8 iul. 2015

DIAMANTUL DORULUI

                     Din sunetul profund şi rece/ S-aprinde şi durerea mea.../ În
                     viaţa asta totul trece,/ Rămâne – un cântec – dragostea.
                                                               Marieta Russo

Zilele acestea la Centrul Academic Internaţional Eminescu s-a produs un eveniment absolut deosebit. Înainte de a-şi lua zborul spre America,  ne-a vizitat o bună prietenă a bibliotecii noastre, poeta, doamna Marieta Russo, pentru a-şi lua rămas bun şi a ne lăsa nişte daruri ( un  set de cărţi, editate de dumneaei pe parcursul vieţii şi un covor cu chipul lui Mihai Eminescu),  prin care noi îi vom păstra amintirea de ţară şi neam. Dna Marieta Russo este o autoare consacrată în arealul autohton printr-o suită întreagă de plachete reflexiv-lirice de expresie rusă trecute sub tăcere, graţie insistenţelor mamei sale (Scrie în limba mea, să înţeleg şi eu ce spui lumii...) autoarea încearcă, destul de tardiv, ce-i drept a face poezie în limba lui Eminescu. Este o şcoală care n-ar strica poate şi altora, pentru a se pătrunde de responsabilitatea şi primordialitatea trăirii în cuvânt dinspre ethos, dinspre spaţiu şi loc. Mereu învolburată de dor şi de zbor de sentiment, de gând, de vis şi de acel paradis celest al sufletului, Marieta Russo în poemele sale îşi relevă faţetele zbuciumului ei poetic de decenii întru cinstirea cuvântului tămăduitor (una dintre cunoştinţele sale, Dora Şchiopu (bibliotecară de profesie) odată i-a mărturisit, că într-o zi având febră şi dureri de cap, lecturându-i cartea Шепот звезд, la un moment dat a uitat de toate şi  s-a bucurat de miracolul poeziei, energiei benefice a acesteia, scrise din inimă şi pentru inimă). Prin poezia sa dna Marieta Russo încearcă să stea de vorbă cu inima şi cu timpul, cu viaţa cea de toate zilele în care ne consumăm tot elanul şi puterea gândirii creatoare. Luând în consideraţie că poezia este totuşi o expresie a sufletului, nu vom regreta că vom lectura cărţile ei venind dintr-o adâncă stare de contemplare a sa, a eului molipsit de armonia gândului şi de raza visului său, de voluptatea duhului. Scrise în formă tradiţional- clasică, multe din poeziile Domniei sale sunt cântece libere şi dezinteresate, simbolice şi alegorice în mare măsură. Înzestrată cu o rară capacitate de interpretare lirică şi ironică a lucrurilor şi a faptelor vitale, autoarea cântă asemenea păsării din grădinile Paradisului, însă nu fără a uita şi de săgeţile dulci-amare ale râsului şi ale plânsului şi ale căror limpezimi o surprinde sau ne surprinde nu arareori cu o doză necesară de veracitate şi chiar de incomoditate la o adică. Cuceritoare şi expresivă pare- se mai cu seamă în Planeta reveriilor şi în Vise la Visbaden (care este o metaforă personală ce tălmăceşte nu numai starea de reverie a sufletului ei de poetă lirică şi ironică, a unui toponim al geografiei spirituale, de destinul căruia au fost legate şi soarta unor mari scriitori printre care şi cea a lui F.M.Dostoevsckii etc.). Contemplaţiile elegiace şi meditaţiile lirice şi simbolice, telurice şi ironice, însoţite de epitete dantelate, metaforice şi onirice transparente, cu rază de simbol şi cu o undă fierbinte, solară, o ţin integral în limitele adevărului dinspre voluptate şi atitudine la porţile de cleştar ale căruia bate cu o insistenţă nestăpânită de capricorn, vorbind în metaforă. Poezia ei denotă setea de frumos, de tot ce-i peren şi vital. Marieta Russo cântă în poeziile sale iubirea în toată profunzimea şi frumuseţea ei. Autoarea semnează cărţile: Шеопот звезд, Скала любви, Планета мечты, Границы Cчастья,  Алмазная шаль,  Грезы Висбадена,  Воскресщий Алтарь,  Цвет улыбки,  Царство света, Остров Счастья etc.  Lirismul, optimismul, dragostea de viaţă, iubirea debordantă şi dezinteresată ambundă, umple cu desăvârşire şi molipseşte sufletul oricui. Fiecine o ascultă recitând poeziile sale, simte acea putere de transmitere emoţională, îi înţelege mesajul plin de iubire, pafos, admiraţie, bucurie, sarcasm, dar şi tristeţe, dor profund, iar uneori chiar şi durere. Poezia ei este multă prin esenţă, prin tematica şi problematica abordată. Lecturându-o ai senzaţia că este scrisă doar pentru tine şi despre tine, regăsindu-te în orice idee poetică emanată. Puterea cuvântului scris de Marieta Russo transmite marea ei dragoste de viaţă, dorinţa de a iubi şi a dărui fericire altora. Dna este ca o făclie înainte mergătoare pentru a semăna lumină, dragoste, optimism şi încredere în tot ce-i bun şi frumos. Critica literară nu prea a alintat-o cu atenţia sa, dar aceasta n-a oprit-o din scris, fiind o fire puternică, energică cu o vitalitate de excepţie şi perseverentă, care şi-a înţeles aflarea mesianică pe pământ, ca purtător de cuvânt, semănător de lumină. Având voluptatea poverii cuvântului creat de Dumnezeu, trecut prin sufletul poetei şi transmis  nouă pentru lumină şi înţelepciune. Seninătatea chipului, strălucirea ochilor, denotă toată bogăţia şi esenţa ei. Energia intonativă, puterea interioară, care te impune să asculţi, te cufundă în lumea metaforei poetice ne-a plasat şi pe noi, toţi colaboratorii şi utilizatorii noştri în lumea poeziei, ne-a dat o  lecţie de dragoste de neam şi ţară, de Planeta Pământ, care este una pentru tot neamul omenesc. Dna Elena Dabija i-a mulţumit în numele tuturor celor prezenţi, dorindu-i cele mai frumoase urări de bine şi multă sănătate. Dna Marieta Russo ne-a mulţumit  cu drag pentru tot ce facem la Centrul Eminescu, ne-a urat să păstrăm viu spiritul eminescian şi ne-a făcut promisiuni de noi întâlniri, şi noi cărţi.

Larisa Arseni.Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă