21 mai 2015

ORICE RÂND DIN EMINESCU MERITĂ SĂ FIE EDITAT

Elena DABIJA,
director, Filiala CAI Eminescu

            „S-a scris o bibliotecă întreagă despre Eminescu, el atrage din nou atenția din mai multe puncte de vedere deodată. Studiile pe care le provoacă necontenit constituie dovada că opera lui e mai prețioasă decât legenda, că geniul lui e mai presus de mitologie. Se revine mereu la eminescu pentru că scrisul lui încurajează orice punct de vedere, orice interpretare nouă.”
(Mircea Eliade)
            Colecția de documente a Centrului Academic Internaționalll Eminescu s-a valorificat cu mai multe exemplare a volumului de poezii eminesciene reeditat în Chișinău în anul 2014, și anume: Eminescu, Mihai. Poezii, apărută la Editura Cartier în colecția Cartier Popular, coordonată de Gheorghe Erizanu.
            Volumul ne primește în paginile sale cu o prefață din scrierile lui Titu Maiorescu: „...literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui, și forma limbei naționale care și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pînă astăzi va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării românești.”
            Urmează date biografice Eminescu și epoca sa, apoi poezia Venere și Madonă ne deschide ușa pentru a lectura cele mai geniale și romantice poezii ale poetului: Epigonii, Mortua est!, Floare albastră, Împărat și proletar, Melancolie, Lacul, Dorința, Călin; Povestea codrului, Singurătate, Departe sunt de tine, O, rămâi, Rugăciunea unui dac, Atât de fragedă, Sonete, Revedere, O, mamă, Scrisoarea I,II,III,IV, Luceafărul, Pe lângă plopii fără soț, Și dacă, Glossă, Odă, Trecut-au anii, Veneția, Se bate miezul nopții, cu mâne zilele-ți adaogi, Peste vârfuri, Somnoroase păsărele, Din valurile vremii, Ce te legeni, Mai am un singur dor, Criticilor mei, Doina, Sara pe deal, La steaua, De ce nu-mi vii, Memento mori, Fiind băiet păduri cutreieram, Colinde, colinde, Stelele-n cer și încheie șirul poezia Dintre sute de catarge.
            Cartea conține și un compartiment binevenit Selecțiuni critice, care ne oferă posibilitatea să cunoaștem impresiile marilor critici eminescologi despre genialitatea lui Mihai Eminescu, aceștea fiind: Titu Maiorescu, G Ibrăileanu, G. Călinescu, Tudor Vianu, Vladimir StreinuI. Negoițescu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ioana Em. Petrescu și Mihai Cimpoi.
            Pe coperta realizată de Vitalie Coroban. citim din spusele lui Zoe Dumitrescu-Bușulenga: „Toate motivele romantismului european se află în Mihai Eminescu și în poezia lui, care e un întreg univers de idei și imagini, unitar, personal, deși toate ideile și motivele au circulat înaintea lui în aproape un secol de preromanism și romantism.”
            Salut această apariție editorială eminesciană și vă invit la Centrul Academic Internațional Eminescu să citiți din tainele universului eminescian.