19 mai 2015

LUCEAFĂRUL - UN MIT ORIGINAL

   

Luceafărul - poem finisat şi publicat la vârsta de treizeci de ani, a rămas ultimul mare poem
al lui Eminescu - şi incontestabil pisc al creaţiei sale. Luceafărul rămâne trista poveste a scindării interioare a omului modern, turnată într-o formă derutantă prin aparenţa de simplitate a versului folcloric. Lumina Luceafărului a pătruns în spaţiul european.
Centrul Academic Internaţional  Eminescu dispune de o ediţie de carte inedită Luceafărul de Mihai Eminescu apărută  sub egida Uniunii Scriitorilor din România, 1984. Tirajul acestei ediţii este de 17555 exemplare şi s-a tipărit în două culori, fiecare exemplar conţinând portretul poetului, o pagină de manuscris facsimilată. Centrul Eminescu este deţinătorul celui de-a 105 exemplar a acestei ediţii.
 Expresia geniului eminescian poemul Luceafărul este tradus în această carte în nouă limbi  europene de ciculaţie internaţională: Corneliu M. Popescu (engleză ), Mihai Bantaş (franceză), Gunther Deike (germană),  Omar Lara (spaniolă), Mario de Micheli şi Dragoş Vrânceanu (italiană), Dan Caragea (portugheză) ş.a, prefaţă de către Petru Mihai Gorcea, istoric şi critic literar.
  Vă invităm să cunoaşteţi acest volum şi şă savuraţi din izvorul Luceafărului eminescian în limbile Europei. Scriind Luceafărul, Eminescu a schiţat cea mai bună autobiografie pe care un poet ar putea s-o prezinte.
Publicat: Harti Vera