6 mai 2015

INTEGRARE-ÎN PERSPECTIVĂ, MODERNIZARE-ÎN PREZENT

        Zilele Europei se sărbătoresc pe larg în toată Moldova. Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu a inaugurat din 4-10 mai şăptămâna Europei. În acest context Centrul Acadmic Internaţional Eminescu a planificat mai multe activităţi. Astăzi, şase mai a avut loc o masă rotundă cu genericul: INTEGRARE-ÎN PERSPECTIVĂ, MODERNIZARE-ÎN PREZENT. Au fost elevii claselor a XI-A, de la LT  Mihai Eminescu, însoţiţi de profesoara de engleză, dna Svetlana Cotovan-Naval, grad didactic unu. Invitatul, care a discutat cu tinerii liceeni a fost, preşedintele Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, dnul Adrian Băluţel.Pornind de la istoricul fondării Uniunii Europene dumnealui vorbeşte  despre tratatele UE, premisele apariţiei, structurile, etapele de aderare, avantajele,  oportunităţile UE. Realităţile MD-UE, suportul oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova.În continuare menţionând,că Integrarea europeană este cea mai bună modalitate de a transforma Republica Moldova, specificând de ce: drumuri mai bune, salarii europene, investiţii şi locuri de muncă-toate sunt condiţionate de o economie puternică şi le
vom avea în UE. În spaţiul European, Republica Moldova îşi va afirma cu tărie identitatea naţională. Nu există nici o îndoială că Moldova aparţine Europei şi că deja împărtăşeşte o cultură, o limbă şi o istorie comună cu Uniunea Europeană. Le-a mai vorbit despre Acordul de Asociere, despre zona de liber schimb, regimul fără de vize, despre cultură, care este un instrument puternic de comunicare a valorilor, un factor al calităţii veţii. Dar cel mai mult i-a interest pe copii, calitatea şi competenţa europeană în educaţie. Dnul Băluţel a accentuat că, a învăţa înseamnă mai mult decât a sta în clasă, mai mult decât a reţine informaţii. A învăţa înseamnă a trăi. A trăi înseamnă a învăţa. Când te-ai oprit de învăţat, ai murit, spunea Tom Clancy. Le-a oferit informaţii despre mai multe proiecte europene de care pot beneficia tinerii din Moldova. Cum ar fi: proiecte Youth in Action (Erasmus); Portale informative pentru tineri; Mod de implicare. Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova este o Organizaţie Umbrelă ce a fondat 40 de  organizaţii de tineret care promovează participarea tinerilor prin fortificarea organizaţiilor şi iniţiativelor de tineret, lobby, advocacy şi promovarea sectorului de tineret  în raport cu organizaţiile internaţionale şi instituţiile statului. Unul din proiecte a CNTM-ului este Promovarea  UE în şcoli. Am ajuns deja în 1200 de instituţii din ţară şi am angalat tineri în activităţi de cunoaştere a valorilor şi a patrimoniului cultural al Uniunii Europene. Elevii i-au adresat diverse întrebări la tema în discuţie, la care au primit răspunsuri adecvate şi argumentate. Şi-au făcut notiţe. Apoi au ascultat un recital de poezii din creaţia Marelui Poet Naţional Mihai Eminescu, Victoria Lozovanu,  Glossă (în limba germană), Adelina Ţurcanu Luceafărul (în limba engleză), Dumitru Pacalov, Pe lângă plopii fără soţ (în limba franceză). 

Astfel, aducând încă un argument în favoarea faptului că noi am fost şi suntem europeni. Au mai ascultat eseul Eternă Revenire, scris de Crina Popescu, o cititoare fidelă a CAIE, menţionat la Concursul Europa în 500 sute de cuvinte, concurs inaugurat de Biblioteca Municipală B.P.Hadeu. La fine oaspeţii au ţinut să ne lase şi câteva impresii în cartea de onoare  a centrului: Mulţumită organizatorilor Centrului Eminescu am fost prezenţi la o întâlnire cu genericul Europa pentru fiecare la care am participat cu elevii claselor a XI-a de la LT Mihai Eminescu, într-o zi minunată de mai. Invitatul, Adrian, o fire energică şi aptă de a menţine atenţia celor prezenţi. Captivantă a fost şi discuţia de la finele întâlnirii. Utile sunt şi adresele programelor oferite de organizatori. (Svetlana Cotovan-Naval, profesoară). Iar Adrian Băluţel preşedinte al Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, a menţionat: E frumos că prin opera Eminesciană se promovează valorile Uniunii Europene.

Larisa Arseni,colaboratoare la CAIE.                           
Maestru în artă.