28 ian. 2015

EVENIMENTUL ZILEI: 28 IANUARIE

1871
  •  Pe una din filele manuscrisrului Odin și Poetul Eminescu notează pe membrii comitetului Societății România Jună a studenților români din Viena: "Preș. Neagoe; Vice-Preș. : Popu; Secret. : Ciocan și Popasu ; Casier: Tilea; Controlor : Teod. Pruncu; Bibliotecar : Gramma."

În același carnet figurează la fila 89 adresele lui Pop și Chibici, la fila 87 bruillonul telegramei lui Eminescu către Xenopol pentru trimiterea ajutorului bănesc la Junimea, iar la filele 86-87, nume de profesori și ore de cursuri universitare pe care probabil Eminescu le frecventa.
1878
  •  Eminescu publică în Timpul cîteva impresii de la spectacolul cu Ernesto Rossi : " Cu multe schimbări făcute scrierii asemenea am trebui să nu fim înțeleși. Dar mulțămitori precum sîntem pentru arta adevărată, renunțăm de mai nainte de-al vedea pe Shakespeare interpretat ca întreg; așa îl văd ochii sufletului nostru și ne declarăm cu asupra de măsură învinși de jocul puternic al marelui maestru italian."

 Sursa: Vintilă, Petru. Eminescu: Roman cronologic. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974. – 810 p.