27 oct. 2014

UN VALOROS STUDIU MEMORALISTIC

Recent, colegul nostru  Mihai Chirilă, conferenţiar universitar la Catedra Filologie Spaniolă şi Italiană, unul din promotorii hispanismului în Moldova, a împlinit frumoasa vârstă  de 70 de ani.
Cu această deosebită ocazie septuagenarul a publicat, apoi a lansat un important şi valoros studiu memoralistic la Centrul Academic Internaţional Eminescu. Este vorba despre o adevărată bijuterie memoralistică impresionantă sub toate aspectele, în care cititorul va găsi o gamă de evocări şi descrieri nu numai de natură strict autobiografică, ci mai cu seamă, a activităţii omagiatului într-o serie de ţări europene şi hispano-americane – Spania, Cuba, Peru, Bolivia, unele dintre acestea mai puţin cunoscute în spaţiul european. Chiar de la primele pagini ale cărţii-eseu, impresionează în primul rând, sinceritatea şi meticulozitatea descrierii amintirilor personale ale autorului, stilul şi accesibilitatea naraţiunii, care, luate în ansamblu, imprimă acestei cărţi o valoare literară şi biletristică incontestabilă.

Un loc aparte în prezentul studiu îl ocupă evocările şi amintirile autorului care ţin de activitatea sa de traducător, pe parcursul a trei ani în Cuba, această Perlă  a Antilelor, acest paradis teluric despre care Cristofor Columb avea să scrie acum 500 de ani: “Acesta  este cel mai frumos pământ pe care l-au văzut vreodată ochii unui om”.
Prezintă un deosebit interes evocările autorului ce ţin de călătoriile sale miraculoase – Granada şi Cordoba, despre oamenii acestor meleaguri sudice, toride, dar pline de viaţă şi optimism.
Un compartiment aparte al cărţii – “Jurnal andin” – reprezintă o serie de evocări şi impresii de călătorii şi sejururi în două ţări hispanofone din America de Sud – Peru şi Bolivia. Şi de data aceasta   autorul s-a dovedit a fi un bun şi subtil observator  şi cunoscător al tradiţiilor culturale şi populare ale respectivelor ţări şi popoare. Studiul este frumos ilustrat cu imagini foto color ale locurilor şi ţărilor unde a activat şi prin care a călătorit autorul.  Ţin să subliniez că prezentul eseu va fi de un real folos nu numai pentru cititorul de rând, ci şi pentru tineretul studios, care se interesează de istoria, cultura şi civilizaţia hispanică şi hispanoamericană.

Lansarea volumului “Sub bagheta magică a timpului”, care a avut loc pe 10 octombrie curent la sus-numita instituţie de prestigiu, s-a dovedit a fi un eveniment memorabil de zile mari. La el au participat distinse personalităţi de cultură, cadre didactice universitare, prieteni şi cunoscuţi ai omagiatului, rudele apropiate, consătenii săi dragi din comuna Zârneşti, fosta plasă Ion Voievod, judeţul Cahul, regatul României.
Ion Dumbrăveanu, doctor habilitat, profesor universitar


Publicat: V. S.