1 oct. 2015

MIHAI CIMPOI – EMINESCOLOG ŞI FILOSOF AL CULTURII


                                           Personalitatea este bunul suprem,                                                 spunea Goethe, afirmaţie citată şi de Eminescu.
   
        25 septembrie, la Centrul Academic Internaţional Eminescu – o nouă zi din Săptămâna uşilor deschise, emoţiile iau amploare, se intensifică, pentru că de la o zi la alta creşte interesul pentru cei ce ne calcă pragul. De această dată îl aşteptăm pe Domnul Mihai CIMOPOI.
O întâlnire foarte solicitată şi multaşteptată de tinerii claselor a XII-a de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, împreună cu profesoară de limba şi literatura română, doamna Angela Tomiţă, grad didactic superior, ne-am propus să organizăm un colocviu în baza unor cărţi: Mihai Cimpoi, eminescolog şi filosof al culturii: (monografie colectivă). Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 2014; Matei, Valeriu. Itinerar. O figură emblematică a culturii... Chişinău, 2012; Mihai Cimpoi 70 – destin întru cultură, Iaşi, 2012;Cimpoi, Mihai. Mari scriitori români: medalioane literare, Chişinău, 2009;Cimpoi, Mihai. Lucian Blaga. Paradisiacul...Iaşi, 2012; Grati, Aliona. Mihai Cimpoi:Sunt un om de cultură...Chişinău, 2013; Academicianul Mihai Cimpoi...Arad,2012; Cimpoi, Mihai. Lucian Blaga: Paradisiacul, lucifericul... Cluj-Napoca, 2011. Mihai CIMPOI o figură emblematică, personalitate proeminentă a vieţii spirituale româneşti, un distins om de cultură, academician român, reputat critic şi istoric literar, eminescolog, redactor literar şi eseist basarabean.Om Emerit al Republicii Moldova, două decenii ales preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, deputat în Partlamentul Republicii Moldova între anii 1999-2001, acel parlament, care a votat pentru revenirea la haina firească a limbii române, care a votat pentru Declaraţia de Independenţă şi Suveranietate a republicii noastre.Fondatorul Centrului Academic Internaţional Eminescu. Mihai CIMPOI este autorul şi realizatorul proiectului de durată Congresul Mondial al Eminescologilor, lansat în 2012 devenit o tradiţie. Personalitatea şi creaţia sa au fost nominalizate cu numeroase premii. Are un număr impunător de lucrări – 60 de volume şi circa  3000 de articole, cronici şi recenzii, prefeţe şi studii introductive mai atestăm foarte multe monografii, panorame şi sinteze care cuprind perioade întregi sau opera şi personalitatea celor mai importanţi scriitori, oameni de cultură şi filosofi din toate timpurile. Despre personalitatea domnului Mihai CIMPOI putem vorbi la nesfârşit. Acestea fiind spuse le oferim cuvântul elevilor,mai întâi. Ei fac prezentările cărţilor, nominalizate mai sus, îşi adresează reciproc întrebări, inclzându-l şi pe domnul CIMPOI în discuţie. Întrebări discuţii, dezbateri... Maria Sfernei, Ce înseamnă pentru dumneavoastră Mihai Eminescu. De ce aţi ales să fiţi eminescolog? Eminescu este proba de foc, aici demonstrezi ce poţi şi ce eşti, este piatra de încercare. În anii de studenţie am scris o carte Luceafărul, cred că acesta a fost începutul. Care a fost lucrul cel mai important pe care l-aţi învăţat? N-a fost uşor, trebuie să citeşti mult, să te documentezi. Ca să scrii despre un autor, trebuie să mergi la bibliotecă, să studiezi mult. Bibliotecă trebuie să arhiveze tot ce se editează, se face un fel de depozit legal.Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră biblioteca? Pentru mine biblioteca înseamnă universul adus acasă (mai laconic şi consistent nu se poate spune). Vladislav. Am citit că BLAGA vorbeşte despre zeităţi, divinităţi dispărute, că a dispărut Zeul Pan? El scrie despre dispariţia lucrurilor sfinte. Cu acelaşi sens Friedrich Nietzsche, scrie-Dumnezeu a murit. Mihai Eminescu în poezia Memento mori (Panorama deşertăciunilor). F.M.Dostoievski la fel susţine că Dumnezeu a murit. Mircea Eliade, cel mai mare istoric al religiilor din lume exprimă aceeaşi opinie. Tanasciuc Maria. Domnule Mihai CIMPOI,vorbiţi-ne despre
Cumpăna,simbol al centrării? Un proverb românesc spune: Lumea e o fântână cu două ciuturi: Când se urcă cea plină, se coboară cea deşartă. Având două antebraţe asimetric aşezate, dintre care unul poartă o ciutură care se scufundă periodic în apa dătătoare de viaţă, iar altul are atârnată o contragreutate, cumpăna se mişcă-scârţâind eminescian în vânt-între pământ şi cer, între contingent şi transcendent, sfinţind locul şi fiind o adevărată axis mundi. Cumpănirea este, fireşte, o cumpănă ontologică... Studiind manuscrisele lui Mihai Eminescu (16 mii de pagini) descoperim, că poetul desena cumpene, de aici cred cele două planuri dimensionale-unul universal-cosmic şi altul uman-terestru. Viaţa unui om este şi ea ca o cumpănă. Destinul unui popor se aseamănă cu o cumpănă, o balanţă, fără care evoluţia lui ar fi un dezastru. Toate în lumea aceasta au nevoie de un echilibru... Bişir Iulia. Cum   v-aţi păstrat verticalitatea în vremea idiologiei sovietice? Şi atunci am căutat să scot în evidenţă adevăratele valori.          Povestiţi-ne despre copilul, adolescentul, dar şi studentul Mihai CIMPOI? Fiind copil, dar şi adolescent eram bolnav de cărţi. Nu me-a trecut nici când eram student, deseori fugeam de la lecţii, mai ales când nu erau interesante şi stăteam ore în şir la biblioteca. Aţi fost om politic? Momentul a cerut-o... Dumneavoastră, ce părere aveţi despre cei care nu citesc?
       Îi îndemn să citească, să se informeze, dacă vor să fie oameni adevăraţi. Sunteţi numit un Călinescu al Basarabiei. Nu mă închistez într-o singură metodă în ale scrisului. L-am studiat pe George Călinescu, dar şi pe Dobrogeanu Gherea, Eugeniu Lovinescu şi alţii. Sunteţi un om autocritic?Trebuie să mă perfecţionez mereu. Ştiinţa, literatura sunt în dezvoltare perpetuă şi trebuie să merg în pas cu viaţa. Câte ore pe zi lucraţi? De la 6.00 dimineaţa până la 12.00 noaptea. Mi-am format un bioritm interior şi nu mă pot abate de la el.Care este sloganul dumneavoastră? Ora et la bora – Roagăte şi citeşte. Doamna Elena Dabija, directorul bibliotecii, i-a informat pe elevi despre fondarea Bibliotecii Municipale B.P Hasdeu, a Centrul Eminescu, despre serviciile prestate, despre menirea bibliotecii în viaţa fiecăruia din noi, despre multiplele personalităţi care ne-au vizitat, activităţile organizate,etc.Tinerii împreună cu profesoara i-au mulţumit domnului academician pentru această întâlnire consistentă şi plină de esenţă, de o ţinută academică cu un limbaj elevat pe potriva aşteptărilor. Profesoara, doamna Angela Tomiţă i-a mulţumit în numele elevilor, spunând: A fost o zi plină de Mihai CIMPOI, am savurat din multul criticului şi istoricului... din frumoasa vorbă românească. Cu urări de noi întâlniri şi mult respect...
Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă.