2 oct. 2015

SUB STEAUA NOROCOASĂ A LUI EMINESCU

      
     
  Cu acest generic şi-a desfăşurat Săptămâna uşilor deschise, Centrul Academic Internaţional Eminescu. Cireaşa de pe tortă a fost nocturna, care a derulat între orele 18.00-22.00. Am avut mulţi oaspeţi dragi, prieteni devotaţi bibliotecii noastre. Poeţi, scriitori, muzicieni, actori, studenţi, elevi, copii împreună cu părinţii. În cadrul nocturnei au fost organizate mai multe genuri de activităţi : Masă rotundă, Atelier de creaţie, Lansări de carte, Intâlnire cu scriitori, Prezentare de documente...
       La masa rotundă, cu generuicul Centrul Academic Interna’ional Eminescu: speranţa generaţiei de azi, generaţiei de mâine, doamna directoare a Centrului Eminescu a adus un omagiu Bibliotecarului şi creaţiei sale Biblioteca. Le-a vorbit celor prezenţi despre personalităţi proeminente din toate timpurile, care au lucrat ca bibliotecari, din istoricul fondării Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, activitatea Centrului Academic Internaţional Eminescu, serviciile prestate, lucrul cu utilizatorii de toate vârstele şi multe alte lucruri interesante ce se organizează şi se produc la bibliotecă, le-a spus: Ce ţară minunată şi mult interesantă ! Ce mare e! Şi cât de dragă ţară e-BIBLIOTECA noastră! Şi încă din copilărie noi cucerim se ştie, şi asaltăm stăruitor Cetatea Cunoştinţelor,Ce ţară minunată
BIBLIOTECA! Centrul Eminescu în activităţile sale  întotdeauna încearcă să îmbine mai multe genuri de artă. Literatura, arta plastică, arta vorbirii, arta mâinilor dibace. Natalia Ţurcanu, o utilizatoare fidelă, care practic a crescut de mică aici, la noi, astăzi este studentă la USEM, publică articole cu diversă tematică pe blogul Centrului Eminescu, a venit cu un cuvânt de felicitare la adresa bibliotecii şi a mărturisit ce a însemnat şi va însemna mereu pentru ea biblioteca. Un alt cititor devotat Liviu Rusu, elev la Liceul Teoretic Elena Alistar, a mărturisit: Să nu terminăm nicicând o carte numai pentru că am început-o, acesta este secretul. O carte opreşte şi timp, şi spaţiu în loc, crează o lume în care personajele fac ceea ce le spui tu, evenimentele derulează aşa cum vrei tu, tu însuţi devii scriitor. Cărţile  nu se numără cu zecile, ci cu sutele, inclusiv când e vorba de cititul zilnic: dintr-o carte bună citeşti 100 de pagini în două ore. Investiţi în cărţi, dar  nu numai, aşa cum ne învaţă cei de la CAIE, investiţi în comunicare, oameni, teatru, artă, căci am convingerea acumulată la olimpiadele naţionale şi internaţionale, că arta teatrală, lectura, limba şi spiritualitatea română te ajută cu timpul să-ţi construieşti un imperiu conceptual, o conştiinţă, care nu piere, ci creşte, se dezvoltă o dată cu tine. Realitatea e dură, e urâtă, viaţa e frumoasă – cărţile sunt viaţa. Apoi a recitat Rugăciunea unui dac de Mihai Eminescu. Elevul Alin Ţurcanu, de la Liceul Teoretic Mircea cel Bătrân a citit un eseu  Rolul bibliotecii în viaţa noastră. «Biblioteca are un rol foarte important în formarea personalităţii alături de familie şi şcoală. Ea reprezintă mediul cultural în care persoana evoluează, creşte, acumulează cunoştinţe şi experienţe noi. Deasemenea putem spune că biblioteca este un centru, unde găseşti multă şi diversă  informaţie, putem afirma că nu există progres fără biblioteci. Persoanele care înţeleg acest lucru nu vor privi bibliotecile ca pe nişte depozite de cărţi, dar se vor grăbi să-şi satisfacă curiozitatea, descoperind prin lectură multe comori ascunse. Biblioteca începe de la o carte. Fiecare trebuie să tindă s-o aibă acasă. Am şi eu o asemenea bibliotecă, dar pentru mai multă informaţie merg la Centru Eminescu. Apreciez mult această bibliotecă, unde am făcut cunoştinţă cu scriitori şi oameni interesanţi din diferite domenii. Câteva nume: Renata Verejanu, care m-a motivat prin concursurile sale să învăţ nişte poezii minunate, Claudia Partole – care m-a impresionat cu cărţile sale, Nicolae Dabija, care mi-a deschis anumite pagini ale istoriei noastre prin romanul Tema pentru acasă, domnul Ion Paulenco, datorită căruia am înţeles mai profund frumuseţea tezaurului folcloric naţional şi încă mulţi alţii pe care i-am cunoscut aici la Centrul Eminescu. Deasemenea am participat la diferite activităţi, lansări de carte, diverse întâlniri. În final pot spune că Centrul Academic Internaţional Eminescu mi-a deschis o nouă uşă într-un nou univers al cărţilor, al creaţiei şi cred că biblioteca dată mă va aluta în viitor şi v-a creşte din noi, generaţia de azi, oameni frumoşi spiritual şi intelectual, cu o lume internă bogată».
         Profesorii de la Centrul Orăşenesc al tinerilor Naturalişti, doamnele Balico Maria, Golovancova Tatiana, Dolgina Svetlana, Belicova Olga, Copteva Galina, Ion Bâtcă, au adus exponate confecţionate de copii lor, dar au organizat şi un atelier de creaţie: fantezie, dibăcie, pentru copii prezenţi la nocturnă.

Scriitoarea Renata Verejanu a venit să ne asigure că biblioteca a contat şi contează în viaţa dumneaei. Ne-a vorbit despre Festivalul Renata Verejanu, ne-a mulţumit pentru promovarea poeziei dânsei, le-a mulţumit copiilor de la Liceele Teoretice Mircea cel Bătrân, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, pentru participare la festival. Alin Ţurcanu, Daniel Rotaru, Eduarda Cojocaru au recitat poezii din creaţia Renatei Verejanu. Deţinătorul locului doi al aceluiaşi festival Ion Băbălău, de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga a recitat o poezie proprie Plouă în mine
         Doamna Lidia Hlib a prezentat două cărţi pentru copii Legendele Zânei Flora, Poveştile căsuţei cu surprize. Şi ca să ne demonstreze că biblioteca contează în viaţa dumneaei ne-a dedicat o poezie intitulată Biblioteca. Biblioteca, - râu ce adăpi universul, /Eminescu te-a servit cu mintea-i şi versul, /A dezghiocat multe ermetisme astrale /Şi a străpuns misterele paranormale. /Biblioteca,-tezaur sfânt scris cu sânge, Cărţile tăcute ascund idei ce roiesc, /Haruri divine, spirite în  strai omenesc. /Copilule, învie-i lumea, treci peste prag, /Absoarbe cu lăcomie Cuvântul cel drag, /Şi vei descoperi miracole pe rafturi, /Te va-ndulci mierea-i adunată ca-n faguri. (Chişinău, 25.IX.2015, ora 17.00).
         Un alt invitat, epigramistul şi poetul Ion Cuzuioc ne-a recitat o poezie intitulată EXILUL. Mi-a plăcut exilul. Să fiu exilat în biblioteci,/Să fiu exilat în biserici, /Să fiu exilat în carte, /Să fiu exilat în poezie,...cântec,...dans,... omenie. /Când vom avea un astfel de exil ?
.         Un alt invitat, domnul Ion Holban, doctor în ştiinţe fizico-matematice, ne-a vorbit despre tainele lumii în opera lui Mihai Eminescu, elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru. A atins şi problema vectorului european a Republicii Moldova. Ne-a îndemnat să conştientizăm lucrurile şi să facem alegerea corectă. Ne-a demonstrat câteva grafice despre nivelul ştiinţei şi investiţiile care se fac în acest domeniu în lume, dar şi despre situaţia lucrurilor în acelaşi domeniu la noi....
         Nocturna a continuat cu un program artistic. Evelina Bobotrîn, elevă în clasa întâi la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, a recitat foarte inspirat şi expresiv poezia lui V.Romanciuc Totul despre carte şi cărţi. Elevii de la Liceele Teoretice Mircea cel Bătrân şi  Mihai Eminescu : Alin Ţurcanu, Daniel Rotari, Doriana Crăciun, Eduarda Cojocaru, Natalia Fazlî, Laura Ceban,Iulia Rău, Nicolae Cepraga, Arina Buga, Irina Tanasiciuc, Anastasia Fetesco, Andreea Vaculin şi Marcela Tanasiciuc, au prezentat un recital de poezie din opera lui Mihai Eminescu, în limbile română şi franceză, Nicolae Dabija şi Renata Verejanu. Toţi au fost menţionaţi cu diplome pentru participare activă la concursuri , festivaluri şi alte evenimente organizate de Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu şi Centrul Academic Internaţional
Eminescu.
       O surpriză muzicală ne-a făcut Alexsandru Lilium, interpretând la pian o creaţie modernă din muzica japoneză. Profesoara de vioară, doamna Inesa Saulov şi discipolul său Dumitru Burdienco, flautist,  de la Academia de Muzică şi Arte Plastice au interpretat duete pentru vioară şi flaut din creaţia lui V. Bellini şi  W.A.Mozart.
      Toţi cei prezenţi au venit cu mesaje de felicitare, pentru dăinuirea bibliotecilor, cărţilor, bibliotecarilor şi cărturarilor.
Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă.