16 feb. 2015

UN LEGĂMÂNT CU VIAŢA

                                           
                                    Credinţă-n Mioriţa şi în grai, / pe un pământ întrepătruns cu
                                   cerul, / acesta-i simţământul ce îl ai / intrând în poezia lui Vieru.
                                                                     ( Adrian Păunescu, Al neamului)  
    
          Un moment de comemorare, un impresionant omagiu Marelui Poet Grigore Vieru la 80 de ani de la naştere, a fost organizat, la 13 februarie, la LT Vasile Alecsandri din Chişinău. Elevii din clasele liceale, în special, fiind îndrumaţi şi motivaţi de profesoara de limba şi literatura română, dna Mariana Stoianov, au pregătit un frumos colaj de poezie şi cântec bazat pe versul vierean, l-au studiat minuţios, l-au însuşit, prezentându-l în scenă cu mult har şi dăruire, astfel păstrându-i vie amintirea celui care a fost şi va rămâne în memoria întregului neam românesc Poetul Grigore Vieru. Acest spectacol s-a axat pe câteva obiective. Pe de o parte, apropierea tinerei generaţii de izvorul tămăduitor al creaţiei vierene, iar pe de altă parte, cultivarea gustului estetic prin expresia artistică şi prin participarea la viaţa culturală. Spectacolul începe cu un moment de reculegere, apoi urmează cuvinte şi cuvinte... Da ! Întradevăr... E frig... Tristeţea ne apasă sufletele  îndurerate, mii de fulgi se aştern pe chipurile tuturor, închidem ochii, aplecăm capul, am vrea să privim cerul, dar ne este greu, dar şi ruşine, pentru că n-am avut şi încă nu avem puterea să trecem prin ceea ce a tecut Poetul, care a fost un Scut al conştiinţei naţionale şi pentru că în opera lui cuvintele MAMA este PATRIA MEA ne cheamă la contemplare. Azi, la această sărbătoare supremă a sufletului, vom poposi într-o catedrală sfinţită cu roua divină a verbului matern, unde ne aşteaptă Poetul nostru Grigore Vieru. El este mai mult decât un simplu poet, el este un doctor de suflet al tuturor celor suferinzi de dragoste, de dor, copilărie, mamă grai şi neam. El este un profesor în arta iubirii de Ţară de ceea ce ne caracterizeză prin exprimarea sentimentelor, el este mai mult decât un simplu om, iar dragostea faţă de limba română a fost duminica sufletului poetului. Şirul cuvintelor pe care le evocă elevii la adresa poetului sunt pline de pasiune, dragoste şi promisiuni de perpetuă amintire. Eleva Daniela Moiseev interpretează cântecul Iertare, urmează poezia Tata, recitată de Daniela Frunze, o altă elevă Ludmila Florenţa, cântă Cireşele amare. Cu multă emoţie Ecaterina Grigoriu, recită Scrisoare din Basarabia, răsună Poezii de dragoste, recitată de Nadia Somnic. Poezia Glontele Internaţionalist, răsună ca un protest în recitarea Mariei Vlad şi a Mihaelei Burlacu. Se mai recită poezia Casa mea, de către Violeta Botnari. Sunt interpretate mai multe cântece pe versurile poetului, cum ar fi : Ce seară minunată,
Daniel Butnaru, Răsai, Cătălina Bebeac, Siniţari Alivina, a interpretat cântecul Pentru ea. La finele spectacolului răsună cântecul Fuga, Fuga, în interpretarea elevei Cătălina Bebeac. Deşi ne alinăm cu poeziile lui, gândul că ar mai fi putut scrie încă atâtea şi atâtea versuri, atâtea miracole, ne apasă ca o greutate enormă. Dar dincolo de viaţa de pe pământ, Poetul a avut grijă de noi. Nu ne-a lăsat în voia sorţii şi nici în sărăcie sufletească. El a avut grijă să ne lase cel mai util şi valoros testament pe care l-ar fi putut primi vreodată omenirea POEZIA. Au urmat cuvinte de laudă la adresa elevilor din partea directorului liceului dnei Daniela Vacarciuc, care pe lângă cuvintele de laudă, le-a mai spus elevilor că sunt obligaţi să însuşească, să cunoască şi să transmită poezia viereană mai departe. Dna profesoară Mariana Stoianov la fel le-a mulţumit copiilor pentru atitudine, străduinţă şi pasiunea cu care s-au apropiat de opera Poetului. Dna Larisa Arseni, deasemenea le-a mulţumit tuturor pentru colaborare cu CAIE, urându-le mult succes şi mari realizări. I-a îndemnat să-i păstreze vie amintirea. Ce-l care a fost stăpân până mai ieri pe duhul poeziei, astăzi nu mai este printre noi, dar i-au rămas doinele şi baladele să plângă. A lăsat în urma sa ochi care vor lăcrima veacuri la rând, oameni care îl adoră, masa de scris şi poeziile sale nemuritoare. Fiţi buni, mărinimoşi, deştepţi, harnici şi perseverenţi, iar poezia Marelui Poet Grigore Vieru vă va ajuta în realizarea viselor râvnite, a scopurilor trasate şi vă va multiplica bogăţia spirituală. Vă asigur, colaborarea noastră va continua cu multe alte activităţi interesante.
Larisa Arseni, Maestru în artă,
colaborator la Centrul Academic Eminescu.