24 apr. 2015

EU AM ŞTIUT SĂ FAC DIN VIAŢA MEA O SĂRBĂTOARE…Renata Verejanu

Festivalul Internaţional de Poezie-Renata Verejanu. Ediția a II-a, etapa sectorul Botanica 
La Centrul Academic Internaţional Eminescu întâlnirile cu scriitori, poeţi; lansările de carte şi alt gen de activităţi adună întotdeauna multă lume.Iată şi astăzi 22 aprilie s-au produs două evenimente importante, pe de o parte lansare de carte, iar pe de alta preselecţia tinerillor pentru participare la Festivalul Internaţional de Poezie-Renata Verejanu, ediţia a doua, etapa sectorul Botani-ca. Protagonista evenimentului, desigur a fost Renata Verejanu. S-au adunat studenţi, elevi şi profesori de la mai multe instituţii de învăţământ din cartier, peste 80 la număr. Elevii LT Mircea cel Bătrân, împreună cu directorul adjunct, dna Angela Dascăl şi profesoara de limba şi literatura română, dna Olga Apolonic, elevii LT Nicolae Iorga, împreună cu bibliotecara, dna Eugenia Dudău, LT Liviu Rebreanu, împreună cu profesoara de limba şi literatura română, o elevă de la gimnaziul Nicolae Costin cu mama ei, şi de la Universitatea Academiei de Știinţe din Moldova. Doamna Larisa Arseni , moderatoarea evenimentului a făcut o scurtă prezentare,spunând că omul care slujeşte cel mai bine umanitatea este cel care, cu rădăcinile adânc înfipte în glia strămoşească, îşi dezvoltă talentele spirituale şi morale până la cea mai înaltă expresie a lor, astfel încât, crescând dincolo de limitele propriului popor, să poată oferi ceva întregii omeniri. Doamna Renata Verejanu este o poetă
deosebită, cunoscută departe de hotarele ţării, tradusă în mai mult de treizeci de limbi. Încercănd să fac o delimitare tematică a creaţiei Dumneavoastră, continuie moderatoarea, am ajuns la concluzia că, ea Poezia Renatei Verejanu are trei laturi distincte. Patriotică, Spirituală, de o mare sensibilitate şi cea de Promovare. Mai întâi sinceritatea, apoi simplitatea, emotivitatea şi în final sugestivitatea, acestea ar fi trăsăturile esenţiale ale poeziei Renatei Verejanu, formând un original fondal liric, în care cititorul se lasă captivat, totodată simţindu-se în largheţea lui sufletească şi mintală. Poezia Renatei Verejanu e simplă, populară, accesibilă cititorilor de orice vârstă şi de cel mai variat nivel intelectual. Indiscutabil, creaţia lirică constituie partea covârşitoare a operei sale şi anume în temeiul ei s-a format portretul spiritual al poetei. Şi totuşi, întreaga dimensiune a forţei verbului său nu se află în creaţiile lirice, ci în poemele cu motive social-politice. Renata Verejanu este un exemplu fericit de comportament civic care nu poate trece neobservat, ba dimpotrivă, exercită o influienţă benefică multora şi mai ales a generaţiei tinere. Patriotismul ei sincer este ca un manifest, care freamătă în opera sa şi se transmite. Doamna Renata Verejanu face o retrospectivă şi o incursiune în viaţa şi activitatea sa literară. Spune lucruri interesante, creionând traseul activităţii sale pe alocuri deloc uşor. Tinerii o ascultă cu admiraţie şi cu uimire, pentru că au în faţă un om foarte curajos, trecut prin foc şi prin sabie. Apoi dna Verejanu le-a prezentat două volume de Opere alese, abia ieşite de sub tipar, care inserează câteva zeci de cărţi.Un compartiment foarte important din activitatea doamnei Verejanu este şi promovarea tinerelor talente. Aici domnia sa vorbeşte ca fondator şi producător al Festivalului-Concurs Internaţional al Talentelor Lumii  Micul Prinţ: un original dialog dintre culturi şi popoare care a descoperit, promovat şi ocrotit peste 55 500 de talente de pe toate continentele. Şi pentru că al doilea eveniment era actualul Festival Internaţional de Poezie-Renata Verejanu şi îndrăgostiţii de frumos, ediţia a doua, doamna a prezentat juriul: Domnul Ion Cuzuioc, doctor, scriitor, şi epigramist, (preşedintele juriului), doamna Renata Verejanu, poet, publicist, lider al mişcării pentru renaşterea spirituală, Elena Dabija, directorul Centrului Academic Internaţional Eminescu şi Larisa Arseni, colaboratoarea CAIE, (membrii juriului). Apoi doamna Verejanu le-a anunţat participanţilor condiţiile şi compartimentele concursului. Primii au evoluat cei de la LT Nicolae Iorga, prezentând creaţii proprii şi recitaluri din creaţia poetei, Artur Iurcu (Moartea, creaţie proprie), Ion Bălălău (Crăiasa, creaţie proprie şi Plouă în mine, din creaţia Renatei Verejanu),Valeria
Muleavin (Biografie, creaţie proprie şi Modestie din creaţia poetei), Constantin Cotoman (Ţării moarte, creaţie proprie), Elena Mihalachi, Universitatea Academiei de Ştiinţe (Inimă, creaţie proprie), Valeria Toporeţ, gimnaziul Nicolae Costin (Ceasornicul vieţii, creaţie proprie). A urmat compartimentul recital de poezie din creaţia Renatei Verejanu. Majoritatea elevilor participanţi au fost de la LT Mircea cel Bătrân: Doriana Crăciun (Toţi bărbaţii), Laura Ceban, (Modestie), Natalia Fazlî (Risipa cea mare), Eduarda Cojocaru (August şi noi), Gabriela Buza (Anotimp sufletesc), Mihaela Gurulea (Evadare din pedepse), Daniel Rotaru (Criterii), Alin Ţurcanu (Oftat închis), Ruslan Fala (Cântec), Ionela Boeru (Cântec). Ascultând toate evoluările, dna Renata Verejanu a găsit pentru fiecare tânăr un cuvânt de încurajare și de îndrumare, şi le-a urat mult succes. Juriul a decis să admită toţi participanţii la următoarea etapă, care va avea loc la 27 aprilie, ora 14.00, 2015,în incinta Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu. După ce au ascultat cuvintele de laudă şi indicaţiile de rigoare, domnul  Ion Cuzuioc le-a citit cîteva epigrame, iar doamna Renata Verejanu le-a recitat cîteva poezii din creaţia sa.Un moment emoţionant a fost şi evoluarea lui Naitan Negara, elev în clasa a IV-a, LT Liviu Rebreanu, deţinătorul premiului întâi, compartimentul recital, la prima ediţie a festivalului. Copiii au rămas mulţumiţi şi impresionaţi de tot ce s-a produs. Colaboratorii Centrului Eminescu la rândul lor le-au mulţumit oaspeţilor, urândule noi realizări, mulţi cititori şi susţinători pentru a-şi edita la timp creaţiile și bineînţeles noi lansări.
 Larisa Arseni, colaboratoare la CAIE. Maestru în arte