6 mar. 2015

Evenimentul zilei: 6 martie

1875
 • Un nou raport eminescian privitor la achiziția de la anticarii ieșeni a unui lot de cărțși manuscrise vechi (18 cărți românești din veacul 18 și prima jumătate a veacului 19, și 7 manuscrise). Lista bibliografică extrem de minuțioasă este precedată de considerații profunde și deosebit de interesante privind însemnătatea literaturii vechi mai ales din punct de vedere stilistic și lexical.
1884

 • Prietenii din țară ai poetului sunt frămîntați de ideea plasării sale într-un loc potrivit și liniștit, care să-i creeze starea favorabilă unei întremări depline. Scrisoare a lui Titu Maiorescu adresată lui Chibici: „Prima scrisoare a d-tale, cea din Viena, nu am primit-o. De cîtva timp, poșta noastră e cam neglijentă. Am primit numai o scrisoare din Florența. Nu am trebuință să-ți spun impresia ce ne-a făcut-o. Te rog acum un lucru. Fiindcă amicul nostru E(minescu) pare așa de doritor de Țară, întreabă-l, unde anume și cum vrea el să trăiască aici? De Timpul nu mai poate fi vorba, fiindcă toată această întreprindere ziaristică e în momentul de a înceta sau de a se contopi cu Binele public și alte asemenea idei.
 •    Știi că Teod. Rosetti a oferit d-lui Eminescu să șadă la țară la d-sa, la Solești cîtva timp. Nu știi, dacă d-l Em. va fi mulțumit în singurătatea accea completă la Solești.
 •    Vrea să meargă deocamdată la Iassi la Creangă? Noi am despăgubi pe Creangă în asemenea caz de cheltuiala sa, și am continua a da d-lui Em. un ajutor lunar pînă va găsi o ocupație definitivă care să-i convie.
 •    Vrea să meargă la Rîmnicul-Sărat la fratele său ofițerul? Poate să meargă la Botoșani la căsuța părintească?
 •    Fă bine răspunde-mi, pentru a-ți mai scrie atunci și eu un rînd poste-restante la Viena. Căci d-ta de la Viena vei avea a hotărî, dacă te întorci direct la București cu Em. sau mergeți întîiu împreună la Iassi, și te întorci apoi singur la București.
 •    Mai scrie-mi totdeodată, fiindcă s-a perdut scrisoarea din Viena, care este părerea lui Obersteiner asupra dietei de urmat mai departe.
 •    Și în orice caz nu uitați că toți prietenii vă urmăresc cu cea mai caldă simpatie prin frumoasele locuri, unde vă aflați, și vă doresc la amîndoi să petreceți cu voe bună puținele momente de călătorie, cari au să vă distragă din cenușeria vieții de toate zilele, care vă așteaptă cu toată plictiseala ei la întoarcere.
 • Dar amicul Em. de ce nu-mi răspunde la scrisoarea mea, ce sper că a primit-o la Viena în preziua plecării de acolo?...”
 1888
 • Liberalul din Iași publică: „Listele de subscriere pentru poetul Mihail Eminescu cu foarte mare greutate sunt reînturnate, deși invitațiuni în scopul acesta s-au făcut în repețite rînduri de comitetul ce le-au emis. Fiindcă această întîrziere face să sufere poetul, ni se adresează rugămintea de a face din nou cunoscut prin ziarul nostru tuturor posesorilor de liste ca să se grăbească cu reînturnarea lor.
 •    La rîndul nostru rugăm pe confrații de a lua notă de marea nevoe ce o are poetul și-a face din parte-le invitațiunile cuvenite în acest sens spre cunoștința celora care mai au încă liste de subscriere de-ale comitetului elevilor școalei de belearte din orașul nostru.
 •    S-a primit de pe lista încredințată d-lui prefect de Fălciu suma de 25 de lei cum și de la dl. Alex. Cuza suma de 25 de lei produsul  unei colecte făcută la universitate tot pentru folosul poetului Eminescu.” 
Sursa:
 Vintilă, Petru. Eminescu: Roman cronologic. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974. – 810 p.