21 oct. 2015

EDUCAŢIA – CONFLUIENŢE ŞI CONTRADICŢII FORMATIVE


 Semănând grâu, vei recolta o dată; sădind un copac, vei recolta de zece ori; instruind un popor, vei recolta de o sută de ori.
                                                    Proverb chinezesc.
       
   Bibliotecile  de facto au menirea să participe şi să contribuie la educarea şi formarea copiilor şi tinerilor. Centrul Academic Internaţional Eminescu se implică plenar în acest proces, colaborând cu toate genurile de instituţii educaţionale şi ONG uri, inclusiv Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineret.
          Exodul masiv al cetăţenilor noştri in lumea întreagă a afectat în primul rând familia şi membrii ei. O mare parte dintre copiii şi tinerii care locuiesc separat de părinţi, din cauză că aceştea au plecat la muncă peste hotare, trăiesc emoţii neplăcute de dor, tristeţe, nesiguranţă. Copiii simt lipsa spriginului emoţional pe care li-l ofereau părinţii şi au un sentiment de singurătate. Dorul de părinţi îi face pe unii copii şi tineri să-şi revizuiască atât relaţiile cu părinţii, cât şi comportamentul pe care îl aveau până la plecarea lor. Deseori, ei ajung să aprecieze mai mult tot ce le oferea viaţa în familia unită. Totodată mulţi din aceşti adolescenţi au sentimente de regrete şi vină legate de diferite situaţii din trecut, în care ei cred că ar fi trebuit să procedeze altfel. Aceste trăiri îi frământă şi le fac viaţa şi mai dificilă. Depăşirea acestor trăiri emoţionale negative se datorează pregătirii copiilor de a trăi şi a se descurca independent şi susţinerii pe care o primesc din partea altor persoane. Şi tocmai aceste persoane le găsesc la şcoală or în Centrele Comunitare pentru Copii şi tineret.
          Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri este o instituţie extraşcoară care contribuie la educarea şi acordarea asistenţei sociale copiilor şi familiilor din comunitate, coordonând activitatea sa cu familia, şcoala şi instituţiile de învăţământ complementar, ONG-uri, cu alte instituţii publice – teritoriale.
          Centrele comunitare sunt servicii publice aflate în subordonarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ce au fost create cu scopul de a asigura copiilor şi tinerilor posibilitatea de dezvoltare personală. Obiectivul de activitate al Centrelor Comunitare îl constituie realizarea ansamblului de manifestări, programe, activităţi profesionale, servicii specializate de protejare a copiilor şi tinerilor, familiilor şi grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate şi cu un grad de risc social.
           Centrele sunt orientate atât pe copii, cât şi pe adulţi, unde copiii pot beneficia de un mediu dezvoltativ adecvat pentru etapa lor de dezvoltare, în care se confruntă cu o serie de probleme de ordin personal dar şi în relaţie cu adulţii, iar părinţii au posibilitatea să observe şi să practice modele de interacţiune dintre adult şi copil împreună cu pedagogii care le oferă toată asistenţa necesară. Centrul Academic Internaţional Eminescu de mai mult timp are o colaborare strânsă cu Centrul Comunitar pentru Copii şi tineret ORIZONT, diriguit cu multă atenţie, răbdare şi generozitate de doamna Raisa RUSU, care se află in imediata vecinătate cu biblioteca Eminescu. De această dată am participat la ZIUA UŞILOR DESCHISE, cu genericul Port în suflet dor de ţară. Centrul  ORIZONT a devenit neâncăpător. Au venit copiii care frecventează sistematic cercurile pe interese, au venit elevii claselor primare de la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, însoţiţi de profesoarele lor, oaspeţi şi desigur reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului sectorul Botanica, în persoana doamnei Victoria IONIŢĂ, şef direcţie, doamnei Nelea SANDUŢA, specialist principal la aceeaşi direcţie. Doamnele au felicitat toţi participanţii exprimându-şi admiraţia şi recunoştinţa pentru colaboratorii centrului şi pentru activitatea lor prodigioasă, organizată cu şi pentru copii.
   
      Prezentatorii au început cu următoarele versuri: Venim de pe potecile vacanţei, /Plini de impresii, agitaţi, zglobii /Şi vara cu tot farmecu-i se stinge /Topindu-se-n frumoase nostalgii. În fiecare toamnă când natura se împodobeşte cu frunziş multicolor, iar păsările se rotesc pe cer, uşile se deschid larg şi Centrul Comunitar pentru Copii şi tineret ORIZONT este pregătit să-şi întâmpine discipolii. Ei la rândul lor s-au întors cu voie bună, mai înalţi şi mai voinici, arzând de nerăbdare să-şi povestească unii altora  despre peripeţiile vacanţei.
          A fost elaborat un Ordin de înscriere în Centrul Comunitar ORIZONT. pe care îl citeşte Mihaela, una din prezentatoare. Conform Ordinului nr.I, din 06 octombrie 2015 toţi elevii cei mari şi cei mici din bunăvoinţă, cu acordul părinţilor au dreptul de-a fi înscrişi la CCCT ORIZONT. 
          Încă un moment enedit atrage atenţia celor preztenţi, doamna Raisa RUSU îi anunţă pe toţi cei prezenţi că se întroduce o nouă şi frumoasă tradiţie, ca în faţa tuturor oaspeţilor copiii proaspăt înscrişi să depună jurământul devotamentului. Doamna îi dă citire şi toţi repetă JUR. De data aceasta colaboratoarea CAIE, Larisa Arseni, Maestru în artă este invitata de onoare, dumneaei vine în calitate de cântăreaţă de muzică populară şi romanţă. După felicitări cu ocazia sărbătorii, le povesteşte copiilor ce înseamnă folclor autentic, ce semnificaţie are costumul naţional,ce este romanţa şi cum se defineşte. Copiii sunt curioşi să afle când a început să cânte, de unde a moştenit dragostea pentru căntec, ce înseamnă cântecul pentru dumneaei. După ce le-a răspuns la toate întrebările şi le-a cântat, au învăţat împreună un cântec vechi, intitulat: A ruginit frunza din vii . Copiilor le-a plăcut şi au aplaudat îndelung. Cu un scurt program artistic, într-un stil modern au venit şi elevii de la Şcoala de Artă Alexei Stârcea, Victoria Raşcu, Rostislav Guţu, Georgiana Cristea, Corina Manole, însoţiţi de profesoara de canto Alla Negură. A ieşit o sărbătoare interesantă, captivantă, care a înviorat copiii, iar la sfârşit au primit toţi în dar câte o îngheţată. Cei de la CAIE sunt deschişi întotdeauna pentru colaborare.
Larisa Arseni. Maestru în artă
Colaboratoare la CAIE.
Raisa Rusu. Pedagog –organizator CCCT
ORIZONT