29 oct. 2014

Eu vreau să știu...Tu nu?

Cunoaștem cu toții că: lectura este cunoaștere- inspirație-imaginațe- creație. Lectura contribuie la formarea personalității, la crearea unui cititor avizat care, cu cât mai mult citește, cu atât devine mai selectiv în alegerea cărților citite. Filiala Centru Academic Internațional Eminescu contribuie prin activitatea sa să atingă aceste performanțe și să ajute comunitatea să îndrăgească și mai mult cartea și să se apropie de ea analitic.
Colaboratorii CAIE au luat în dezbateri metoda non formală Zilele FedEx@Hasdeu, apreciind-o ca foarte interesantă, cu mari perspective de viitor, cu o largă gamă de noi modalități de promovare a lecturii și a serviciilor prestate. Am organizat Ziua FedEx la Centrul Academic Eminescu în ziua pentru curățenie, dar nu ne-am permis să fie interzis accesul pentru cei mai fideli, mai activi cititorii și buni prieteni pe nume Natalia Țurcan și Liviu Rotaru. Frigul din încăpere era nimic pe lângă efortul și tema propusă spre discuție de a inventa ceva în această zi. Inspirându-se din comorile bibliotecii și nu
numai, am montat un film-comunicare cu cartea și despre carte pentru publicul larg, prezentând pasage din cărțile citite deja și îndrăgite, care au fost structurate după o anumită tematică și idei poetice. Nătălița Țurcan care prin cele ce urmează demonstrează on-line că eforturile noastre își ating scopul propus. Am convenit ca pe viitor să devină o practică utilizarea acestui proiect nou: EU VREAU SĂ ȘTIU...TU NU? (Provocări pentru lectură).


Listă bibliografică selectivă:
  • Bach, Richard. Pescăruşul Jonathan Livingston / Richard Bach. – Bucureşti: Humanitas, 100 p.
  •  Barbellion W. N. P. Jurnalul unui om dezamăgit / W.N.P. Barbellion. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 360 p.
  •  Borges, Jorge Luis. Dialoguri Borges – Sabato / Jorge Luis Borges. – Iași: Polirom, 2010. – 232 p.
  •  Bulgakov, Mihail. Maestru şi Margarita / Mihail Bulgakov. – Chișinău: Cartier, 2006. – 504 p.
  •  Busuioc, Aureliu. Bătrânul poet / Aureliu Busuioc. – Chișinău: Prut, 2013. – 184 p.
  •  Cioclea, Eugen. Antologic / Eugen Cioclea. – Chișinău: Cartier, 2014. – 166 p.
  • Orwell, George. Ferma animalelor / George Orwell. – Iași: Polirom, 2012 – 190 p.
  •  Rui, Zink. Cititorul din peşteră / Zink Rui. – București: Humanitas, 2008. – 95 p.
  • Steinhardt, Nicu-Aurelian. Jurnalul fericirii / Nicu-Aurelian Steinhardt. – Cluj-Napoca: Dacia, 1997. – 444 p.