele sau volumele după care au fost reproduse textele”.Este o ediţie în care vedem cum s-a dezvoltat geniul lui Eminescu. Şi desigur că asupra acestei împrejurări putem observa că spiritul poetic al lui Eminescu, deşi înnăscut, a ajuns la deplina lui înflorire destul de târziu. „În poeziile lui începătornice el se arată stângaci în rostiri, greoi în limbă, adeseori plină de neologisme neîndreptăţite, confuz în idei şi sărac în rime. Unele din aceste defecte stăruiesc până şi în timpurile de mai târziu. Aşa în Împărat şi proletar, în Strigoii etc.” (A. D. Xenopol).Aceste cărţi trezesc curiozitatea şi cu cât mai multe volume ies de sub tipar, ele sunt mai valoroase, mai complete, atât prin restituirea adevărată a textului, după manuscriptele originale cât şi prin reproducerea mai exactă a poeziilor publicate şi care în multe din tipăririle anterioare erau editate cu greşeli şi le schimbau înţelesul.În vol. 3 vom găsi Addenda de Mihail Dragomirescu: Critica Ştiinţifică şi Eminescu (În contra metodei istorice în literatură). Datorită acestei addende putem să deosebim operele de adevărata artă de cele care numai o simulează, a justifica adevărurile sufleteşti ce cuprind, a le caracteriza după norme precise, întemeiate pe cercetări psihologice care să permită deosebirea esenţialului de accidental etc.Este o colecţie care face ca sufletul să vibreze în mijlocul creaţiei în care găsim articole ce deschid dezbaterile pe bază de documente ale relaţiilor dintre M. Eminescu şi Veronica Micle, a creaţiei şi vieţii sale.„Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu este o ediţie, care a fost gândită bine, s-a creat din ea un „instrument fundamental de lucru, nu numai pentru cunoaşterea operei şi a personalităţii lui M. Eminescu, ci implicit şi a literaturii române dintre 1866-1932”. ( I. Oprişan).Aceste volume înlesnesc pentru cercetător şi cititor descoperirea geniului, creşterea staturii lui Eminescu, accesul la surse, a luptelor care s-au dat în jurul numelui său. Este un corpus cuprinzător al textelor despre Eminescu, câte au apărut, de la rândurile scrise de Iosif Vulcan, ca notă la poezia De-aş avea, în paginile revistei Familia (25.2/9.3.1866) şi până la lucrările fundamentale ale lui G. Călinescu. Viaţa lui Mihai Eminescu I-V (1934-1936).Merită citită această colecţie, aici cititorul poate descifra mai bine treptele impunerii poetului în conştiinţa publică până la transformarea lui într-un simbol scump tuturor al spiritualităţii naţionale.

Diana Vasilos, bibliotecară CAIE

30 ian. 2012

Ion Luca Caragiale - creator de comic şi tragic

30 ianuarie 2012, o zi cu soare, doar că soarele e cu dinţi. Astăzi e o zi marcată în calendar, căci se împlinesc 160 de ani de la naşterea lui I.L. Caragiale, scriitorul mereu actual, excepţional creator de comic şi tragic. Caragiale a ridicat teatrul românesc la nivel european, fiind un observator profund al realităţilor sociale autohtone. A înţeles principiile de funcţionare a unui text literar modern, a conciliat un teatru profund prin semnificaţii cu un public dornic de imagini cât mai colorate.Operele lui Ion Luca Caragiale sunt solicitate în şcoală, căci comediile sale reprezintă partea cea mai originală, mai rezistentă şi mai profund morală a întregului repertoriu dramaturgic românesc.Chiar dacă frigul întretaie respiraţia nu a fost şi un obstacol pentru elevii din cl. a VII-a de la Liceul

„Traian” coordonaţi de bibliotecara Tatiana Cuceareavîi, ei au învins gerul şi au venit în vizită la CAI Eminescu, pentru a ne dezmorţi de frigul de afară.

Dna Maria Chirilă a făcut o trecere în revistă a ediţiilor scriitorului, pe care cititorii le pot împrumuta din colecţia Centrului Eminescu. Copiii au pregătit o scenetă din piesa „Vizita”, care întruneşte toate calităţile stilului caragialian şi este una din cele mai cunoscute comedii ale dramaturgului. Rolurile au fost interpretate de : Burcoschi Ana-Nicoleta, Potereanu Daiana, Mişota Corina, Tomescu Constantin, Molnic Anatol. Sunt nişte copii frumoşi, inteligenţi, actori care şi-au ştiut bine rolul. Piesa le-a reuşit, au jucat bine şi au făcut faţă emoţiilor care i-au inundat. Prin această piesă ne-au ridicat buna dispoziţie.

În semn de recunoştinţă şi de frumoasa prezentare d-na Elena Dabija le-a făcut cadou câte un volum "Teatru" de I.L. Caragiale. Au avut ocazia să vizioneze din Enciclopedia Virtuală „I.L. Caragiale” câteva fragmente din opera caragialiană: „O scrisoare pierdută”, „Lanţul slăbiciunilor”, „O noapte furtunoasă”.

Vasilos Diana, bibliotecară

27 ian. 2012

Memoria HOLOCAUSTULUI

Astăzi este Ziua Internaţională pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului , instituită în 2005, prin Rezoluţia 60/7, care solicită statelor–membre să realizeze programe educaţionale prin care generaţia tânără să înveţe lecţiile Holocaustului pentru a preveni orice acte viitoare de genocid.
În contextul acestui document colaboratorii Centrului Eminescu au organizat o discuţie-dezbatere cu genericul „Memoria Holocaustului”.
Elevii de la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” coordonaţi de profesoara de istorie dna Chiriţa Olga au încercat să readucă în memorie această pagină neagră a istoriei, când aproximativ şase mln. de evrei au fost exterminaţi în lagărele naziste.
Comunicările susţinute de elevele clasei a Xc:Şerban Maria; Postica Florina; Lişinschi Rafaela au fost ascultate atent de colegi, care s-au implicat pe parcurs cu adaosuri, manifestând cunoştinţe profunde despre această tragedie din istoria omenirii.
Dna Chirilă Maria, bibliotecar principal la Centrul Eminescu, a continuat sesiunea de comunicări vorbindu-le copiilor despre lagărul de concentrare de la Auschwitz, despre legile aprobate de regimul fascist în care evreii şi-au pierdut statutul de cetăţeni şi toate drepturile civile; despre excluderea evreilor din toate posturile care aveau legătură cu educaţia, politica sau industria; începând cu anul 1938 - evreii au fost obligaţi să-şi adauge prenumele de Israel (bărbaţii) şi Sarah (femeile) împreună cu un “J” (jude- evreu) pe paşaport , evreii au fost obligaţi să poarte steaua galbenă a lui David. A fost dat citirii un fragment din cel mai cunoscut jurnal secret din lume ANNE FRANK, o tânără evreică născută în Germania nazistă, care a trecut prin calvarul Holocaustului.
Programul nazist de exterminare fizică a evreilor a avut efecte catastrofale, fiind ucişi 6 milioane de evrei, dintre care 3 milioane de evrei polonezi. În afară de evrei au mai căzut victime ale procesului de ucidere în masă 500 000 de ţigani.
Holocaustul va rămâne un avertisment privind pericolele care au la bază ura, fanatismul şi rasizmul.
„A şti şi nu a iuta, pentru a nu repeta” această concluzie au făcut-o copiii din această lecţie de istorie.

www.youtube.com/watch?v=CzsJMIO-j1UPublicat de Vera Sîrbu

26 ian. 2012

Mihai Eminescu cel mai iubit poet al copiilor
Centrul Academic Internaţional Eminescu a fost şi este mereu gazda evenimentelor ce au ca scop promovarea vieţii şi operei poetului, dar şi dezvoltarea intelectualităţii la copii. Aici fiecare din ei îl descoperă pe poet în toate ipostazele: poezie, proză, publicistică, artă.
Tinerii sunt îndrăgostiţi de versul eminescian, astfel participă la activităţile organizate în incinta CAI Eminescu împreună cu cadrele didactice: ore de lectură, prezentări de carte, concursuri, serate muzical-literare, întâlniri cu eminescologi şi scriitori. Deci, o serie de activităţi care implântă în inimele copiilor opera lui Eminescu, datorită acestui fapt ei au o viziune mai clară în ceea ce priveşte: creaţii de artă, opere inedite, suflet de poet.
Aceste manifestări au ca scop atragerea lor către frumos, dezvoltarea simţului de a citi o carte bună, interesantă şi utilă.
CAI Eminescu prin activitate sa descoperă, promovează şi talente.
Concursurile organizate trezesc curiozitatea, şi-i fac să fie activi, să intre în ritmul de cititori şi animatori disciplinaţi. Ei au înţeles că doar citind cărţi, devii mai deştept, mai sigur în ceea ce spui.
Nu cu mult timp în urmă la CAIE a fost un concurs „Ce înseamnă pentru mine Mihai Eminescu?”, lucrările au fost realizate de elevi din diferite licee din Chişinău.
Pentru tineri a fost o chemare la duel, toţi au venit cu mici compuneri, scrisori, poezioare care ne-au demonstrat dragostea lor faţă de poet, faţă de opera sa. Cele mai bune lucrări prezentate au fost premiate.
Iată ce spun tinerii despre Eminescu, Focşa Alexandrina, din cl. IV-A, Lic. „Traian” zice că: ”Îi iubesc poeziile, aşa cum îl iubesc şi pe el. Prin tot ce a scris Eminescu va fi veşnic viu şi prezent în sufletul meu”. Mădălina Manolii, elevă în cl. V-A la Lic. „L. Rebreanu” îl consideră pe „M. Eminescu - limbă maternă, Poet născut pe-o gură de rai”.
Mulţi tineri s-au încumetat şi-au scris poezii, Trofim Diana, din cl. V-B „Daca-şi fi o floricică/ Pentru tine aş înflori...”, Dascălu Rodica, cl. V-B zice: „Pentru tine, Eminescu,/ Voi păstra mereu cu cinste/ Chipul drag, şi vocea blândă,/ Şi căldura din cuvinte”.
Din toate scrisorile şi poeziile pe care le-am citit am înţeles că Eminescu este un întreg şi că îl iubesc mult, printre rânduri s-a înţeles că vor să fie ca Eminescu, să devină renumiţi şi că niciodată nu-l vor da uitării. Sunt texte foarte interesante, scrise din suflet, ca de exemplu pentru Podghirnîi Valeriu, elev în cl. IV-A „Eminescu este graiul natal şi ţara natală, un soare luminos care a luminat neamul românesc cu poezia sa”. Cebotnicova Alexandra, cl. IV-A „Nu doar pentru mine ci pentru noi toţi M. Eminescu rămâne cel mai strălucit geniu pe care l-a zămâslit pământul, apele şi cerul”.
Datorită acestui concurs am văzut cât de mult Eminescu este apreciat de către tineri, este iubit şi respectat.
Iar concursul epistolar „Scrisoarea lui M. Eminescu” a dat frâu liber imaginaţiei acestor tinere talente. Ca de exemplu: „Marele nostru Eminescu, sunteţi întruchiparea cerului şi pământului, soarelui şi ierbii, care ne-aţi lăsat ca generaţie toate durerile şi bucuriile, emoţiile şi sentimentele aşternute pe foaie...”Cornea Cătălina, elevă în cl. VIII-B, Lic. „Elena Alistar”. Tantura Maria, cl. IV-A,n Lic. „Tudor Vladimirescu” scrie: „Îţi mulţumesc mult de poeziile scrise. Sunt foarte frumoase, uşor de învăţat, miraculoase...”
La CAIE, utilizatorii se simt ca acasă, se simt liber, au fost influenţaţi foarte mult de creaţia lui Eminescu şi inspirându-se din poeziile lui, au creat desene şi chiar a fost un concurs cu desene unde a fost ales cel mai frumos desen.
„Numele tău va rămâne pentru totdeauna identificat cu titlul poemului plămădit din suferinţe, speranţe şi ură - „Luceafărul”...Îţi mulţumesc pentru cronicile, recenziile, articolele, scrisorile, poemele şi dedicaţiile dotate cu simţăminte nobile şi frumoase, cu idei sănătoase şi morale şi valoare etică absolută”. Turuta Alexandra, elevă în cl. IX, Lic. „Elena Alistar”.
Diana Vasilos, bibliotecară CAIE
Publicat de Vera Sîrbu

24 ian. 2012

Memorie care nu poate fi învinsă


Întâlnirea cu cercetătorul, istoricul, scriitorul, deputatul şi editorul Iurie Colesnic a fost demult râvnită de colaboratorii Centrului Academic Eminescu. În sfârşit acest eveniment s-a materializat pe 18 ianuarie în cadrul Săptămânii Uşilor Deschise. Invitaţi la această întâlnire de suflet au fost elevii clasei a XI de la Liceu Teoretic „Liviu Rebreanu”.
Prezentările de rigoare le-a făcut directoarea CAIE dna Elena Dabija, care a menţionat: „Domnul Iurie Colesnic este o enciclopedie a neamului nostru, care şi-a materializat munca sa zi de zi prin cărţile editate, care sunt memorii ale istoriei naţionale rămase până acum în umbră. Cuvintele acad. Mihai Cimpoi sunt binevenite în adresa invitatului ca un motto a acestei întâlniri: „Iurie Colesnic” este un arhivarius şi un avocat al istoriei, care apără dreptul la personalitate istorică şi la actualitate al celor care au făcut-o cu demnitate şi curaj”.
Dl. Iurie Colesnic a prezentat pe scurt cărţile editate în cursul anilor, care de fapt sunt circa 50 la număr, menţionând „Cartea este un purtător sigur, este o comoară care nu poate fi înlocuită cu calculatorul”. Istoriograful Iurie Colesnic a vorbit despre seria enciclopedică „Basarabia necunoscută”. Autorul este la al 8-lea volum editat. În paginile ultimului volum se regăsesc 26 de personalităţi marcante din istoria Basarabiei. Volumul continuă seria în care autorul prezintă cele mai de seamă personalităţi basarabene. Altă lucrare despre care le-a vorbit Iurie Colesnic liceenilor este „Timp şi istorie. Autori de la „Viaţa Basarabiei”. După cum a menţionat autorul cartea este foarte interesanta prin faptul ca am incercat să scriu un fel de istorie a literaturii basarabene pe inţelesul tuturor”.
Dl. Colesnic a remarcat, că la acest gen de literatură se lucrează anevoios pentru că în arhivele noastre lipsesc documente din motive lesne de înţeles, teama oamenilor faţă de autorităţile comuniste. S-a lucrat mult cu arhive din România, Ukraina, Canada şi chiar Australia. Pe parcursul anilor parvin reacţii de la oamenii stabiliţi cu traiul pe întreg globul pământesc.
O contribuţie deosebită îi revine cercetătorului Iurie Colesnic şi la valorificarea documentelor despre Chişinău cu Enciclopedia Chişinău”. Iar în 2011, când Chişinăul a ajuns la jubileul de 575 de ani de la prima noţiune documentară ca localitate, a realizat un volum valoros „Chiţinăul din amintire despre trecutul mai puţin cunoscut al capitalei.Cel mai important în volumele editate de dl. Iurie Colesnic rămâne trecutul adus în oglinda clipelor pe care le trăim şi, mai ales, acela care orientează clipa trăită acum spre o devenire demnă şi în contextul nostru naţional, şi cel european.
Prezenţii la dialog au avut prilejul să asiste la o LECŢIE IURIE COLESNIC, astfel au descoperit o personalitate deosebită şi neobosită.
Un prilej a fost şi poza realizată, care peste timpuri ne va aminti despre aceată zi şi va fi un document istoric.
Vera Sîrbu, şef oficiu

23 ian. 2012

Iubirea te cheamă

În ziua de marţi, 17 ianuarie, la CAI Eminescu a avut loc o suită de manifestări. O zi frumoasă, cu multe vise. O zi în care din cerul albastru au căzut fulgi, fulgi jucăuşi şi plini de speranţe. Oaspete dorit şi drag pentru vizitatori şi bibliotecari a fost scriitorul, profesorul, bibliotecarul şi editorul Gheorghe Cutasevici.

Intrând în sala de lectură s-a bucurat de sala arhiplină de copii şi profesori. A început dialogul său despre breasla sa de scriitor, a citit cele mai potrivite la moment poezii şi povestioare, amintindu-şi şi despre ghiduşiile copilăriei. A răspuns la un număr impunător de întrebări din partea copiilor. Astfel publicul l-a cunoscut pe scriitorul Gheorghe Cutasevici şi cărţile sale: „Patria eternă”, „Înțeleptele cuvinte”, „Evadarea”, „Suprema taină – providenţa”, Cântecul cu mingi frumoase”, „Poezii din cartea mării”, „Vară tu de-a ce te joci”, poemul „Scriu delfinii o scrisoare” şi „Cântece pentru delfini” etc. Oaspetele a venit şi cu o desagă de cărţi şi toate pentru a le dărui tuturor copiilor şi profesorilor – un gest lăudabil şi generos. Copiii au rămas încântaţi de aceasta, deoarece nu s-au aşteptat să primească atâtea cărţi în dar. În acest templu al cărţii ce poartă numele Marelui Poet întâlnirea cu scriitorul Gheorghe Cutasevici a fost o lecţie de cultură, de lectură, de omenie, de generozitate.

Pauza nu a durat mult, deoarece a venit alt public şi urma lansarea volumului proaspăt ieşit de sub tipar „Cântecele, horele...”o prezentabilă culegere de poeme şi cicluri-poeme. Autorul Gheorghe Cutasevici şi-a invitat la acest eveniment prietenii şi colegii de breaslă: Galina Furdui, Renata Verejanu, Ion Gorgos, Petru Hasnaş, Ana Godina, Ana Railean.

Scriitoarea Galina Furdui a remarcat faptul că aici la CAIE se află templul, cetatea cărţilor şi că în cărţi locuiesc scriitorii dar şi personajele lor. Referindu-se la cartea „Cântecele, horele...” a remarcat: „Gheorghe Cutasevici a pornit de la ieri şi mâine, el a transformat artistic timpul în cărţile sale. Scriitorului Gheorghe Cutasevici îi reuşeşte să elucideze cu mult talent pe marginea zilei care este şi zilei care a trecut. Vine să realizeze aşa cum este ea, viaţa. Gheorghe Cutasevici scrie foarte interesant şi intrigant. Un drum plin de sens, cu multe cărţi pentru înţelepciune – aşa a fost drumul lui Cutasevici”.

Renata Verejanu a felicitat autorul cu această carte nouă şi a menţionat: „Gheorghe Cutasevici se străduie să editeze nu numai cărţile sale dar şi ale colegilor. Are un dar fantastic de a vorbi cu cei mici şi mari, are o filozofie subtilă. Un om cu demnitate, care ştie ce vrea să ofere prin munca sa”. Cu admirație au vorbit și Ion Gorgan, Petru Hasnaș.

Scriitorul a citit din volumul recent editat și a mărturisit „Cartea „Cântecele, horele...” reprezintă o sinteză a poemelor mele mai importante. Propun o poezie „fără vârstă”. Majoritatea operelor incluse aici au fost publicate fie în cărți aparte, fie prin ziare și reviste, dar, dat fiind faptul că n-au putut fi clasificate în categoriile tradiționale - „pentru copii” și „ pentru maturi”, nu au căpătat rezonanța cuvenită. De aceea le-am inclus acum într-o singură carte și invit la lectură cititorii de toate vârstele”.

Profesoara Veronica Popovici împreună cu discipolii săi de la L. T. „L. Rebreanu” au descoperit personalitatea cu numele Gheorghe Cutasevici și comoara sa de o viață adunată – cărțile. În semn de recunoștință profesoara i-a mulțumit și a dat frâu vocii interpretând romanțe pe versurile lui Mihai Eminescu „Pe lângă plopii fără soți”, „O mamă”, „Sara pe deal”.

Ana Godina o fidelă cititoare a mărturisit: „datorită emoţiilor trăite din poeziile lui Mihai Eminescu s-au născut poezii pe care le-am dedicat marelui poet. Iar astăzi am ocazia să recit poeziile dedicate lui Eminescu - „Lui Eminescu”, „Cuvântul viu”, „Poetul pleacă fruntea”. Invitata Ana Railean a felicitat autorul și publicul cu această carte și a interpretat romanţa „La umbra nucului bătrân”.

S-a încheiat manifestarea cu cântecul EMINESCU, pe versurile lui Grigore Vieru, interpretat de elevii din cl. II de la Şcoala primară nr. 9, însoţiţi de profesoara Steluţa Chicerman, la care s-au alăturat toţi prezenţii în sală.

Sub fundalul melodiilor de chitară această întâlnire dintre scriitori şi cititori a fost împlinită, au fost mai aproape unul de altul, au intrat în miezul subiectului mai uşor şi mai profund. A fost o zi de neuitat, o zi frumoasă, cu mari emoţii şi cărţi multe dăruite de autor atât celor prezenţi în sală cât şi pentru colecţia Centrului Eminescu. În cartea dăruită Gheorghe Cutasevici a scris: „Am trăit clipe deosebite lansând acest volum la Centrul Academic „Mihai Eminescu”, în armonia versului divin, publicului numeros şi receptiv, alături de colegii mei de breaslă. La mulţi ani! 17.01.2012”.

Diana Vasilos, bibliotecară CAIE

Publicat de Vera Sîrbu

20 ian. 2012

Raisa Plăieşu la Centrul Eminescu în dialog cu cititorii

19 ianuarie, Boboteaza, o zi sfântă şi plină de magie. A fost şi la CAI Eminescu aceeaşi atmosferă, pe care ne-a adus-o Raisa Plăieşu, redactorul şi scriitoarea care iubeşte tot ce este frumos şi sufletist. Ea este autoarea a mai multor cărţi cu o tematică diversă: creştinism, ecologie, ghicitori, divertisment, cântece etc.

Sala a fost arhiplină de cititori neobosiţi şi dornici de a comunica de la L. T. „Tudor Vladimirescu”, „Traian”, „Liviu Rebreanu” şi Şcoala primară Nr. 90 din sectorul Botanica, care însoţiţi de dascăli au venit la aceastză întâlnire motivând că dialogul este necesar şi util pentru ei. Acest dialog

Prin dialog Raisa Plăieşu a vrut să vadă cu ce trăiesc copiii, ce se află acolo în sufletul lor „să vedem cum vedeţi voi viaţa, ce căutaţi aici pe pământ, de ce aţi venit ? ce vreţi să lăsaţi aici pe pământ?”. La întrebările date, copiii s-au sfiit să răspundă, au fost mai receptivi în a pune întrebări decât a răspunde la ele, din motivul că au fost luaţi prin surprindere.La acest dialog scriitoarea a prezentat cartea De ce plânge lumânarea, care răspunde la multe întrebări, care şi le pun copiii: despre tradiţiile şi obiceiurile creştine. Apoi a prezentat cartea Doamne ajută pământul, o carte scrisă pe tema şte viaţa pe pământ...”.Publicul a descoperit în persoana Raisei Plăieşu o doamnă foarte energică, plină de pozitivism, o scriitoare la care credinţa a deschis începutul creaţiei sale şi pentru care la baza vieţii stă sufletul curat. Scriitoarea face totul cu dragoste, cu dragoste faţă de Dumnezeu, de Neam, de Ţară.a fost deschis cu cântecul Moldova, versuri, melodia şi interpretare de scriitoare. După care a citit o poezie dedicată zilei de astăzi Boboteaza „...Stropeşte-mă părinte, cu această apă vie, /Ca să rămân cu sufletul curat...”. ecologică, care conţine: povestioare, ghicitori, poezii, jocuri, miniaturi umoristice etc. Raisa Plăieşu a menţionat: „Tema ecologică e foarte importantă în viaţa noastră. Pământul este casa noastră şi copiii trebuie să se orienteze bine în acest spaţiu”. Din această carte a citit poezia Nu tăiaţi copacii: „Nu tăiaţi copacii, nu-i tăiaţi nicicând /Din fructul lor se na

Dialogul a fost captivant, sala arhiplină cu copii curioşi care au fost gata de a pune întrebări şi gata de a asimila informaţia pe care Raisa Plăieşu le-a adus-o în această zi.

Spre sfârşit autoarea a fost bombardată cu întrebări din cele ingenioase cum ar fi:

- De unde vă inspiraţi?

- Un autor se inspiră prin tot ce trăieşte, la tot ce se întâmplă.

- Care a fost prima poezie pe care aţi scris-o?

- Prima poezie pe care am scris-o a fost Tatăl meu e pădurar

- Dar primul cântec?

- Primul cântec a fost o baladă, balada Codreanul, m-am bucurat mult că această baladă m-a apreciat foarte înalt, căci aşa baladă se interpretează foarte rar la noi în Moldova.

- Câte cărţi aţi scris?

- Mie nu-mi place să număr câte cărţi am scris, mie îmi place să ajung acolo la sufletele voastre. Îmi doresc mult să nu vă duceţi peste hotare, dar să rămâneţi aici în ţara voastră. Dar cred că sunt deacuma 10 la număr, scopul meu e să ajungă la sufletul omului mic şi a celui mare.

A urmat apoi cu un alt public numeros lansarea CD-ului Cântece creştine unde am descoperit-o pe autoare ca intrepretă cu o voce splendidă şi dumnezeiască. Generoasă fiind ne-a dăruit acest CD pentru colecţia CAI Eminescu.

Doamna Raisa Plăieşu a ţinut piept în această zi de Bobotează la două întâlniri de suflet dar care nu au obosit-o deloc, pentru care îi suntem recunoscători şi-i dorim să ne creeze noi opere şi să aibă mulţi cititori fideli.

Diana Vasilos, bibliotecară CAIE

18 ian. 2012

Ana Godina, originară din s.Ciucur-Mingir , r. Cimislia.In 1988 a absolvit facultatea Tehnologică a Universităţii Tehnice din Chişinău. Căsătorită, are trei feciori. Pasiunea pentru poezie a cultivat-o încă din şcoală şi mai ales studiind opera Marelui Poet Mihai Eminescu.Este o cititoare fidelă a CAIE . În această perioada de activitate a Centrului Eminescu cu genericul "Eminescu în durata eternităţii" a prezentat în cadrul orei de lectură "Miracolul unei eterne iubiri: Mihai Eminescu - Veronica Micle" un eseu despre această dragoste. Scrie poezii. Are un vis cândva să fie cântat vre-un vers scris de D-ei. Publicăm o poezie de Ana Godina dedicată lui Mihai Eminecu.

SA PLINGEM IMPREUNA, IUBITUL MEU POET

Sa plângem împreună

Iubitul meu poet,

Cât palidă e luna

Şi arde doru-n piept.

Şi tu din înălţime,

Iar eu de pe pământ,

Cât viaţa mă mai ţine

Cât graiul este sfânt.

Cât clipa-i trecatoare,

Iar versul tău etern,

Cât inima mă doare,

Căci noi o limbă avem.

E limba cea română ,

Vorbită de străbuni.

Şi ea să ne rămână

Icoană de minuni.

Iar lacrima să cadă

Pe altarul pocăinţei,

Căci limba noastră este

Făclie a credinţei.

15.01.2012

Publicat de Vera Sîrbu

17 ian. 2012

SĂPTĂMÂNA UŞILOR DESCHISE
GENERIC: „EMINESCU ÎN DURATA ETERNITĂŢII”

VINERI, 20 IANURAIE

Vizite colective: „Cunoaştem pas cu pas viaţa şi opera lui Mihai Eminescu”

ora 1000 - Oră de lectură: „Bogza, Geo. Basm”, (Programul Ora poveştilor)

ora 1030 - Matineu: „Mihai Eminescu – cel mai drag poet”

ora 1100 - Moment poetic: „Fie-ţi cerul senin, Eminescule sfânt”

Lansare de documente cu genericul "Statui lui Eminescu":

  • VANHESE, GISÈLE. LUCEAFĂRUL: PORTRAIT DUN DIEU OBSCUR
  • CODREANU, THEODOR. EMINESCU ÎN CAPTIVITATEA „NEBUNIEI”
  • MIHAI EMINESCU VIS
  • IONIŢĂ NICOLAE. "O ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE DESENATĂ DE MARI GRAFICIENI AI LUMII”
  • ECOUL EMINESCU Nr. 1, 2012;

BULETINUL MIHAI EMINESCU. Nr. 1-2(7-8), 2011

ora 1500 - Prezentarea CD: „Mihai Eminescu. VIS ŞI ALTE TREIZECI DE POEME NECUNOSCUTE

EXPOZIŢII: „Capodopere eminesciene”, (Cărţi rare, manuscrise) ; „Statui lui Eminescu”

Sunt invitaţi toţi îndrăgostiţii de Eminescu

Centrul Academic Internaţional Eminescu

bd. Dacia, 20/, Chişinău , Tel.: (+373 22), 77-14-03

Publicat de Vera Sîrbu

15 ian. 2012

ZIUA CULTURII NAŢIONALE
Cu ocazia ZILEI CULTURII NAŢIONALE, Muzeul Virtual al Neamului   Romanesc va invita sa vizionati albumul "Mihai Eminescu in grafica   mondiala", la adresa web  
http://www.personality.com.ro/eminescu_in_grafica_mondiala.htm.
Publicat de Vera Sîrbu

13 ian. 2012

Suntem la un început de an şi este luna ghenarului – luna LUCEAFĂRULUI POEZIEI ROMÂNEŞTI.
Joi, 12 ianuarie 2012, în incinta CAI Eminescu s-a simţit o adevărată aură eminesciană, o atmosferă plină de emoţii şi dragoste pentru MIHAI EMINESU. În această zi am organizat masa rotundă cu genericul: „EMINESCU ÎN LECTURA ŞI VIZIUNEA TINERILOR”.
Participanţi la acest dialog au fost îndrăgostiţii de creaţia poetului de la liceele: „ Mihai Eminescu”, „Nicolae Iorga”, „Liviu Rebreanu”, „Ciprian Porumbescu”, împreună cu profesoarele şi bibliotecarele. Prezentă la această masă rotundă a fost şi scriitoarea Zinaida Izbaş, redactor- prezentator al emisiunii radio „Semnal Junior”.de la Compania „Teleradio-Moldova”, care a înregistrat acest dialog pentru difuzare.
Fiind mai aproape de capodoperele eminesciene, participanţii s-au simţit liberi şi inspiraţi, dând frâu liber imaginaţiei: ce au citit din creaţia poetului, cum înţeleg opera, ce impresii au, cum apreciează opera poetică, proza şi publicistica, ce înseamnă pentru ei Mihai Eminescu etc.Doamna profesoară de limbă şi litareatură romănă Angela Tomiţa de la L. „M. Eminescu” a vorbit despre studierea operei poetului conform curriculumui, despre dragostea şi creativitatea liceenilor, despre activităţile organizate opţional.
Marea curiozitate a fost pentru liceeni şi varietatea documentelor eminesciene prezentate, din colecţia CAIE, astfel concluzionând câte mai au de studiat şi descoperit la acest capitol. Spre finalul şedinţei, în anturajul mirosului de poezii eminesciene declamate, au fost interpretate şi două romanţe: Sara pe deal şi Când amintirile, interpretate de Irina Antofică şi Dumitriţa Nicu de la L. „Ciprian Porumbescu”.
Aşi vrea să menţionez că a fost o întâlnire de suflet, una amicală şi plină de energie pozitivă, o întâlnire unde s-a aprins lumina creaţiei şi un omagiu poetului.
Nu-mi rămâne decât să vă spun: urmăriţi emisiunea pe data de 14 ianuarie, ora 18:15 la Radio-Moldova „Semnal Junior” şi să ne vizitaţi la CAI Eminescu.
Diana Vasilos, bibliotecară CAIE
Publicat de Vera Sîrbu

12 ian. 2012

Cel mai lung poem de dragoste "Luceafărul" tradus în limba italiană


Volumul Gisele Vanhese, întitulat „Luceafărul de Mihai Eminescu : Portrait d'un dieu obscur" va fi lansat pe 20 ianuarie la Centrul Academic Eminescu în cadrul Eminescienei 2012.

Editarea acestei cărţi în mai 2011 reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente editoriale ale eminescologiei din ultimii ani.

Gisèle Vanhese este profesor titular de literatura romană şi literatură comparată la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universitatii din Calabria (Italia). A predat, de asemenea, literatura franceza, în cadrul aceleiasi universităţi. A semnat numeroase studii stiintifice (in volume şi în reviste internaţionale de prestigiu), a coordonat echipe de cercetare, precum şi volume colective, publicate la edituri internaţionale.

Gisèle Vanhese a dedicat o mare parte a activităţii sale ştiinţifice şi literare studierii creaţiei poetului Mihai Eminescu. Dragostea pentru poezia eminesciană pe care profesoara Gisèle Vanhese o transmite studenţilor săi e dublată de seriozitatea studiului şi de pasiunea pentru traducere, iar din rândurile lor se vor desprinde, fără îndoială, viitorii eminescologi şi traducători graţie cărora opera lui Eminescu va dăinui şi dincolo de graniţele limbii române.

Publicat de Vera Sîrbu

10 ian. 2012

Mihai Eminescu. Vis


Recent am primit în dar de la academicianul Mihai Cimpoi, director onorific al Centrului Academic Internaţional Eminescu o carte inedită publicată de editura „Casa Radio” : Mihai Eminescu. Vis .
Treizeci şi una de poeme necunoscute restituite de Petru Creţia , alese şi prezentate de Mircea Cărtărescu, ilustraţii de Tudor Jebeleanu. Cartea este însoţită de un CD în lectura marelui actor român Marcel Iureş care după spusele lui Mircea Cărtărescu „reuneşte rara performanţă de a scoate din textul eminescian efecte strălucitoare şi profunde fără să forţeze textul în nici un fel: ca un miner novalisian, el se cufundă în sistemul carstic al poeziei scoţând la suprafaţă flori de mină de o tulburătoare frumuseţe”.
Te invităm, drag cititor să citeşti aceste poeme eminescene de înaltă valoare şi să le asculţi pe compact-disc.