12 oct. 2015

MARIA BIEŞU – ETERNUL CÂNTEC A LUI DUMNEZEU

         

                                    Preasfintei tale dulci imagini, 
                                    Noi cu iubire ne închinăm...
                                    Ave Maria.
                                                                      Grigore Vieru

       
   An de an din 04-14 octombrie, Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu sărbătoreşte împreună cu filialee sale Decada ORAŞUL MEU. Centrul Academic Internaţional Eminescu şi-a propus să organizeze mai multe activităţi pentru utilizatorii săi. De această dată am decis să facem un spectacol de omagiere a Primadonei Operei Naţionale Maria BIEŞU, care ar fi împlinit la 3 august 80 de ani de la naştere. De altfel, anul 2015 este declarat anul Maria BIEŞU. E şi firesc ca la acest spectacol să invităm tineri interpreţi de operă, consacraţi, dar şi din cei care sunt abia la începuturi. Astfel cu un program divers au venit studenţii de la catedra canto a Colegiului de Muzică Ştefan Neaga, diriguiţi de profesorii lor Artiştii Poporului: doamna Elena Gherman, domnii Petru RACOVIŢĂ, (şeful catdrei), Vladimir VECHILU, profesoara de canto Irina VINOGRADOV şi maestrul de concert Ina DELEU. Invitata de onoare a fost Mariana BULICANU, solistă laTeatrul de Operă şi Balet  din Chişinău. În postura de public au fost elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu şi Liceului Teoretic Mircea cel Bătrân, însoţiţi de profesorii lor de muzică Larisa Rogovschi şi Veaceslav Dorojan. Au mai fost actuali, dar şi foşti studenţii de la Colegiului de Muzică Ştefan Neaga.
         Organizatoarea şi moderatoarea spectacolului doamna Larisa Arseni mai întâi a făcut o incursiune în biografia de creaţie a cântăreţei Maria BIEŞU, menţionând, Cântarea vine de la Dumnezeu... Din Cartea veşnică – Sfânta Scriptură – aflăm că şi in ceruri se cântă. Cetele de îngeri laudă prin cântec pe Dumnezeu... Se prea poate că anume de aici a venit să se aşeze în limba noastră expresia cântă ca un înger, atât de multvorbitoare, încât nu mai ai ce să-i adaugi, pentru că se subânţelege: omul, despre care se vorbeşte prin această expresie, cântă atât de frumos – mai frumos nu se poate. Cântecul Mariei BIEŞU este eternul cântec a lui Dumnezeu. Ea posedă la perfecţie arta scenică – comportament şi mişcare scenică; voce remarcabilă de largă respiraţie, dulce intonaţie şi patos interpretativ; tehnică vocală strălucită – soprană liricîă-dramatică de rară frumuseţe timbrală. Ştie să-şi formeze o concepţie, să-şi găsească rolurile, (având în palmares mai mult de 30), să genereze şi să trăiască stare de spirit adecvată fiecărui personaj în parte; să potrivească vestimentaţia chipului, culorile, armoniile imaginii; să dea puls vieţii scenice... Forţa iniţiativei, a inventivităţii şi creativităţii o face stăpână pe evoluţia sa artistică, să abordeze repertoriul de variată ambianţă stilistică din muzica clasică universală, dar şi autohtonă.
          Nu este simplu să scrii despre o personalitate de mărimea şi valoarea Mariei BIEŞU! Pentru că viaţa unei vedete, deşi s-ar părea că e asemeni unei flori la care se  poate uita fiecare şi pe care o poate admira toată lumea, rămâne, totuşi, un mister. Deşi pare asemănătoare cu o stea pe care oricine o poate admira, oricum nu poate fi atinsă cu privirea de nimeni. Aceasta se întâmplă şi în cazul vedetelor! Pentru că harul care vine de la Dumnezeu este taina tainelor, iar cel care este înzestrat cu acest har dumnezeesc se face suveran, dar şi sclav al propriului destin, în ochii lumii fiind cel mai de vază rege, totodată slujind această lume prin dăruirea-i. Este cel mai fericit şi cel mi nefericit. Cel mai acoperit de lauri, dar şi cel mai sărăcit de aceeaşi glorie. Marcat de solitudine, deşi mereu înconjurat de lume. Cel mai iubit de toţi – în realitatea văzută, iar în suflet, de cele mai multe ori solitar şi neânţeles.
          Maria BIEŞU a fost menită să ajungă o mare cântăreaţă. Dar nu în ţara lui Beethoven şi nici în ţara lui Mozart; n-a venit pe lume dintr-un neam mare, bogat, cu moşii întinse. S-a născut într-o familie de oameni simpli, dar înzestraţi de Dumnezeu cu cele mai frumoase haruri – dragostea de viaţa şi de oameni. Însăşi cântăreaţa mărturisea: am venit în această lume în anul 1935 la 3 august, în satul Volintiri, judeţul Cetatea Albă, astăzi raionul Ştefan Vodă. Părinţii care mi-au fost daţi de Dumnezeu: tata – Bieşu Luca al lui Sava şi mama – Tatiana lui Ştefan Leahu, erau români – toţi eram români. Am făcut  tot ca părinţii mei să fie mândri de mine. Şi nu numai părinţii, dar şi întreg namul meu. Întradevăr Maria BIEŞU a fost cel mai bun şi devotat neamului ambasador, care ne-a dus faima pe toate meridianele lumii. A excelat pe marile scene ale lumii la numeroase concursuri internaţionale de canto. Laureată şi deţinătoare a multiple premii. Iată doar un exemplu: Premiul I la Concursul Internaţional de canto Miura Tamaki, Japonia, pentru rolul Cio-Cio-san în opera Madame Butterfly. Astfel devenind cea mai bună Cio-Cio-san din lume.
           În septembrie 1990 a fost inaugurat Primul Festival Internaţional al starurilor de operă şi balet intitulat invită Maria BIEŞU. Prin acest festival am ţinut să aduc cât mai mult din această bogăţie muzicală a lumii în mijlocul compatrioţilor mei. Ca ei s-o poată vedea, asculta şi admira, ca să ia din frumuseţea ei oricât le-ar dori sufletul. Pentru mine însămi, festivalul este o manifestare a dragostei faţă de Moldova, faţă de Bel Canto, artă la care m-a adus harul dumnezeesc şi care mi-a străluminat existenţa.
          Astăzi în satul Volintiri activează o Şcoală de Artă, care-i poartă numele, fondată de domnia sa, întru creşterea şi promovarea copiilor talentaţi de la ţară. Iar Festivalul Vă invită Maria BIEŞU a ajuns deja la a 25-a ediţie.
          Multe ar mai fi de depănat, dar artiştii aşteaptă să-i aducă omagiul şi recunoştinţa Meriei Sale prin cântec. Programul artistic începe cu evoluarea studenţilor anului II şi IV de la catedra canto academic a Colegiului de Muzică Ştefan Neaga. Ave Maria de L.Luzzi, este interpretată de Laura VOINU, Constanţa NEGARA interpretează creaţia lui N.Vietti Comprate i miei fiori, Valeria BELIMAN, cântă Vergin, tutto amor de F.Durante, Tatiana DANIŢĂ, profesoară, doctor în ştiinţe, dar şi studentă la anul IV ne propune spre audiţie două creaţii, Plaisir d-amour de I-P. Martini şi Закатилось солнце de P.I.Ceaicovski. Aria di Almira de G.F.Hăndel o interpretează Mihaela GOLUB, încă o voce promiţătoare Virineia PÂRNĂU ne propune un cântec popular, în prelucrare de S.Zlatov, intitulat Doina. Mariana BULICANU, solista Teatrului de Operă şi Balet, deja mai mult de cinci ani, invitata de onoare a evenimentului. Doamna Mariana ne povesteşte că a cunoscut-o pe Maria BIEŞU la vârsta de 11 ani, fiind în concursul de muzică populară TAMARA CIOBANU, (un alt nume notoriu al culturii naţionale), la care dânsa era preşedintele juriului şi când i-a semnat Diploma de Laureat, i-a scris, Viitoarei căntăreţe de operă, a fost un gând providenţial. Mariana BULICANU a devenit cântăreaţă de operă şi are deja în palmaresul ei mai multe premii. Doar un exemplu: în 2012 la Prima Ediţie a Festivalului Internaţional MARIA BIEŞU, a fost decernată cu Premiul Mare. Astăzi este încadrată în mai multe proiecte ale teatrului. Ţin să menţionez că Mariana BULICANU posedă o voce de o rară melodicitate, căldură, dulceaţă, puritate, o sensibilitate profundă şi un timbru plăcut sufletului. Ea ne-a încântat interpretând cu drag două creaţii. O romanţă, muzică E.DOGA, versuri V.MICLE, dedicată marelui poet al timpului infinit, Mihai EMINESCU,Te ştiam numai de nume şi din opera Gianni Schicchi aria di Lauretta  O mio babbino caro... de G.Puccini. Pe parcurs le-am prezentat mai multe cărţi dedicate Mariei BIEŞU, oprindu-mă în special la cartea Viaţa mea e un turneu... care insereză întreaga arie a destinului unui artist complet şi total. Claudia PARTOLE o scrie în baza mai multor dialoguri întreţinute cu amfitrioana. Conţine amintiri inedite şi fără preţ. Este greu să faci o apreciere amplă a impactului asupra sufletului pe care îl au astfel de întâlniri, una este cert, cei prezenţi au aflat informaţii pe care unii nici nu le-au ştiut poate, vreau să cred,totuşi, că s-au îmbogăţit spiritual. Pe feţele lor era scrisă liniştea, fericirea şi mulţumirea pentru această zi minunată şi memorabilă. Din partea Centrului Eminescu le-am urat liceenilor un an de studii cu mari succese, iar tinerilor interpreţi putere de muncă pe calea anevoioasă, dar frumoasă a cântecului. Profesorilor un mare mulţumesc pentru colaborare, multă creativitate şi cât mai mulţi discipoli talentaţi şi dornici de a cunoaşte. 
Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă.