13 aug. 2015

EVENIMENTUL ZILEI: 13 AUGUST


1876
  •         …la ora douăsprezece din zi, în casa sa din cotuna Ipotești… a murit mama poetului, Raluca Eminovici, în etate de 60 de ani.
  •        Nu multe săptămîni după înmormîntarea mamei sale, la care luase parte, Eminescu scrie:
 …Și totuși cînd pe dînsa cu țărână-a coperit-o
Părea că lumea-I neagră, că inima îmi crapă
Și aș fi vrut cu dînsa ca să mă puie-n groapă…
Cînd clopotul sunat-au, plîngea a lui aramă
Și rătăcit la minte strigam : unde ești, mamă!
                                    Priveam în fundul gropii și lacrimi curgeau rîu
                                          Din ochii mei nevrednici pe negrul ei sicriu…

  • La moartea mamei l-am văzut pentru ultima oară ca bărbat sănătos (Aglaia Drogli). 
1883
Matei Eminescu schițează intenția de a-l scoate din sanatoriu pe Mihai, pentru a-l duce la țară. Episodul este relatat de Clara Maiorescu într-o scrisoare către Emilia Humpel: …Cum însă Eminescu e înscris de Titus, doctorul nu-l eliberează decît după declarația acestuia. Și Wilhelm zice că e imposibil, că sărmanul trebuie să rămînă în cură medicală…
Tatăl și fratele lui Eminescu îl vizitează pe Maiorescu, iar acesta notează în jurnal: …A fost la mine tatăl său și după aceea fratele său, locotenentul, care s-a folosit de această ocazie spre a-și anexa ceasornicul alienatului său frate.

Sursa:Vintilă, Petru. Eminescu: Roman cronologic. - București: Cartea Românească, 1974. - 810 p.