13 nov. 2015

EDUCAȚIE: IUBIRE, EDIFICARE, DESĂVÂRȘIRE

13 noiembrie este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor... Centrul Academic Internaţional Eminescu este receptiv la astfel de evenimente şi întotdeauna organizează activităţi pe măsură. De această dată ne-am propus  să organizăm o discuţie-dezbatere cu genericul : Educaţie: iubire, edificare, desăvârşire. Educaţia, fiind factorul primordial în evoluţia şi formarea personalităţii, am zis că cea mai vizată persoană în domeniu este doamna Larisa
CUZNEŢOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar la Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Pedagogice Ion Creangă. Doamna profesor a iniţiat o discuţie interactivă cu elevii claselor a IX-a de la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, însoţiţi de profesoarele lor, doamnele  Parascovia VOLEAC, profesoară de limba şi  literatura română, grad didactic doi şi Ina STOG, profesoară de matematică, grad didactic doi. Cultura umană este de neconceput fără de cele două instituţii sociale: familia şi învăţământul. Doamna le-a vorbit despre relaţiile părinţi-copii, părinţi-şcoală, axându-se în special pe problemele adolescenţilor, relaţiile de prietenie, prima dragoste, atracţie şi compatibilitate intelectuală; atracţie şi compatibilitate de caracter; atracţie şi compatibilitate sexuală. Elevii au ascultat cu multă atenţie, au intrat în discuţie şi i-au adresat întrebări. Doamna profesor le-a răspuns, explicându-le într-un limbaj accesibil. Apoi le-a făcut un test de cunoaştere a personalităţii, propunându-le să deseneze  timp de un minut o pisică. Comentând fiecare imagine copiii au putut afla cum sunt. A fost interesant şi util. Cu aplauze, urări de bine, mulţumiţi ne-am despărţit în speranţa de noi întâlniri. Colaboratorii Centrului au constatat că astfel de teme sunt binevenite pentru utilizatorii noştri.
Larisa Arseni. Maestru în artă

Colaboratoare la CAIE.