4 mai 2015

Mihai Eminescu în limbile Europei


Eminescu e un mare poet. Nu există pe lume poeţi mari, nicidecum poeţi mari naţionali şi
poeţi mari universali: şi cine e mare la el acasă, e mare pretutindeni.
G. Călinescu

Poezia lui Eminescu, fiind o chintesenţă de spiritualitate şi limbă română, expresia cea mai densă şi mai artistică a creaţiei noastre literare, a fost tradusă aproape în toate limbile lumii, dobânind un puternic caracter universal. Reprezentanţii culturii franceze au manifestat un interes aparte faţă de opera lui Eminescu, însă de multe ori sau constatat dificultăţi în transpunerea esenţei conceptelor şi specificului expresiei eminesciene. În 1989 la Centenarul Eminescu s-au prezentat cele mai bune şi ample traduceri a poeziilor marelu poet: "Mihai Eminescu, Poèsies, - prèface et version français par Paul Miclău, care conţine 58 de poeme traduse, din cele 90 traduse ale ediţiei academice Perpessicius (1939), depăşind antologia anterioară a lui Mihai Steriade (30,1972) şi, mai recent, pe a lui Jean-Louis Courriol (35 de poeme, în 1987).
Profesorul şi traducătorul Jean-Louis Courriol, a fost oaspetele Centrului Academic Eminescu de două ori în anul 2007, lăsându-ne două volume de carte - traduceri ale poemelor eminesciene.

Eminescu, Mihai. Poezii = Poèsies / Mihai Eminescu; trad.: Jean-Louis Courriol. - Ed. a 6-a - Piteşti: Paralela 45, 2006.


Eminescu, Mihai. Poezii = Poèsies / Mihai Eminescu; trad.: Jean-Louis Courriol. - Ed. a II-a - Piteşti: Paralela 45, 2002.

Publicat: Pleșca M.