30 iul. 2013

EDIŢIE DE LUX: POEZII DE MIHAI EMINESCU ÎN COLECȚIA ADEVĂRUL


Elena DABIJA, director
Centrul Academic Eminescu

Fondul de documente al Centrului Academic Internaţional Eminescu s-a completat recent cu valoroase volume editate în colecţia ADEVĂRUL. Era inevitabil să apară în această colecţie şi un volum de Mihai Eminescu.
Ne-am bucurat că Editura Adevărul Holding a retipărit acest volum: POEZII de Mihai Eminescu, ediţie îngrijită de Garabet Ibrăileanu, cu gravuri de A. Brătescu-Voineşti. Din istoric: această ediţie de lux a fost începută de Garabet Ibrăileanu în 1929, dar a fost tipărită doar în 1941 pe hârtie Canadian chamoix într-un tiraj de 2.000 de exemplare. Evenimentul s-a produs la cinci ani de la moartea lui Garabet Ibrăileanu, în luna iunie, în momente de răscruce pentru România, care intra în cel de-al Doilea Război Mondial.
Nu este cunoscut motivul de ce nu a fost tipărit volumul timp de cinci ani, dar şi de ce a fost lipsă în acel volum poezia CE-ŢI DORESC EU ŢIE, DULCE ROMÂNIE. Editura Adevărul Holding şi-a permis să includă în acest volum la final şi această poezie-simbol.
Ediţia cuprinde o PREFAŢĂ de Garabet Ibrăileanu cu scurte informaţii şi lămuriri: „... ce nenorocire a fost pentru literatura română faptul că Eminescu nu şi-a pregătit singur volumul de poezii. El şi-ar fi unificat şi literarizat limba, ar fi renunţat la unele dintre bucăţile care figurează în ediţia de faţă, iar celelalte ar fi fost revăzute de un Eminescu ajuns la complecta dezvoltare a geniului său poetic şi deplin stăpân acum pe incomparabilele-i resurse şi mijloace artistice. Şi astfel, Eminescu ne-ar fi apărut astăzi un poet încă şi mai mare decât acela pe care îl cunoaştem.”
Ediţia cuprinde 76 de poezii începând cu Epigonii: toate poeziile lui Eminescu publicate de el însuşi de la 1870, când poezia lui devine autonomă, până la 1883, când poetul se îmbolnăveşte, cele tipărite în timpul boalei lui; precum şi câteva dintre cele aflate după moartea poetului, în manuscrise.
Vă invităm să cunoaşteţi acest volum. Lectură plăcută!22 iul. 2013

Fotografie cu şiretlic„...Într-o zi (10 iulie 1884), profitând de bunele lui dispoziţii, l-am luat de pe terasa hotelului Traian, împreună cu Wilhelm Humpel şi cu Petru V. Grigoriu, şi aşa, îmbrăcat în costumul său alb de vară... ne-am dus cu toţii la atelierul de fotografie Nestor Pec, unde a consimţit a se fotografia,  însă numai în grup, alăturea cu noi. Ne-am şi aşezat împreună. După indicaţiile noastre însă fotograful l-a scos numai pe dânsul, ceea ce nu puţin l-a supărat mai apoi, văzându-se amăgit ca un copil” P. Vintilă.
Publicat de V. Sîrbu

16 iul. 2013

În premieră absolută

Astăzi Centrul Academic Internaţional Eminescu a fost vizitat de către directorul onorific acad. Mihai Cimpoi, care  ne-a făcut cadou o cartea "Poetul ca Apostol" Nicolae Dabija - 65 (eseuri şi referinţe critice)  editată recent de către Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei .
Volumul , la sigur o să trezească curiozitatea cititorilor. Iată cum argumentează acad. Mihai Cimpoi: "Nicolae Dabija împlineşte frumoasa vârstă de 65 de ani. Actul de a scrie este, pentru el, actul de a exista şi a rosti existenţa prin cuvânt. Rezumând întreaga sa creaţie - vastă, reprezentativă, cu mesaj existenţial şi social profund -, identificată cu peisajele sufletului, aci învăluite de umbre, aci senine şi configurate ca nişte "fâşii de soare" - putem, pe bună dreptate, să sinonimizăm poetul cu apostolul. Datorăm lui Nicolae Dabija, figură proeminentă a culturii şi vieţii noastre publice, a renaşterii naţionale basarabene, un adevărat apostol înfăptuit cu mijloacele unei poezii care se scrie pe ea însăşi etc."
Un volum omagial în care critici importanţi, poeţi de prestigiu, valoroşi oameni de cultură din spaţiul românesc şi din lume îşi aduc, prinosul de recunoştinţă pentru opera şi personalitatea poetului şi academicianul Nicolae Dabija.
Lucrare este structurată în două capitole principale : Studii şi referinţe critice.
Dragi cititori, cei care sunteţi îndrăgostiţi de opera reprezentativă, cu mesaj esenţial şi social profund a lui Nicolae Dabija , puteţi să-l cunoaşteţi mult mai bine datorită acestui volum, Lucrarea va fi utilă şi cercetătorilor literari, profesorilor, studenţilor şi elevilor, biblitecarilor.
 Doriţi să aflaţi mai multe? Vă aşteptăm la Centrul Academic Eminescu.

10 iul. 2013

"Luceafărul" - simbolul superiorităţii absolute

                                                                      
                                                                        Ecaterina Potlog, studentă,
                                                                     Universitatea Academiei de Ştiinţe,
                                                                    Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
                                                                       Coordonator ştiinţific : academician Mihai Cimpoi 130 de ani de la prima publicare
  
      Poema “Luceafărul” reprezintă, în contextul întregii noastre poezii naţionale, şi nu numai al celei eminesciene, fără nici o îndoială, expresia absolută, testamentară, pe care o atinge, în ascensiunea ei necurmată, gândirea poetică şi filozofică a lui Eminescu. Treptele succesive prin care a trecut poema - cum atestă manuscrisele poetului, aduse la lumina tiparului de Perpessicius, cu toate variantele lui, în Ediţia monumentală, integrală, Mihai Eminescu- Opere, I-IV, 1939-1963 - dovedesc că “de la lutul inanimat până la statuia împietrită şi fără de moarte” a Luceafărului i-au trebuit Iui Eminescu zece ani de trudă creatoare. De aceea, poate, Luceafărul Eminescu înregistrează o imensă bibliografie - aproape o mie cinci sute de titluri. Este poemul despre care s-a scris aproape mai mult decât despre întreaga poezie românească la un loc. Trecând, aşadar, prin numeroase variante succesive, din anii berlinezi ai poetului, 1872-874, când manuscrisele lui atestă începutul, Luceafărul este finisat abia în 1882, când Eminescu îl citeşte, parţial, în şedinţele “Junimii”, în asistenţa lui Maiorescu. Dar, în forma lui definitivă, poemul este publicat, în aprilie 1883, în
Almanahul Societăţii Academice Social - Literare “România jună”, din Viena, sumar ilustrat de cei mai de frunte reprezentanţi junimişti ai literaturii române la acea vreme.
Versiunea din Almanah este reprodusă, apoi, de revista “Convorbiri literare”, în august 1883, şi tradusă în limba germană de Mitte Kremnitz. Titu Maiorescu reia, apoi textul poemului, apărut în Almanah, dar înlătură din 392 de versuri, câte cuprinde această versiune, un număr de 16 versuri, republicând poemul, numai cu 376 de versuri, în ediţia princeps, din decembrie 1883. 


3 iul. 2013

Ne-a sosit o carte nouă...

La Centrul Academic Eminescu a apărut o nouă carte destinată copiilor „Descoperim istoria”, sub egida editurii Aramis. Cartea cuprinde 6 capitole: Preistoria, Antichitatea, Ev Mediu, De la Henric al IV – lea  la Revluţia Franceză şi Secolele XIX – XX ( pag. 123 şi anexe.).
     Este o cărţulie care include toate perioadele istorice din cele mai vechi timpuri pînă în prezent, care contribuie  nemijlocit la educarea copiilor în spirit social . Multitudinea de ilustraţii, îi vor ajuta pe copii  să-şi formeze reprezentări imaginare asupra modului de viaţă, ocupaţiilor,culturii diferitor popoare. Textul este simplist şi scurt, ce este pe înţelesul copiilor  începînd de la vîrsta de 5 ani.
      Se pune accent  pe  descoperirile care au  dus la evoluţia  gîndirii şi a dezvoltării de mai departe a umanităţii: descoperirea focului, scrisului, alfabetului etc. Sunt prezentate marcante evenimente care au schimbat destinele a miloane de oameni: cruciadele ce au reprezentat lupta dintre musulmani şi creştini, marele descoperiri geografice, cele două războaie mondiale care sau soldat în urma împărţirii lumii în zone lor de înfluenţă de către Anglia, Franţa, Germania .
      Istoria este relatarea faptelor şi evenimentelor realizate de oameni, de aceea autorii nu au putut scăpa din vizorul atenţiei şi personalităţi strălucite ca Clovis, Carol cel Mare, Maria Antoaneta, care la rîndul lor  au condus viaţa a mii de oameni.
      Această carte va îmbogăţi cunoştinţele copiilor dumnevoastră cu noi evenimente şi fenomene  din trecutul istoric al omenirii.
     Din aceeaşi colecţie care are drept scop formarea cunoştinţelor generale despre viaţă face parte şi cartea „Descoperim pămîntul ” în care sunt aduse informaţii despre univers, sistemul solar, evoluţia şi structura pămîntului. Copii vor lua cunoştinţe despre cum se formează valurile, vîntul, cu primii locuitori ai planetei.
  Vor descopri cele mai bogate şi cele mai sărace ţări  dar  şi se vor confrunta cu problemele care pun în pericol dezvoltarea vieţii pe pămînt şi a întregului mediu natural.
     În aceste volume sunt propuse şi întrebări pentru recapitularea cunoştinţelor pe care copii le-au obţinut în urma lecturii.
Lectură plăcută şi vă aşteptăm la Centrul Academic Eminescu...
Fărîmă Marcela, bibliotecară