21 oct. 2014

CUNOAȘTEM PAS CU PAS VIAȚA ȘI OPERA LUI MIHAI EMINESCU


În ultima zi a Decadei Oraşul meu i-am avut ca oaspeţi pe elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade, însoţiţi de doamna Raisa Ușurelu, profesoară de limba și literatura română, grad didactic unu. Au venit tocmai din inima Chişinăului ca să asiste la o adevărată lecţie pentru a cunoaşte mai multe despre poetul drag Mihai Eminescu.
Astfel au văzut întreaga colecţie de carte care o deţine Centrul Eminescu, acumulată pe parcursul celor aproape 15 ani de existenţă, din donaţii a unor personalități marcante, dar şi a editorilor din Moldova, România şi a multor altor ţări, care studiază şi cercetează opera poetului.
Doamna Maria Chirilă, bibliotecar principal relații cu publicul le-a prezentat mai multe volume de poezie, proză, publicistică, care nu prea este cunoscută în mediul tinerilor, dar care este foarte actuală, în special cea politică. Fondatorul Centrului Eminescu, Academicianul Mihai Cimpoi, Doctor Honoris Causa, Ex. Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova „Savantul timpului prezent” (cum îl numeşte Vitalie Răileanu), unul dintre cei mai buni eminescologi din arealul românesc a donat un lot impunător de documente rare din opera eminesciană, apărute antum şi postum. Le-a prezentat: Almanahul Societăţii Academice Socialu-Literare „România Jună”, apărut la Viena în 1883, în care pentru prima oară este publicat poemul Luceafărul şi lucrări ale unor critici literari, care au studiat şi analizat cu multă migală opera artistică a poetului, pentru a o valorifica şi a o aşeza în patrimoniul naţional şi unuversal: G. Călinescu Viaţa lui Eminescu; D. Caracostea Studii Eminesciene; C.Popovici Eminescu; C. Barbu Rostirea esenţială; Amita Bhose Eminescu şi limba sanscrită ; Gh. Bulgăr Momentul Eminescu în evoluţia limbii române; M. Rusu Eminescu interactiv; E. Simion Studii Eminesciene; D.Vatamaniuc Receptarea critică a lui Eminescu; O.Vuia Spre adevăratul Eminescu şi ,bineânţeles, M.Cimpoi Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu și alte multiplele studii critice pe marginea operei eminesciene. Doamna Elena Dabija, directoarea Centrului a prezentat ediţiile recent donate de numeroși eminescologi, participanţii la Congresul Mondial al Eminescologilor, ediţia a III-a, care şi-a avut lucrările în septembrie curent. Crăciun, Victor. Eminescu regăsit; Crăciun, Victor. Mihai Eminescu: O imagine totală a omului și a operei la 125 de ani de nemurire; Codreanu, Theodor. Eminescu incorect politic; Georgescu, Nicolae. Boala și moartea lui Eminescu; Copilu-Copillin, Dumitru. Eminescu universal; Munteanu, Cornel. Note de curs Eminescu; Ene, George. Eminescu și lumea politică românească în proverbe comentate; Ene, George. Eminescu, securitatea și siguranța națională a României;; Familia română, iunie-septembrie 2014: Eminesciana (Extras); Studii eminescologice;Streinu, Vladimir. Studii și articole despre Mihai Eminescu; Nedelcea, Tudor. Eminescu; Horvat, Săluc. Mihai Eminescu în critica actuală; Horvat, Săluc. Mihai Eminescu: repere bibliografice; Pleșca, Nae-Simion. „Fierbe lumea din adâncuri...” (Eminescu: Concepțiile sociologice, unitatea operei, ideea europeană); Revista DACIA magazin: 125 de ani de la asasinarea dacului Mihai Eminescu; Streinu, Vladimir. Clasicii noștr; Revista ARHEU (2012-2014); Popa, Mircea. Mihai Eminescu – text și context; Omagiu lui Eminescu, revista-almanah, Dumbrăveni, 2014, nr. 7. Cărţile enumerate nici pe departe nu acoperă toate titlurile ce le avem.
Elevii au aflat că Mihai Eminescu este cunoscut și este tradus în peste 90 de limbi. Mulţi din
traducători au vizitat Centrul şi au făcut donaţii de carte valoroase: italianul Marco Cugno Mihai Eminescu: nel laboratorio di Luceafărul; albanezul Kopi Kycyku care a tradus cartea Kelinesku, Xheorxhe. Jeta e Mihai Emineskut; spaniolul Mario Castro Navarrete Mihai Eminescu. Poesias/escogidas; traducătorii din Turcia Ali Narçin cu două volume Mihai Eminescu: Romen. Șiirinin. Efsane. ȘairiMihai Eminescu: Beș Mektup ve Osmanli; Irfan Unver Nasrattinoglu Mihai Eminescu; chinezul Feng Zhiclen Mihai Eminescu; culegerea Vaswani, Zricha. effect of Indian Thought on Mihai Eminescu=Eminescu și gândirea indiană și alte volume de poezii traduse în franceză şi în multe limbi.
Un moment emoţionant pentru elevi a fost asocierea cu manuscrisele (caetele) poetului, pe care elevii răsfoindu-le au putut admira scrisul ordonat, estetic şi citeţ, au putut descifra mai multe variante ale poemului Luceafărul şi a altor poezii. Le-a fost prezentat filmul documentar Eminescu, regizor şi scenarist Anatol Codru. În acest context profesoara doamna Raisa Uşurelu a scris în Cartea de Onoare:„Considerăm acest Centru o bună modalitate de a cultiva la tnerii de astăzi interesul şi dragostea pentru opera eminesciană. Am apreciat mult filmul prezentat care conţine o viziune amplă şi originală despre opera şi personalitatea lui Eminescu”.
Elevii au mai răsfoit corespondenţa inedită a lui Mihai Eminescu și Veronica Micle. Un mare interes le-a produs cartea Boala şi moartea lui Eminescu: Documente, Mărturii, Ipoteze, prezentate şi comentate de Nicolae Georgescu, reeditată recent. Au rămas impresionaţi de expoziţia de fotografii cu genericul Pe urmele lui Eminescu a domnului Vasile Şoimaru, Arborele Genealogic al familiei Eminovici şi Pașii poetului Mihai Eminescu unde sunt marcate drumurile lui Mihai Eminescu, străbătute cu piciorul.
„A fost o lecţie cognitivă şi educativă”, ne-au spus elevii la plecare, ne-au mulţumit şi ne-au promis că au să revină ori de câte ori le va fi dor de Eminescu.
Larisa  Arseni, Maestru în artă, colaborator la
                                                       Centrul Academic Internaţonal  Eminescu