19 feb. 2015

GRIGORE VIERU-LACRIMA LUI MIHAI EMINESCU

Rugă pentru poet
Doamne nu usca lacrima pe faţa Poetului,/ Ci las-o , să curgă curăţătoare,/ Să ne pătrundem de măreţia Profetului/ Şi de taina simţurilor înălţătoare. Doamne nu-nchide cartea Poetului cu nepăsare ci las-o deschisă pentru Copiii mei,Să se pătrundă de-nţelepciunea atotştiutoare/ Şi de iubirea din ochii tăi.

Cu această rugă a început spectacolul literar-muzical la Centrul Academic Internaţional Eminescu, în data de 18 februarie. La ora când iarna ostenită loveşte cu silabe reci în câmpiile dezbrăcate, pe elevii claselor gimnaziale de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, însoţiţi de bibliotecara liceului, doamna Aculina Golovatenco; elevii claselor a VIII- XII-a de la Liceul Teoretic Mircea cel Bătrân,împreună cu profesoarele de limba şi literatura română, doamnele Angela Dascal, director adjunct, grad didactic unu şi Elena Haret, grad didactic doi, şi studenţii, anului II-IV,  de la  Colegiului de Muzică Ştefan Neaga, catedra Dirijat coral, însoţiţi de Silvia Popov, profesoară de limba şi literatura română, grad didactic unu, o atmosferă caldă i-a unit la un spectacol omagial, consacrat împlinirii a opt decenii de la naşterea marelui Poet al fiinţei noastre, Grigore Vieru. Pe parcursul întâlnirii festive programul variat propus de elevi a fost de fapt un dialog literar-muzical cu Spiritul vierean, a fost ca o răbufnire, o delectare a spiritului ingenios al tinerilor discipoli. Doamna Larisa Arseni a menţionat, metaforic zicând, că aici la Centrul Academic Internaţional Eminescu, sălăşluieşte Spiritul lui Mihai Eminescu şi a lui Grigore Vieru şi de aceea toate activităţile organizate aici sunt supravegheate de ei. A mai accentuat că poetul de la înălţimea operei sale va dăinui peste secole, alinând lacrima şi rana sufletului acestui popor, năpăstuit de soartă. Elevii au trecut în revistă creaţia lui Vieru, debutând cu un spectacol de poezie şi cântec. Primii au fost elevii clasei a III-a de la L T Mihai Eminescu, Maria Corini, Loredana Garaz, Paula Mârza, Mihaela Darii Mădălina Carpaci, Sandu Sâli şi Andreea Crudu care au recitat mai multe poezii: Cămăşile; Cântec de leagăn pentru mama; În limba ta; Reaprindeţi candela; Legământ; Nu am moarte, cu tine nimic; De-ai curge tu,
Prutule. Cu o întrebare retorică vine Iraida Mândru, eleva LT Mircea cel Bătrân. Ea se întreabă: Cine a fost Grigore Vieru? A fost, este şi va rămâne idolul poporului român. Cuvintele lui, scrise pe hârtie, mi-au şters lacrimile de pe obraz. Acest Om a iubit până la lacrimi poporul român. Şi-a consacrat întraga sa viaţă oamenilor, îndeosebi copiilor, astfel ajungând să fie numit: Poet al mamei; al dorului şi al dragostei; al baştinei; al izvorului; al naturii... Cu toate că trupul poetului ne-a părăsit, sufletul lui însă trăieşte prin poezia sa, prin frumosul plantat în inimile noastre. Poeziile sale miraculoase au devenit pilonii de rezistenţă ai culturii naţionale. Spun cu mândrie acest lucru, deoarece tot ce a
scris Grigore Vieru în poeziile sale este dragostea de Viaţă, Ţară, Neam şi Adevăr, care ne uneşte pe noi, oamenii, într-un singfur univers. În multe poezii scrise de Grigore Vieru întâlnim cuvântul Mama, poetul a scris: Pruncii îl zuruie./Bătrânii îl visează./Bolnavii îl şoptesc./Munţii îl gândesc./Fricoşii îl strigă./Orfanii îl lacrimă./Răniţii îl cheamă. Un alt grup de elevi de la LT Mircea cel Bătrân, au recitat un colaj de poezii, pătrunse de mare patriotism şi durere pentru neam şi ţară : Casa mea, Elena Stăvila; Mi-e dor de tine mamă, Stanislav Goncear; Glontele Internaţionalist, Nicolae Cepraga; Scrisoare din Basarabia, Petru Grecu; Iartă-ne, Grigore (Adrian Păunescu), recitată de Doina Argatu şi Cornelia Chişcuţa; Ascultaţi, măi copii, Marcela Belic şi Carolina Grigoraş. Frumoasa poezie Floarea soarelui o recită deja cunoscutul declamator, Laureat a mai multor concursuri de poezie, Naitan Negara. Un moment de o adevărată revelaţie ne-au produs oaspeţii de la Colegiul de Muzică Ştefan Neaga : Sandu Bantaş, Ion Slesari, Ana Patraşcu, Nicoleta Ganea,
Serghei Barbu, Alexandrina Mămăligă şi Damian Spinei, însoţiţi de dna Silvia Popov, grad didactic unu, profesoară de limba şi literatura română. Au evoluat cu un Colaj poetic, absolut splendid, alcătuit din mai multe poezii vierene dedicate ploii, intitulat Dor de ploaie, regizat frumos, pe fundal de muzică şi efecte de ploaie. Sandu Bantaş a interpretat cântecul Ce seară albastră, muzică Ilie Văluţă, versuri Grigore Vieru, iar Ion Slesari a interpretat un cântec mai puţin auzit, O mie de clopote, versuri Grigore Vieru, muzică Ion Aldea Teodorovici. La finele evoluării ne-au sfinţit biblioteca, interpretând în cor Tatăl nostru. A fost un moment de mare sensibilitate sufletească. Doamna Arseni li sa adresesat elevilor, spunându-le că avem în sfânta noastră tradiţie ancestrală un obicei minunat ce se numeţte Pomenire. Astăzi cu cântec şi cuvânt ales am săvârşit acest ritual întru cinstirea memoriei celui care a fost şi va rămâne pentru totdeauna în Constelaţia Strălucitoare a  culturii româneşti de pretutindeni, cel care va fi chemat de
posteritate Marele Poet al Neamului Grigore Vieru.Moderatorul le-a mulţumit tuturor, spunându-le că s-au prezentat ca nişte adevăraţi artişti, cu multă pasiune, dăruire şi dragoste pentru creaţa viereană şi pentru Omul Grigore Vieru. La un moment dat se părea că am evadat într-o lume virtuală, acolo, unde sub luminile curcubeului răsună versul şi muzica Poetului, nestingerită de nimeni, Iar noi trebuie să-i studiem şi să-i cunoaştem opera astfel păstrându-i amintirea vie, amintirea - un permanent dor.Doamna Silvia Popov a menţionat: Soarele răsare în fiecare dimineaţă ca o dreptate şi apune seara ca o făgăduinţă (Grigore Vieru). Azi elevii CM Stefan Neaga au participat la o lecţie de recunoştinţă adusă Poetului, făgăduindu-şi (ne) lectură şi recunoaştere a poeziei vierene pentru mult timp, Acum şi în Veac. Toţi participanţii şi oaspeţii au rămas profund impresionaţi şi satisfăcuţi. Au adresat cuvinte de mulţumire colaboratorilor centrului, menţionând că de fiecare dată descoperă aici ceva nou şi interesant.
Larisa Arseni, Maestru în Artă,
colaboratoare la Centrul Academic Eminescu.