19 mai 2015

MIHAI EMINESCU ÎN LIMBILE EUROPEIOpera marelui poet Mihai Eminescu pe parcursul anilor a căpătat o circulaţie şi rezonanţă cu adevărat universală, fiind tălmăcită de scriitori, critici şi traducători de seamă în majoritatea limbilor europene de circulaţie internaţională şi nu numai. Ulterior, de  pecetea sentimentelor de admiraţie faţă de opera eminesciană, a fost marcat şi poetul chilian Mario Castro Navarrete care a mărturist în cadrul celei de-a II ediţii al Congresului Eminescologilor că: Mi-au trebuit 30 de ani de viaţă ca să pot traduce din opera lui Mihai Eminescu în limba spaniolă. Am expediat traducerile în Mexic, Brazilia, Chile unde au fost acceptate cu brio, deoarece poezia lui Mihai Eminescu le-a plăcut şi a fost publicată.
 Cartea Eminescu, MihaiPoesii alese=Poesías escogidas este o ediţie bilingvă româno-spaniolă, care a apărut la editura Contact Internaţional din Iaşi în anul 2012 şi cuprinde 95 pagini.
Prefaţa, selecţia şi traducerea poeziilor eminesciene îi aparţin lui Mario Castro Navarrete, poet, filozof şi traducător din Chile. În prefaţă dumnealui menţionează: „Datorită puţinelor încercări de traducere şi a lipsei unei fidelităţi şi continuităţi a uriaşei opere poetice a lui Mihai Eminescu, trebuie să spunem să acest mare poet este poetul naţional al României. Opera sa simbolizează întreaga spiritualitate românească şi oglindeşte în totalitate cultura românească. Este pe bună dreptate poetul naţional prin excelenţă, un poet romantic, liric, care totodată a închinat parte a operei sale literare patriotismului, iubirii sale pentru România şi oamenii ei. Dar Eminescu prezintă o serie de dificultăţi în încercarea de-a fi tradus, fiindcă e necesar să avem în vedere că acest poet a aparţinut curentului romantic, unde regulile aşa numitelor versuri fixe erau parte a formei şi esenţei poemului, adică atât metrica cât rima, sunt predominante. ...poezia eminesciană este destul de complicată pentru a păstra metrica şi rima. Fireşte că putem găsi ajustarea metrică şi a rimei, dar există riscul cert că se va face în detrimentul sensului, adică, a reuni forma şi conţinutul în lirica lui Eminescu este o chestiune ce aduce riscul propriu al traducerii în sine. Să nu uităm minunata şi fantastica versalitate eminesciană în limba română. În ciuda dificultăţilor de ma sus, am fost nevoit să mă apropii în primul rând de sens, ritm şi rimă de fiecare şi în toate poeziile lui Eminescu, aici traduse pentru a fi prezentate cititorilor de limbă spaniolă, cu cea mai mare fidelitate posibilă pentru a se bucura de o lectură plăcută, cu speranţa că în acest fel vor descoperi genialitatea ”
În culegere au au fost incluse poeziile: Ce e amorul?, Adio, Şi dacă..., De aş avea, Nu e steluţa, Replici, Atât de dulce, Colinde, colinde, Philosophia copilei, Dona sol, Odă (în metru antic), Melancolie, Ce suflet trist, Patria vieţii e numai prezentul, Glossa, Iubind în tainăTraducătorul a selectat aceste poezii „cu o oarecare dificultate, căci este într-adevăr o mare dilemă alegerea câtorva dintre ele, în contextul uriaşei sale creaţii. Criteriul pe care mi l-am asumat este pur şi simplu, pentru a-l prezenta pe Eminescu, aşa cum îl percepe cititorul român, luând în seamă cele mai diverse tematici ale creaţiei sale, precum poeziile de dragoste, filozofice, patriotice şi istorice pentru a oferi cititorilor hispano-americani o versiune completă a universului eminescian.”

Această traducere Eminescu, Mihai. Poesii alese=Poesías escogidas a completat colecţia de documente a CAI Eminescu cu următorul autograf:„Domnului Mihai Cimpoi cu aleasă preţuire. Elenei Dabija cu multă preţuire şi simpatie împreună cu mulţumirile Centrului Academic Internaţional Eminescu. Mario Castro Navarrete Chişinău, 04.09.2013”, pentru care îi mulţumim.

Vă invităm să cunoaşteţi acest volum şi vă doresc lectură plăcută a poeziilor eminesciene în limba spaniolă!