24 ian. 2015

Spiritul lui Eminescu la CAIE

Sărbătoarea continuă...Alți oaspeți, alte programe.
Cu aceeaşi bunăvoinţă, dragoste şi dorinţă de a crea atmosferă de sărbătoare şi de a-l omagia pe Mihai Eminescu au venit grupele pregătitoare de la grădiniţa 139, însoţite de educatoarele, Ianciu Tatiana, grad didactic I, Carapostol Lucia, grad didacftic II şi Rotari Marcela. Copii l-au colindat pe Mihai Eminescu, interpretând cântecul Colind pentru Eminescu, versuri de Arcadie Suceveanu, muzică Maria Mocanu. Au mai cântat în cor Somnoroase păsărele etc., au recitat cu multă inspiraţie poeziile: Iana Pascaru, Luceafărule de pe cer; Ana Găluşcă şi Maria Ciobanu Rugăciune (în formă de dialog); Evelina Ţurcan Somnoroase Păsărele; Cosmina a recitat extraordinar Crăiasa din poveşti; David, Colinde, colinde; Gabriela, Gândul. E de menţionat că educatorii le cultivă insistent copiilor dragostea pentru frumos, pentru carte, care îi face mai inspiraţi, mai siguri pe sine şi mai dornici de a cunoaşte lucruri noi. Spiritul lui Eminescu, care este prezent mereu în incinta CAE, prin intermediul colaboratorilor le-a mulţumit şi de această dată copiilor pentru evoluare inspirată, învitându-i şi la alte sărbători, şi activităţi de suflet. Alaiul se multiplică, atmosfera de sărbătoare continuie. Ne-au sosit şi oaspeţi de onoare, dl Ion Paulencu, Artist al

Poporului, cu discipolii săi, ansamblul etnofolcloric Bucovina de la Colegiul de Muzică Ştefan Neaga, un mare împătimit al creaţiei eminesciene, dl Nicolae Bălţescu, doctor-poet, care a prezentat o poezie, proaspăt plămădită, intitulată Eminesciana, care a fost publicată în Literatura şi Arta, nr I, 2015. Le-a povestit că a lucrat la această poezie mai mult de un an, că este o poezie foarte concentrată ca esenţă şi, că evocă întreg destinul lui Eminescu. Poeta Svetlana Bahruşina, care a recitat câteva poezii, traduse în limba rusă de
A.Ahmatova, Venere şi madonă; A.Brodskii, O mamă; A.Starostina, Memento mori, a fost un adevărat moment de revelaţie; Câteva grupe de elevi, aproximativ 50 la număr, de la LT Mircea cel Bătrân, copii cuminţi şi cu foarte mult bun simţ, însoţiţi de profesorii lor
T.Negrescu, E.Haret, O.Apolonic, în frunte cu neobosita lor director adjunct pentru educaţie Angela Dascal. Ne-au sosit cu un recital impunător de poezie din opera eminesciană, poezie de dragoste şi poezie filozofică, dar cred că mărturiile făcute de membrii comisiei metodice-limba şi literatura română din LT Mircea cel Bătrân sunt mai elocvente: „Miez de ianuarie 2015... paşii se îndreaptă spre Centrul Academic Internaţional Eminescu. În această zi de iarnă l-am comemorat pe  Poetul Nepereche, cea mai luminoasă stea a literaturii române. Elevii din clasele de gimnaziu şi liceu, ghidaţi de profesorii lor: A.Dascal,T.Negrescu, E.Haret, O.
Apolonic, au recitat din versurile eminesciene, savurând fiecare gând plinde mister, ce mai dăinuie în inimile generaţiilor, ce-i poartă numele, din gură-n gură. S-au evidenţiat aspecte din creaţia geniului. Poeziile Revedere; Fiind băiet păduri cutreeram; Ce te legini, au fost rostite cu multă ardoare şi pasiune de cei mici, iar profundul sentiment al dragostei , atestat în opera clasicului a cuprins sufletul neliniştit al tinerilor din clasele a X-a. Versurile cu un răsunet strident şi cu multă filozofie existenţială, au fost prezente prin recitările elevilor din clasa a XII-a: Criticilor mei; Glossă; Din valurile vremii; Odă (în metru antic ), etc. Eminescu a fost prezent prin tot ce a creat, versul poetului trezeşte pe oricine din somnul adânc, ne îndeamnă să-i înţelegem gândurile expuse şi să demonstrăm că suntem români şi punctum. Ziua de 15 ianuarie 2015 se va memora prin activităţile organizate de colaboratorii CAIE persoane cu un suflet mare şi mereu deschis pentru cititori. În permanenţă uşile sunt deschise pentru oamenii buni, dornici de a se regăsi printre filele cărţilor. Mulţumim mult, că ne-aţi prilejuit clipe neuitate alături de persoane deosebite. În special dlui Ion Paulencu, care ne-a povestit despre tradiţiile autentice de iarnă , moştenite de la bunicii noştri şi ne-a mângâiat  cu petrele nestemate ale folclorului românesc; poetului Nicolae Bălţescu, ce ni l-a readus pe Eminescu prin poezia scrisă. În anul 2015 să aveţi parte de sănătate, realizări frumoase, cititori avizaţi şi inspiraţi, respect din partea tuturor pentru că meritaţi”. Un moment de adevărată revelaţie ne-a produs evoluarea unui grup al ansamblulul Bucovina: Spinei Damian, Tonu Natalia, Borş Carolina, Cortac Maria, Popov Violeta, care au  venit cu câteva colinde şi cântece inedite, culese de pe plaiuri bucovinene Sus boieri nu mai dormiţi; Scoală gazdă nu dormi (un pluguşor cântat, mai rar întâlnit), cântecele La crucea de piatră; Cât îi ţara românească. O adevărată istorie vie de cunoaştere şi preţuire a folclorului autentic ni l-a adus Artistul
Poporului domnul Ion Paulencu. Dumnealui a recitat un pluguşor foarte vechi, cu un limbaj arhaic, plin de înţelepciune populară şi cu elemente educaţionale. Ion Paulencu le-a vorbit elevilor despre poezia obiceiurilor de iarnă, despre adevăratele tradiţii populare, lucru care i-a impresionat mult pe cei prezenţi. Sărbătoarea a fost întregită de prezenţa elevelor clasei a XII-A, de la LT Spiru Haret, Natalia Ţurcan şiTatiana Aramescu, care au interpretat cîntecul După ce atâta vreme. Elevul clasei a V-a, LT Liviu Rebreanu, Naitan Negara, care a recitat Scrisoarea III, demonstrând actualitatea creaţiei.
Și tradițional, unii participanți și vizitatori și-au imortalizat impresiile și autografele în Cartea de Onoare a Centrului în legătură cu evenimentele derulate în 14 și 15 ianuarie. Vă propunem câteva: „Astăzi, la 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, înţeleg că întotdeauna cartea şi cuvântul lui vor fi veşnice. La CAIE m-am simţit ca acasă, aşa ca de fiecare dată, cu invitaţi buni, public frumos şi gazde primitoare. La mulţi ani!” Cu mare
drag,Ţurcan Natalia; „Tăind din cer o margine de pânză, / Zăresc o luminiţă ca un vis, / Nu-i licurici, sau poate altă gâză. / E un Luceafăr ce inima-a deschis... Eminescu e viaţa fiecăruia dintre noi, fiind mereu viu, cu toate că fizic nu mai este aici, face o pâine mult mai bogată în fiecare zi”; „La bolta cea albastră, / Privesc îngândurată, / Când iată, deodată, / Luceafărul se-arată / Şi mare mi-i mirarea, / Mare mi-i uimirea, / Acasă lângă mama, / Mi s-a născut iubirea / Şi cine? Oare cine? / Stă lângă mama mea? / E tatăl, frăţiorul, toată familia./ Mii drag să stau cu ea... Aceste gânduri frumoase mi le-a inspirat poezia lui Eminescu şi povestirea Pâinea de Nicolae Rusu. Vă mulţumesc... Cu respect, Filipschi Nicoleta, eleva clasei a V-a, LT Mihai Eminescu. Astfel s-au perindat zilele de 14 şi 15 ianuarie , cu mulţi oaspeţi, copii, adolescenţi, tineri, maturi, poeţi, artişti şi dacă s-ar produce o minune să ne viziteze însuşi poetul, cred că s-ar fi bucurat că din pâinea plămădită şi coaptă acum 165 ani, neamul românesc şi nu numai, se îfruptă şi astăzi. Aș mai menționa că dna director Elena Dabija încă odată le-a vorbit tuturor despre menirea Centrului, despre colaborările interesante și fructuoase cu multe personalități, cu mulți tineri și desigur le-a vorbit despre colecția Eminescu și fondurile de carte ale bibliotecii.
Spiritul de echipă al colaboratorilor de la CAIE a făcut posubilă realizarea acestei sărbători de suflet.
Larisa  Arseni, Maestru în artă, colaborator la
Centrul Academic Internaţonal  Eminescu