20 dec. 2014

Dumitru Matcovschi – exeget al conştiinţei naţionale

    
                         
Motto:
“Un pic de bunătate oameni buni!
…Un picuşor-uşor-uşor de bunătate:
E Bunătatea axa astei lumi
coborâtoare din imensitate…”
(Dumitru Matcovschi)
Observăm că ultimul timp tot mai actual este verbul a consuma. Cu alte cuvinte trăim într-un secol al consumatorismului. Unii consumă, alţii se consumă, cei din urmă fiind poeţii, care trăiesc nu în durată, ci în intensitate. Este frumos să ne oprim şi să le înţelegem arderea interioară. La finele anului 2014, noi, cei de la Centrul Academic Internațional Eminescu am ţinut cu tot dinadinsul să reflectăm încă odată asupra rolului pe care l-a avut Dumitru Matcovschi în literatura, cultura şi în viaţa noastră. Acest gest, exprimat printr-o revărsare de poezie şi cântec, l-au făcut elevii din LT “Traian”(prin eleva clasei a XI-a Ana Lipcan, ce a prezentat eseul Dumitru Matcovschi în sufletele noastre, care a fost menţionat la Festivalul-Concurs Matcovschi – pilon al demnităţii noastre la categoria Creaţie proprie), LT „Tudor Vladimirescu”, (elevii din clasele a X-a, a XI-a şi a VIII-a, împreună cu dna bibliotecară Tatiana Rusnac), LT „Mircea cel Bătrân”, (elevii claselor a V-A şi a VII-a, împreună cu directorul adjunct pentru educaţie, dna Dascăl Angela, profesoarele de limba şi literaturea română, Tatiana Negrescu şi Apolonic Olga), LT „Liviu Rebreanu”, elevii clasei a V-a, însoţiţi de bibliotecara Mucuţa Lidia. A fost prezentat un spectacol literar- muzical, prin care s-a încercat încă odată să se valorifice opera poetului. Profesorii de limba şi literaturea română împreună cu bibliotecarii de la aceste licee au ştiut să entuziasmeze elevii să-şi demonstreze aptitudinile de a recita teatralizat şi de a cânta cu multă dăruire versurile poetului D.Matcovschi. Moderatorul acestei activităţi deosebite a adus lângă cuvânt expresia vie a sufletului. Încă odată ne-am amintit că D. Matcovschi s-a născut în plină toamnă, atunci când ţăranul îşi vede şi îşi culege rodul muncii de peste an. Se naşte în satul Vadul Raşcov, sat scăldat de apele bătrânului Nistru, în familia lui Leonte şi a Eudochiei Matcovschi. Sat cu un relief aparte, plin de farmece şi mister, cu apele Nistrului la picioare, cu oameni minunaţi, acel sat în care se naşte şi trăieşte veşnicia. Moderatorul continuie, aşa a vrut Providenţa ca Dumitru Matcovschi să aibă harul de a scrie, iar atunci când îi studiem opera, descoperim în creaţia lui o adevărată artă prin care a venerat într-un fel aparte casa părintească, familia, baştina, pe care o numea cu dragoste mărgioară. Casa de acasă pentru, poet dintotdeauna i-a fost axa morală. Dumnealui susţine: „Casa me-a de acasă e la Vad, la  Nistru, la mărgioară.Totul îmi aminteşte de ea. Limba pe care o vorbesc, pâinea pe care o doresc întotdeauna de la mama, şi icoana la care, copil mă închinam, însă, dacă e să rupi omul din sfânta realitate, să-l dezrădăcinezi, până la urmă el se poate transforma într-o gânganie bipedă”. Despre sine mai spunea: „Eu rămân cel care am fost totdeauna, nu dau mărgioare pe nicio metropolă, pe nici un Paris…, am fost şi am rămas om al pământului, aici eu cred în oameni şi în zei, aici mă plouă stelele cu soare, aici eu râd şi plâng cu toţi ai mei…”. Poetul ne îndeamnă să ţinem la neamul nostrum şi să nu uităm că Patria noastră a fost şi este România, să dăm mână cu mână, să fim ce-am fost odată, dar poate chiar şi mai mult, întoarcerea la origini să ne fie sfântă, să vorbim limba mamei, să cinstim datina străbună, să fim buni creştim şi să credem doar într-un singur Dumnezeu. Am mai vorbit despre ipostazele în care se produce şi care sunt variate şi plenare, deoarece Dumitru Matcovschi a fost o individualitate creatoare şi distinctă. Membru titular al Academiei, Scriitor al Poporului, Laureat al Premiului de Stat, poet, prozator, dramaturg, publicist, traducător, editor de reviste culturale, sunt titluri şi preocupări care acoperă un destin. Întreaga activitate a fost pătrunsă de suflul şi atmosfera poeziei Măriei sale Poetul. Elevii de la LT „ Mircea cel Bătrân” au venit cu un recital de poezie lirică şi civică teatralizat şi acompaniat de cântece pe versurile poetului. Cei de la „Liviu Rebreanu” la fel au prezentat un microrecital. Impresionant a fost momentul
prezentat de liceenii de la „Tudor Vladimirescu”, Eleva clasei a X-a, Nastasiu Natalia a recitat poezia “Părinţii” cu multă însufleţire şi emoţie, iar Daniela Covalgi prin intermediul unei reviste plasate pe un poster cu imaginea poetului a făcut o retrospectivă asupra biografiei de creaţie a autorului, aducând comentarii, argumente şi viziuni proprii despre opera scriitorului. Un  moment de adevărată revelaţie a fost evoluarea elevei clasei a XI-a, Eugenia Rusu, interpretând cântecul Cu numele tău, acompaniindu-se la chitară. Astfel, elevii l-au prezentat pe ilustrul scriitor al neamului ca pe un adevărat pilon al spiritualităţii, ce constituie axa verticalităţii umane. Un deschizător de drumuri, un simbol al demnităţii şi libertăţii naţionale, o fire curajoasă, căreea nu i-a fost frică niciodată, să spună lucrurilor pe nume, chiar cu riscul propriei vieţi, un bărbat al neamului care a luptat pentru o viaţă mai bună şi un viitor mai demn, dar care a plecat, totuşi, trist… Am citit printre versurile recitate de copii gândul rupt ca o lacrimă din fiinţa poetului Dumitru Matcovschi: Va fi cândva, va fi odată, La margine de lume, Să trăiesc cum se trăieşte, Basarabia, Dar nu e nimeni vinovat, Cântec de viaţă lungă, Cu numele tău, Doar femeea poate fi, Bucuraţi-vă, etc. Dna Maria Chirilă le-a prezentat elevilor câteva cărţi editate în 2014. De exemplu: Dumitru Matcovschi-poet şi om al cetăţii, tipărit la editura Ştiinţa, Dumitru Matcovschi. Bucuraţi-vă: Antologie de versuri, apărut la editura Cartier, Dumitru Matcovschi. Toamna porumbeilor albi; Piesă pentru un teatru provincial: Romane, editura, Cartier, doamna le-a explicat ce simbolizează aici toamna, porumbeii, le-a mai vorbit despre piesele de teatru Pomul vieţii, Abecedarul, Tata şi altele, care au fost montate şi jucate, în special la Teatrul Naţional Mihai Eminescu. La finele activităţii, participanţii au ţinut cu totdinadinsul să ne lase câteva impresii. Nastasiu Natalia ne scrie: „Astăzi, 18 decembrie 2014 am avut deosebita plăcere să recit, dar şi să ascult marele capodopere ale lui Dumitru Matcovschi la Centrul Academic Internațional Eminescu. Am conchis, că dacă dorim să înţelegem care ne este menirea şi care este comoara noastră trebuie să lecturăm cât mai mult”. Dna Negrescu Tatiana a menţionează: „Ziua de 18 decembrie 2014 este una deosebită, fiindcă s-a revenit la Dumitru Matcovschi. Elevii LT „Mircea cel Bătrân” au preferat, ca prin trăirile lor să fie deosebită prezentarea recitalului literar-muzical (elevii cl.a VI-a „B”şi cl.a VII „A” şi „B”). Noi, profesorii, liceului, împreună cu elevii, ne-am dori ca pretutindeni cuvântul poetic matcovschian să prindă rădăcini, să emane frumos şi sfinţenie poetică. De aceea, pentru colaboratorii Centrului Academic Eminescu spunem un MULŢUMESC şi aşteptăm o nouă întâlnire!”. Directorul adjunct pentru educaţie, dar şi profesoară de limba şi literatura română, dna Angela Dascal a mărturisit: „Suntem la sfârşit de an 2014, am reuşit să realizăm multe, dar important e, că în sufletul fiecăruia dintre noi au rămas cuvintele sacre din poezia lui D. Matcovschi, care ne-a unit pe parcursul întregului an. Activitatea din 18 decembrie a încadrat elevii din patru licee ce au demonstrat interes maxim pentru creaţia lui Matcovschi, au recitat şi au cântat impecabil, evidenţiind profunzimea versului. Mulţumim organizatorilor din CAIE, care mereu sunt deschişi pentru toţi cei îndrăgostiţi de carte”.
Noi, colaboratorii centrului la rândul nostru am rămas mulţumiţi de prestaţia elevilor. Faptul că liceenii au plecat impresionaţi ne îndeamnă şi ne mobilizează să organizăm mai multe şi variate activităţi.  
Larisa  Arseni, Maestru în artă, colaborator la
Centrul Academic Internaţonal  Eminescu