12 iul. 2015

Cugetări eminesciene

Maximele eminesciene sunt fascicule cu care geniul său străbate universul, concentrate de spirit creator și de sensibilitate. Poetul le cizilează ca pe o marmură, ori le lasă ca pe o stâncă sfărâmată; le concepe de sine stătător, ori le prinde ca pe podoabele operei sale. Marin Bucur

 • Popor românesc! Dacă fiii tăi ar fi fost uniți totdeauna, atunci și pământul tău strămoșesc rămânea unul și nedespărțit.
 • Naționalitatea trebuie simțită cu inima nu vorbită numai cu gura. Păstrarea naționalității noastre e lucru de căpetenie pentru noi.
 • Oare neamul românesc cu toată trăinicia rădăcinilor are viitor, când trunchiul e rupt de întreg trecutul nostru și răsădit în mod meșteșuguit în stratul unei dezvoltări cu totul străine?...
 • O țară unde toți poruncesc și nimeni n-ascultă, o țară unde antiteza între partide se preface în adevărată dușmănie , unde Domnul (domnitorul) nu are puterea să-i împace, o asemenea țară e menită de a fi prădă vecinilor ei.
 • Românii nu sunt nicăieri coloniști, venituri, oamenii nimănui, ci pretutindeni unde locuiesc sunt autohtoni, populație nepomenit de veche, mai vechi decât toți conlocuitorii lor.
 • Mintea nu se mănâncă cu lingura, ci o moștenește omul de la mamă și de la tată.
 • Un pas pe care-l face deputatul în cameră, o prostie care o zice costă pe țară bani și banul e muncă.
 • Când este vorba de interese mari, naționale, între care ocupă primul loc educațiunea și instrucțiunea tinerimei noastre, toți românii trebuie să aibă un singur sentiment, o singură inimă, și-n ea trebuie să fie gravate cuvintele: progres și moralitate.
 • Cine nu minte niciodată e natura.
 • Toți suspină pentru patrie cu fizionomia cea mai plângătoare de pe lume și toți nu vor binele, ci numai posturile patriei.
 • Haina ce o poartă un om nu-i omul însuși, cum zdreanța unui obscur poate acoperi un geniu, cum purpura unui nume regal poate investi pe-un idiot.
 • Cine nu se pricepe la nimic se ocupă de politică. Un rău politic se poate vindeca pe cât timp puțini îl văd. Politica lingăilor trebuie lăsată pe seama lingăilor, pe flamura noastră trebuie scrise pur și simplu voințele noastre.
 • Fără cultul trecutului nu există iubire de țară.