21 ian. 2015

Mesaj din Albania către Centrul Academic Eminescu


                               Kopi Kycyku
(Albania)
La Chişinău, unde am fost de mai multe ori, am mulţi prieteni, majoritatea lor purtând nume sonore: Gheorghe Duca, Mihai Cimpoi, Valeriu Matei... Am avut onoarea să particip la „Zilele Limbii Române” şi la cele trei ediţii ale Congresului Mondial al Eminescologilor. Emoţii deosebite am avut când Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, mi-a înmânat medalia „Mihai Eminescu”. 
Capitala Moldovei, un oraş de o frumuseţe şi de o curăţenie ieşite din comun, verde ca natura înflorită, plin de monumente de cultură şi de civilizaţie europene, plin de oameni politicoşi şi primitori... Tot ce este legat de Moldova m-a fermecat mereu. Ori de câte ori mă aflu pe acele meleaguri mă simt ca la mine acasă, la fel ca la Tirana şi ca la Bucureşti.
Românismul înflăcărat care nu cunoaşte graniţe de stat (artificiale, produs al unor tratate nebune), îi leagă pe românii de pe cele două ţărmuri ale Prutului, cu un legământ sfânt.
Simbolul atotcuprinzător Eminescu, este atât de puternic, încât îi face pe toţi să se simtă mândrii că îi aparţin unui neam eroic şi glorios, iubitor de patrie şi de progres. Acest sentiment, aidoma aerului din munţi, este respirat de oricine din moment ce-şi pune piciorul pe pragul Centrului Academic Eminescu, o clădire cu cât de modestă, cu atât de impunătoare datorită inventarului bogat al operelor eminesciene şi al nenumăratelor activităţi pe care le organizează necontenit, cu participarea oamenilor de toate vârstele, categoriile sociale, profesiile şi convingerile politice. Oameni diferiţi, pe care însă îi uneşte Eminescu. După o conferinţă ştiinţifică sau un simpozion, ce are loc în sălile acestui Centru, fiecare participant devine mai bogat sufleteşte şi abia aşteaptă să se mai întoarcă din nou acolo. Este ceea ce am simţit nu o dată şi eu.
Centrul a luat fiinţă tocmai când Eminescu îşi împlinea 150 de ani de viaţă eternă. În aceşti 15 ani de existenţă a Centrului, directoarea sa, doamna Elena Dabija, o femeie de suflet, plină de dinamism, cu mintea plină de idei şi cu inima inundată de pasiunea şi devotamentul faţă de Eminescu, cu spirit de răspundere la nivelul cel mai înalt, ştie să atragă personalităţi provenind de pe toate meridianele şi paralele globului, făcând posibil ca numărul simpatizanţilor poetului naţional român să crească în mod impresionant, ceea ce nu o dată s-a concretizat în traducerea operelor lui Eminescu în cât mai multe limbi ale lumii. Făcând din ce în ce mai cunoscută personalitatea lui Eminescu în lume, Centrul Academic Eminescu, condus de domnul acad. Mihai Cimpoi-director onorific și Elena Dabija-director executiv, dă o contribuţie extraordinară la respectarea unanimă de către toate popoarele a valorilor culturale, spirituale şi civilizatoare ale neamului românesc, care continuă să îmbogăţească consistent tezaurul civilizaţiei universale.
Îi doresc succese mereu strălucite Centrului Academic Eminescu din Chişinău!
Tirana, 18 ianuarie, 2015