23 sept. 2015

LIMBA ROMÂNĂ - FACTOR AL DĂINUIRII NOASTRE

     
O cultură nu e făcută de cinci sau zece oameni, ci de sute şi mii de scriitori, cărturari, oameni de ştiinţă, gânditori, critici, artişti, gazetari...
                                                                     Mircea Eliade
 Săptămâna uşilor deschise la Centrul Academic Internaţional Eminescu  este în plină desfăşurare. Astăzi, 23.09. 2015 am deschis larg uşile pentru elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, ghidaţi de profesoara de limba şi literatura română, doamna Svetlana Semedin, care au venit la întâlnire cu unul din făuritorii culturii noastre naţionale, un străjer ferm şi exigent al limbii şi literaturii române, de aici, din Basarabia, o personalitate notorie a neamului, oaspetele şi invitatul nostru, domnul Ion CIOCANU. Trebuie să fim fericiţi că avem prilejul să-l primim  ca oaspete pe acest onorabil domn, de altfel un mare prieten al Centrului Eminescu. Un nume important în Istoria şi Teoria Literaturii române basarabene. Critic literar, poet, prozator, publicist, doctor habilitat în filologie. Domnul Ion CIOCANU este cel care a pus şi continuie să pună în valoare, pe parcursul anilor, mai tot ce s-a produs şi se mai produce, aici şi nu numai aici, în domeniul cultivării limbii române. Dumnealui scoate din anonimat multe nume, care se pierd în vâltoarea vremii, le valorifică şi le aşează în patrimoniul naţional, acolo unde le este locul. Autor a mai multor volume (mai mult de 40) şi coautor a (mai mult de 10), scrie volume de critică şi teorie literară; semnează portrete de creaţie, cronici şi eseuri; scrie proza, dar şi poezie intimistă; este prezent cu rubrici despre cultivarea limbii etc. Articolele de politică lingvistică ne demonstrează o dată în plus implicarea plenară a lingvistului, dar şi cetăţeanului Ion CIOCANU în purificarea şi cultivarea semnului sacru al fiinţei noastre – română limba. El îşi exprimă atitudinea faţă de calvarul prin care a trecut şi, cu regret, trece şi astăzi limba românilor din Basarabia. Este omul de caracter, ale cărui discursuri rostite la diferite tribune ne îndeamnă să ne cunoaştem şi să vorbim limba maternă corect, elevat, astfel demonstrând că suntem un popor cu o istorie şi o cultură veche, care vine din seculi.
            Tinerii se arată entuziasmaţi şi curioşi, îi adresează mai multe întrebări: Acum câţiva ani aţi fost director general al Departamentului de Stat al Limbilor (1993-1994), şef al Direcţiei Promovare a Limbii oficiale şi control asupra Respectării Legislaţiei Lingvistice din cadrul Departamentului Relaţii interetnice şi Funcţionarea Limbilor (1998-2001), cât de multe aţi reuşit să realizati în acea perioadă în sensul promovării şi aplicării limbii române, în toate domeniile şi care este situaţia la etapa actuală, mai funcţionează această lege, mai ţine cineva cont de ea. Domnul ION CIOCANU le-a explicat elevilor că totul depinde de fiecare din noi, de demnitatea şi verticalitatea noastră, dorinţa noastră de a ne cultiva cunoştinţele. Dacă nu-ţi cunoşti limba strămoşilor, îţi pierzi identitatea, dacă nu-ţi cunoşti istoria, rişti să-ţi pierzi şi geografia, nu-ţi cunoşti trecutul, nu ai prezent, dar nici viitor; Arcadie Suceveanu v-a numit Maşină de citit, iar Alexandru Burlacu Maşină de scris, de ce? Autorul le vorbeşte despre opera sa numeroasă, despre asiduitate,despre putere, răbdare,dar mai ales dorinţa de a face ceva, le explică cât e de responsabilă, dar şi interesantă munca unui critic literar şi aici dumnealui îşi aminteşte ce-a spus chiar profesorul său Vasile Coroban: Încetul cu încetul, Ion Ciocanu şi-a elaborat o metodă proprie de analiză literară. În primul rând el citeşte foarte atent cărţile pentru a aduna materialul concret, apoi îşi expune părerile pe baza acestuia..., evită aprecierile bombastice, practicate de critica amatoare de incertitudini..., el vorbeşte concret despre calităţi şi neajunsuri, iar acest fapt contribuie la înţelegerea valorii estetice reale a posibilităţilor creatoare ale scriiorilor noştri
     Domnul Ion CIOCANU le-a mai povestit încă multe lucruri interesante despre munca de scriitor, despre ziua de azi, dar şi cea de mâne. Dna Elena DABIJA, directorul Centrului Eminescu a venit cu un mesaj amplu despre activitatea Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, dar şi activitatea bibliotecii Eminescu. Liceenii împreună cu profesoara au adus sincere mulţumiri şi tot respectul pentru organizarea acestei întâlniri captivante, spunând că s-au simţit onoraţi şi norocoşi să-l vadă şi să-l audă pe domnul Ion CIOCANU. Om cu un suflet mare, un adevărat patriot al neamului. Într-adevăr a fost o lecţie de înalt patriotism, demnitate naţională, respect pentru limba română pe care trebuie să-o vorbim cât mai corect şi mai elevat, dragoste de ţară şi de neam.
Larisa Arseni. Colaboratoare CAIE.
Maestru în artă