13 feb. 2015

EVENIMENTUL ZILEI: 13 FEBRUARIE1882
  • Veronica vine la Bucureşti şi stă câteva zile cu Eminescu, în mica lui locuinţă din strada Buzeşti 5.

1883
  • Arde pînă la temelie Teatrul din Arad, în a cărui sală intrase şi Eminescu, sufleur în trupa lui M. Pascali. „Incendiul a durat de la orele patru şi jumătate după amiază pînă la nouă.
  • ...În rîndul (etajul) al treilea erau coriştii şi un pictor, cari, pentru a scăpa, au sărit de pe fereastră jos. Ei căzură pe o pătură întinsă, ţinută de pompieri.” (Binele public)
  • „Societatea Presei Române s-a constituit. Primul său consiliu de administraţie este compus din d-nii Hăşdău (Columna lui Traian) ca preşedinte,  Laurian (România liberă) şi G. Steriade (Gazette de Roumanie), ca vice-preşedinţi – Bibicescu (Românul), Eminescu (Timpul), Misail (Binele public), ca membri, şi Minovici (Curierul financiar), casier.” (Ziarele). 

1884
  • Maiorescu notează în jurnal: „Zizin C(antacuzino) zicea ieri că Eminescu va răsplăti ostenelile mele pentru el cu cea mai neagră ingratitudine, căci, la o minte genială, ar fi avînd un caracter comun. Scrisoare îmbucurătoare a prof. Obersteiner despre starea lui Eminescu. I-am răspuns.”
Sursa: Vintilă, Petru. Eminescu: Roman cronologic. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974. – 810 p.