28 mar. 2015

Evenimentul zilei: 28 martie

1874

  • Eminescu e hotărît să demisioneze din modestul post de la Agenția României la Berlin, să revină la Iași ca docent, pentru a se consacra la Universitate studiului în vederea doctoratului și îi scrie în acest sens lui Maiorescu:
  •    „După multă gîndire, deoarece fiecare din onoratele D-voastră scrisori îmi dă puncte de sprijin, m-aș hotărî cel mai degrabă pentru ultima alternativă, și anume din următoarele motive: Luna April mi-ar servi numai pentru expunerea unei Scheme a prelegerilor și complectarea lor cu un cuprins cel puțin general, ceea ce e absolut necesar față de întinderea și finețea obiectului de tratat. Afară de aceasta, prelegeri încercate de pe acum, ar arăta limpede dacă e sau nu dotare în această afacere, ceea ce nu e de neglijat.
  •     În timpul șederii mele la Iași aș putea să mă ocup mai de aproape cu numitele 2 obiecte ale doctoratului, și astfel, cu această împărțire a timpului, ar fi aranjată partea cea mai principală.
  •    Corespondăm deja de 6 saptămîni. Gîndiți-vă și acum la faptul că aceste 6 săptămîni sunt pentru mine pierdute fără a putea lucra, după cum îmi pierd cel mai mult și bun timp cînd titularul e aici. De aceea, înțelegeți bine de ce în aceste împrejurări mi-ar fi fost imposibil să iau vre-o hotărîre fără a demisiona din actuala mea slujbă, dacă o pot numi așa.
  •    Dar acum demisionez numai pentru ca să pot începe cum se cade în Mai. Pe urmă voiu putea duce și celelalte în mersul lor obișnuit. Aș avea și ocazia să economisesc mijloacele bănești care ar putea acoperi cheltuielile călătoriei din Octombrie, taxele ș.a. fără a mai supăra și în chipul acesta bunătatea cuiva.
  •    De aceea sunt deocamdată pentru alternativa docenței mele, pentru ca să poată începe de la 1 Mai. În alt caz hotărîrea mea, tocmai pentru imposibilitatea unei prelungiri a unui timp dat – n-ar mai avea nici un rost...‟
1882
  • În recenzia la volumul Novele din popor de Ioan Slavici, apărută în Timpul, Mihai Eminescu face din nou aluzie la cercul Literatorului : „Spitalul, balamucul și cîrciuma sunt singurele locuri care furnizează sujete artistice literatorilor de la Literatorul și de la alte întreprinderi scandaloase, acela cată să fie recunoscător puținelor pene în adevăr românești, care ne scapă din atmosfera infectă a spitalurilor, ce se pretind reviste literare. În aceste spitaluri, unde mărginirea intelectuală a pretinșilor autori nu e întrecută decît de malonestitatea lor plagiară și de obrăsnicia cu care ei pe ei înșii se proclamă mari autori, literele române au relații, firește sterpe, cu niște catîri intelectuali, ceea nu oprește că o seamă de acești catîri să fie împodobiți cu medalia Bene-merenti... ‟
Sursa:
 Vintilă, Petru. Eminescu: Roman cronologic. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974. – 810 p.