1 sept. 2015

CENTRUL ACADEMIC INTERNAȚIONAL EMINESCU


CONGRESUL MONDIAL AL EMINESCOLOGILOR
  
UNITATEA CULTURII UNIVERSALE ÎN REPREZENTAREA LUI EMINESCU

Ediţia a IV-a

4 septembrie 2014, ora 1000

Bd. DACIA, 20 CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA, MD – 2043
Tel.: 022 771403
htt://centruleminescubm.blogspot.com/
www.hasdeu.md