16 oct. 2014

Traficul de persoane: sclavie modernă

„ Dacă  te  supui  fără  voie, eşti  sclav; dacă  te  supui  cu  voie, eşti  servitor”
                                                                                     P.Syrus

16-23 octombrie  2014 -  Săptămâna  Internaţională  a  luptei  cu  traficul  de  fiinţe  umane  declarată  de ONU  şi  16  zile  împotriva  violenţei  domestice.  În  contextul  acestor  manifestări  de  amploare  organizate  în  republică, Centrul  Academic Internaţional  Eminescu  şi-a  propus  să  organizeze  o  activitate  pentru   elevi  cu  genericul: „ Contracararea  traficului  cu  fiinţe  umane”.  Traficul  cu  fiinţe  umane  în  Republica  Moldova  rămâne  o problemă  amplă, în special, traficul  ilicit,  dând  naştere  unei  forme  moderne  de  sclavie, care  încalcă  flagrant  drepturile  omului.  Despre  acest  fenomen  şi  contracararea  lui  vine  cu  un  suport  informaţional,  Centrul  Internaţional  pentru  Protecţia  şi  promovarea  Drepturilor  Femeii „ La  Strada”, care  a  editat o carte  cu  genericul „ Contracararea traficului  cu  fiinţe  umane”. Societatea  luptă  cu  acest  flagel, încearcă să  contracareze, să împedice, să  zădărnicească  planurile  traficanţilor,  celor  care  fac  negoţ  ilicit ( adică  interzis   de  lege). Cartea, întradevăr este un suport  informaţional foarte bun, este  structurată  pe  mai  multe  capitole, care  vin  să  aducă  lumină  şi o  mai  profundă  înţelegere  a problemei. Doar  câteva  titluri: „Traficul  cu  fiinţe  umane  în  contextul  drepturilor  omului”, „Definirea   fenomenului”; „Statutul  social  al  femeii  şi  factorii  care  contribuie  la  traficul de  femei”,” „Schimbări  şi  tendinţe  noi  în  traficul  de  femei” şi, desigur  despre „ Evoluţia  legislaţiei  internaţionale  şi  naţionale  în  domeniul  traficului”.  Pentru  a  prezenta  cartea  am  organizat  o  masă  rotundă de  dezbateri  şi  discuţii  la  care  am  invitat  elevii  de la gimnaziul  31 ( clasa a IX-a),  însoţiţi  de  profesoara  de  limba  şi  literatura  română, doamna  Veronica  Popa şi  elevii  clasei  a X-a, de  la LT  „L. Rebreanu”, asistaţi de  bibliotecară, doamna  Mucuţa  Lidia. Oaspetele 
de  onoare  a  fost doamna  Lilia  Gorceag, psiholog  la  Centrul  de Asistenţă  şi  protecţie  a  victimelor, o  persoană foarte  bine  iniţiată  în  problemă. Dna  Gorceag  le-a  vorbit  despre acest  centru  şi  menirea  lui , despre  multiplele  probleme  cu  care  se  confruntă  oamenii,  fiind  traficaţi, aducând  şi  exemple  concrete de  persoane  cu  care  a lucrat şi  mai  lucrează  de  15  ani, încercând  să-i  ajute  să-şi  restabilească  echilibrul  interor  şi psihic. Le-a  adus  exemple  ce ţin  de  trafilul  cu  fiinţe umane, chiar  la  noi  în  republică, menţionând  cazuri  concrete. Le-a  specificat  formele  de  trafic  cu  fiinţe  umane, accentuind că  de  cele  mai  dese  ori persoanele  devin victime  ale  exploatării  sexuale, a  muncii  forţate, cerşitului, sunt  supuse violenţei  fizice  şi  psihologise, în  acelaşi  timp  lezaţi  de  orice  drepturi  elementare. A fost o dezbatere  interesantă, elevii i-au  adresat  un  şir  de  întrebări, cum ar  fi: „Prin ce  se  deosebeşte  prostituţia  de trafic”, „Cum  am  putea  preveni  traficul  cu  fiinţe  umane”,
„Cum îi  pedepseşte  legislaţia  pe  traficanţi”, întrebările  au  fost  adresate de  către elevii  Tcaci  Patricia, Bârcă  Sergiu, Bârcă  Elena şi  alţii. Dna  psiholog  le-a  explicat  într-un  limbaj  accesibil şi cu exemplificări la tema abordată. În  final  au  fost  prezentate  câteva  imagini  cu  interviuri-mărturisiri  a  unor  persoane  trecute  prin  calvarul  traficului. Elevii  au  rămas  profund impresionaţi  şi  emoţionaţi  de  cele  auzite  şi  văzute. Iată  ce  spune  eleva  cl.a IX-a de  la gimnaziul 31 , Bârcă  Elena :  „ De  la  întâlnirea de  astăzi  am  aflat informaţii  noi  despre  traficul  cu  fiinţe  umane,  maturi, copii, despre  trafuicul  de  droguri. Am  mai  aflat că  anume  în  ţara  noastră  este  practicat traficul. Am învăţat,  pentru  mine, să  nu cred  oamenii  care  mă  ademenesc  cu  tot  felul  de  propuneri, să  nu  merg  seara  singură pe  drumuri  neluminate”. Profesoara, dna  Popa Veronica la  fel  a  menţionat, că: „ Această  întâlnire  m-a  ajutat  să  descopăr  lucruri noi  la  tema  abordată, să  cunosc  oameni  cu  inimă  mare, care  se  dedică  tratării  maladiilor  sufleteşti,  apărute  în  urma  unor  şocuri  emoţionale, trăite  de  oameni  ce  au  visat  şi  ei cândva la o viaţă normală, obişnuită, alături de  oamenii  pe are îi iubesc”. Dna  Liliana  Gorceag  a  rămas  satisfăcută  de  această  discuţie, a  manifestat  admiraţie  pentru  interesul la tema discutată de  care  au  dat  dovadă  elevii, acest  lucru  demonstrează   că  tinerii  tind  să  cunoască cît  mai  mult  despre  acest  fenomen. Şi-a  manifestat admiraţia  şi  pentru Centrul Eminescu, care  familiarizează  atât  cu  literatură,cât şi cu tematici interesante  şi  utile pentru  educaţia  tinerii  generaţii. Migrarea,  traficul şi  prevenirea  acestui  flagel  este o problemă  foarte  importantă. Elevii  au  rămas  emoţionaţi  şi  sensibilizaţi de discuție.
Larisa  Arseni, Maestru în artă, colaborator la
                                                       Centrul Academic Internaţonal  Eminescu