23 oct. 2014

PROIECTUL TROLLEYBOOK LA FINAL

Chiar dacă afară este o zi posomorâtă, bacoviniană, echipa BM „B.P.Hasdeu” s-a întrunit la Centrul Academic Eminescu pentru a evalua activitatea proiectului TROLLEYBOOK pe parcursul a trei luni. Surpriza a fost din partea gazdelor bucuroase: cititorii de la Grădinița nr 40 Gabriela și Bogdan în costume naționale și bine dispuși pentru misiunea încredințată salutau prezența bibliotecarilor și le înmânau un tichet cu citate despre lectură pentru a avea posibilitatea de a călători în TROLLEYBOOK-ul improvizat. Sala amenajată atractiv de angajații Centrului Academic Eminescu reflecta unele aspecte de la demararea proiectului dar și activitatea tuturor filialelor demonstrată în poze.
Moderatoarea Mariana Harjevschi, director general, a felicitat echipa Hasdeu pentru finisarea primei ediții a proiectului TROLLEYBOOK, a vorbit despre scopul discuției-dezbateri, nominalizând că a venit timpul totalizărilor, după zicala populară toamna se numără bobocii.
Povestea digitală TROLLEIBOOK relalizată de Angela Borș, șef serviciu la Filiala „I. Mangher” ne-a amintit despre inaugurarea festivă a acestui proiect dar și alte aspecte lucrative foarte interesante desfășurate de filialele BM „B.P.Hasdeu”. Doamna Svetlana Javelea, șef serviciu la Departamentul dezvoltare și comunicare a făcut o prezntare și o analiză din Proiectul Trolleybook din prisma cifrelor și a faptelor. Despre Proiectul Trolleybook: reușite și carențe a prezentat informații foarte concrete Daniela Gorincioi, șef oficiu la Departamentul „Memoria Cișinăului”, care a fost de serviciu zi de zi în TROLLEYBOOK. Despre Feed-backul a unui proiect de succes a vorbit managerul Departamentului dezvoltare și comunicare Genoveva Scobioală, citind și
unele mesaje de apreciere din partea utilizatorilor. Bibliotecarii rând pe rând s-au implicat în dscuție, astfel cu toții am vorbit despre probleme dar și am trasat mai multe idei, procedee și metode de implementare și îmbunătățire a acestui proiect în viitor. Ne-am bucurat cu toții de conlucrarea colegială și fructuoasă a Echipei HASDEU pentru comunitate și am savurat dulceața unei binemeritate torte-simbol TROLEYBOOK. Vivat ECHIPA HASDEU! VIVAT TROLLEYBOOK!
ELENA DABIJA, director