7 iul. 2015

SUFLET ÎN OGLINDĂ - DEBUT EDITORIAL

Să nu laşi să treacă o zi fără să auzi, să vezi
sau să citeşti ceva frumos !
(Johann Wolfgang von Goethe)
           
          Literatura nu există fără virtute, ea, avându-şi rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea. Câteodată viaţa din cărţi ne invadează propria viaţă, uneori ajutându-ne s-o înţelegem mai bine, alteori înglodându-ne şi mai rău în multitudenea de probleme, care ne solicită zi de zi. Suntem mereu în căutarea unor răspunsuri plauzibile şi, negăsindu-le răsfoim cărţile în speranţa de a le găsi. Aici ne vine în ajutor Centrul Academic Internaţional Eminescu, care mereu este în căutarea unor personalităţi interesante şi în organizarea unor întâlniri pe potrivă. Moderatoarea activităţii ce va urma‚ doamna Larisa Arseni ne prezintă oaspeţii şi ne vorbeşte succint despre evenimentul ce se va produce.        Psihologia, căci pe acest domeniu ne vom axa, este o ştiinţă puţin explorată încă la noi, dar societatea în care trăim astăzi, care parcă se află într-un delir perpetuu şi tot mai des deviază de la normal, credem că are mare nevoie de comunicare , de înţelegere, de bunătate, de relaţii interumane binevoitoare şi de multe alte virtuţi care s-au devalorizat şi nu mai fac parte din viaţa omului. Aici ne vin în ajutor psihologii, care cunosc mai bine evoluţia umană, graţie profesiei. Astăzi o avem ca oaspete pe o debutantă în ale scrisului, doamna Chişcă Olga, absolventă a Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Psiho-Pedagogie. Dumneaei a venit să ne prezinte o carte SUFLET ÎN OGLINDĂ, care inserează mai multe compartimente: Omenirea/omul, Trecut/Viitor,Bine/Rău, Adevăr/Minciună, Lumină /Întuneric, Viaţă/Moarte, Prietenie/Duşmănie, Răzbunare, Violenţă, Suferinţă, Nebunie, Îndemn, Învăţare, Vise, Secrete, Speranţă, Destin, Dragoste, Familie, Constatări diverse, Personalitate, Însuşiri de personalitate, Procese cognitive, Comportamentul. După cum mărturiseşte autoarea este o părticică din sufletul ei, dar care speră să ajungă şi la sufletele altora. Societatea contemporană se confruntă cu diverse bariere ce sunt dificil de depăşit, datorită dezvoltării extrem de rapide şi a schimbărilor multiple care au loc în lume. Acest lucru produce dezorientare, adaptare dificilă a personalităţii în acest sistem şi chiar în societate. Astfel omul se confruntă cu diferite probleme actuale cum ar fi: stresul, lipsa de timp, conflictele/interpersonale, frustrarea, etc. Toate acestea fac personalitatea mai vulnerabilă, uneori chiar incapabilă să facă faţă influenţelor exterioare, dar şi interioare.
     Lucrarea respectivă este destinată persoanelor de diferite vârste. Este o îmbinare a diferitor aspecte a personalităţii cu tentă psihologică, prezentată printr-o multitudine de citate a unor personalităţi din întreaga lume şi din diferite perioade de timp. Studiind aceste citate, persoanele vor reuşi să găsească răspuns la anumite conflicte interioare ce îi frământă, să soluţioneze diferite probleme cu care se confruntă, să reflecteze asupra lucrurilor esenţiale din viaţa sa, dar şi a celor din jur, să-i cunoască şi să-i înţeleagă mai bine pe ceilalţi şi pe sine. Pătrunderea mesajului acestor citate, credem, va reduce nivelul stresului zilnic, a lipsei de timp şi va duce la eficientizarea şi realizarea dorinţelor, şi în cele din urmă la acceptarea de sine. Această carte este o mângâiere pentru sufletul fiecăruia în momentele de tristeţe, de cumpănă după care spunea Ionuţ Caragea că: Oamenii caută în cărţi alinare durerii care le-a stins glasul şi le-a prefăcut inima în cenuşă, sau dimpotrivă va produce o intensificare a emoţiilor pozitive. Mai poate fi o sursă de inspiraţie pentru exprimarea unor gânduri, emoţii, etc. Este o carte, care tindem să credem, va deveni una de căpătâi pentru unii şi după cum menţiona Franz Kafka în citatul: O carte trebuie să fie toporul cu care să spargem marea îngheţată din lăuntrul nostru. În discursul său doamna Olga Chişcă ne-a povestit cum i-a venit ideea scrierii acestei cărţi: Fiind preocupată de creşterea şi educarea copiilor, întâmplător am găsit un serial psihologic în care fiece serie începea şi se sfârşea cu o maximă a unor personalităţi, care în primul rând m-au influenţat pe mine, atitudinea mea şi chiar viaţa de familie. Am început să văd, să înţeleg altfel anumite lucruri şi chiar m-a ajutat să soluţionez anumite probleme, să depăşesc anumite bariere. În acelaşi timp unele prietene, cunoştinţe au trecut prin încercări foarte grele ale vieţii. Aceasta m-a motivat şi m-a făcut să înţeleg că nu întotdeauna poţi să intervii pentru a ajuta o persoană, sau nu ştii cum s-o faci, uneori trebuie să stai în tăcere sau să-i recomanzi o carte sau să-i scrii ceva frumos. M-am convins de nenumărate ori că puterea cuvântului este imensă indiferent în ce mod e utilizat şi care poate mişca lumea. De multe ori oamenii sunt preocupaţi de aspecte superficiale ale vieţii şi se lăsă duşi de valul vieţii, fără a se opri cel puţin pe o clipă pentru a medita asupra lucrurilor, valorilor, fiinţelor ce sunt alături, ce ne înconjoară. Printre cei prezenţi în sală au fost mai multe colege ale doamnei Olga, Irina Carauş, lector universitar la Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, coordonator stagii de practică, Secţia Managementul Calităţii; Cristina Rusnac, psiholog la Centrul Mamei şi Copilului; Maria Pâslari, psiholog-pedagog în cadrul Centrului Ingenium, care s-au bucurat alături de doamna Olga Chişcă, aducându-i cuvinte de laudă şi admiraţie, felicitări şi urări de noi realizări. Protagonista a trăit momente de mare implicare emoţională, a mulţumit tuturor celora care au susţinut-o, au ajutat-o moral, dar mai ales material.
          Directorul Centrului Eminescu, doama Elena Dabija a felicitat-o în numele tuturor colaboratorilor, i-a mulţumit pentru întâlnirea interesantă, foarte utilă şi cognitivă, urându-i mult succes, putere de voinţă şi încă multe cărţi, care ar aborda problemele societăţii şi a omului contemporan. Motto-ul care a reflectat ideea întâlnirii este: Dacă nu rămân înscrise-n foi, /Literele mele nu sunt moarte, /Ci sunt drumuri care duc departe, /Către fiecare dintre voi. (Petre Solomon)

Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.

Maestru în artă.