17 ian. 2015

Evenimentul zilei: 17 ianuarie

1875
  • Eminescu anunță Ministerul de Instrucție că din suma primită pentru achiziționarea lotului de cărți și manuscrise a realizat o economie de 185 de lei. Cere ca suma „să remăe în măinile mele cu aceeași destinație adică spre a cumpăra alte manuscripte sau cărți vechi ce mi s-ar prezenta.
În același raport, Eminescu menționează și oferta lui Iancu Codrescu, redactorul revistei Buciumul român, de a vinde bibliotecii un manuscris vechi, cuprinzând un dicționar slavo-român și o gramatică slavonă. Eminescu anexează manuscrisul raportului și își declină competența: „... în critica limbei slave și a semnelor grafice de pe acea vreme și neputînd susține cu siguranță vechimea manuscriptului, am onoarea a vi-l trimite cu aceasta d-voastre, pentru a-l pune în vederea unui cunoscător al limbii noastre în epocele ei anterioare de desvoltare și al limbii slave bisericești...
  • În Buciumul român I. Codrescu publică această notiță, de fapt un elogiu adus bibliotecarului Eminescu: „Biblioteca Centrală din Iași a făcut frumoasa achiziție de această rară carte (acatistul lui Dosoftei) tocmai acum în timpul ministeriatului d-lui T. Maiorescu, după recomandațiunea și nemerita alegere făcută de domnul Eminescu, actualiul bibliotecariu.
1876
  • ·         Cu recipisa poștală nr. 936, Hasdeu trimite la Convorbiri  poezia La noi. Iacob Negruzzi primește poezia și o aduce la Junimea ; „... am trecut poesia cătră Eminescu, lectorul oficial al Junimii și înlocuitorul lui Maiorescu care se mutase în București și era ministru în acea vreme. Eminescu s-a și pus să o declame foarte frumos. Abia sfîrșise și Pogor îmi strigă : « Vezi, cine, că tu stricai o poesie bună?»Să se citească din nou, zic mai mulți. Eminescu declamă mai bine încă a doua oară și Pogor, de astă dată entusiasmat, repetează : «foarte bună poesie, măcar de ne-ar veni totdeauna asemenea versuri. Te sfătuiesc s-o publici chiar în viitorul număr.»   Mai mulți, printre care și Eminescu, aprobară pe Pogor și mă îndemnară s-o primesc... (Iacob Negruzzi : Amintiri din Junimea)
Sursa: Vintilă, Petru. Eminescu: Roman cronologic. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974. – 810 p.
Selecţie şi cules computerizat; V. S.