21 sept. 2015

SUB STEAUA NOROCOASĂ A LUI MIHAI EMINESCU

Inaugurarea Săptămânii uşilor deschise la Centrul Academic Internaţional Eminescu a început dis-de-dimineaţă cu: săli frumos amenajate, expoziţii de carte, vernisaje de pictură, lucruri de artizanat confecţionate de copii, cu muzică pe versurile lui Eminescu. Evenimentul zilei, însă, a fost prezenţa Miroslavei Metleaeva, poet, prozator, eseist, ziarist şi traducător. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România, membru al PEN clubului Internaţional. La întâlnire cu dna Metleaev au venit elevii clasei a VIII-a „B”, de la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, însoţiţi de profesoară de limba şi literatura rusă doamna Irina Romanenco. Directorul centrului, dna Elena Dabija le-a povestit oaspeţilor despre Săptămâna ușilor deschise organizată de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” care are loc concomitent în toate filialele ei, despre realizările acestei instituții de prestigiu, despre profesia de bibliotecar, despre fondarea Centrului Academic Internațional Eminescu, despre diversele personalităţi care ne-au vizitat şi ne-au lăsat cărţi şi autografe memorabile, despre atâtea şi atâtea evenimente interesante, care s-au produs în acest Templu al cărţii, despre activităţile planificate pe parcurs.
După prezentările de rigoare i-am oferit cuvântul oaspetelui drag doamnei  Miroslava Metleaev, dumneaei a făcut o incursiune în biografia sa de creaţie, povestindu-le copiilor despre antologiile, culegerile de poezie şi proză publicate în Moldova, România, Rusia, Armenia, Kazahstan etc. Le-a prezentat câteva plachete de poezii: Cântece nocturne, Umbra Galeonului, Trăiesc printre voi, din ultima le-a recitat o poezie intitulată Fiul. Elevii au ascultat-o cu plăcere, regăsindu-se în mesajul poeziei. Le-a mai vorbit despre proza pentru copii şi maturi Când părinţii nu-s acasă, romanul Jocul în pazzly, pentru care a obţinut Diploma şi premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Sub egida Institutului de Filologie a Academiei de Ştiinţe din Moldova, unde munceşte în prezent a apărut volumul Literatura Moldovei la Răscrucea veacurilor. La acest volum dna Metleaev s-a oprot mai amănunţit, provocându-i pe copii l-a discuţie. Mulţi din autorii autohtoni, publicaţi în această carte elevii nu-i cunosc, astfel autoarea le-a povestit succint despre fiecare.
Un loc aparte în creaţia dnei Miroslava îl ocupă traducerile. Traduce din literatura rusă în română şi din literatura română în rusă. Traduce poeţi, prozatori, filozofi. Este autor şi coautor a multiple articole critico-literare şi monografii. A fost menţionată cu Diplome şi medalii pentru traducerile din opera lui Nichita Stănescu şi Mihai Eminescu. Semnificativ e faptul că traducerea capodoperei eminesciene Luceafărul este recunoscută ca una dintre cele mai bune şi mai exacte traduceri în limba rusă.
În afară de literatură dna Metleaev le-a vorbit copiilor despre un frumos şi interesant proiect, al cărui director a fost şi care se numea: Iniţiative ale societăţii civile proiectul s-a desfăşurat mai mulţi ani în satul Butuceni. În cadrul acestui proiect copiii şi maturii confecţionau lucrări de artizanat. Câteva mostre cu un titlu sugestiv Casa Mare, le-am expus spre viziualizare. Miroslava Metleaev îşi propune exact ceea ce trebuie să facă poezia la ora aceasta: să restabilească unitatea fărămiţată a lumii. E o acţiune greu de înfăptuit, dar ea îşi mobilizează  toate forţele, toţi nervii şi toată energia morală şi intelectuală. Unitatea lumii este imposibilă de conceput fără unitatea dintre sentimente şi idei, dintre emoţie şi raţiune, dintre lirică şi filozofie. Sloganul sau Crezul doamnei Miroslava Metleaeva este: PREŢUIEŞTE PREZENTUL – ÎN EL E TRECUTUL ŞI VIITORUL TĂU.   
      Copiii au rămas foarte impresionaţi şi mulţumiţi de cele auzite şi văzute. Elevul Sidelnicov Dumitru a mulţumit tuturor din numele colegilor săi, menţionând că pentru ei această zi a fost una trăită frumos şi util, că au acumulat noi cunoştinţe, informaţii, care cu siguranţă le vor fi de un real folos. Colaboratorii Centrului Academic Internațional Eminescu le-au mulţumit copiilor, i-au înregistrat oferindu-le un card nominal al BM „B. P. Hasdeu”.        Doamna Miroslava a rămas satisfăcută de întâlnirea cu copiii, menţionând că astfel de întâlniri ne îmbogăţesc reciproc. La sondajul-fulger: Biblioteca contează în viaţa mea! De ce... ?, dumneaei a spus: Biblioteca este un Templu al culturii, unde poţi veni oricând pentru a te asocia cu cartea, care poate fi cel mai bun prieten cu care poţi dialoga, de la care poţi să ceri un sfat, care te poate transpune imaginar în lumea misterului, aventurii, în trecutul istoric al lumii, dar şi în prezent şi viitor.
Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă