19 nov. 2015

TOLEREAZĂ ŞI VEI FI TOLERAT

                 Dacă te supui fără voie, eşti sclav; dacă te supui cu voie, eşti servitor P.Syrus
Luna noiembrie este marcată de mai multe momente memorabile cum ar fi: Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor..., Ziua Internaţională pentru Toleranţă, iar din 16-23 octombrie a fost Săptămâna Internaţională a luptei cu traficul de fiinţe umane declarată de ONU şi 16 zile împotriva violenţei domestice. În contextul acestor manifestări de amploare organizate în republică, Centrul Academic Internaţional Eminescu şi-a propus să organizeze mai multe activităţi. În data de 11 noiembrie a avut loc o discuţie-dezbatere cu genericul: EDUCAŢIE: IUBIRE, EDIFICARE, DESĂVÂRŞIRE.  Educaţia, fiind factorul primordial în evoluţia şi formarea personalităţii, am zis că cea mai vizată persoană în domeniu este doamna Larisa CUZNEŢOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar la Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Pedagogice Ion Creangă. Doamna profesor a iniţiat o discuţie interactivă cu elevii claselor a IX-a de la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, însoţiţi de profesoarele lor, doamnele Parascovia VOLEAC, profesoară de limba şi literatura română şi Ina STOG, profesoară de matematică. Au discutat despre relaţiile părinţi-copii, părinţi- şcoală, axându-se în special pe problemele adolescenţilor, relaţiile de prietenie, prima dragoste, atracţie şi compatibilitate intelectuală; atracţie şi compatibilitate de caracter; atracţie şi compatibilitate sexuală. Elevii au manifestat un mare interes la tema pusă în discuţie.

 O altă activitate de amploare la care au participat mai mult de 90 de tineri şi tinere,  de la  liceul Teoretic Mihai Eminescu, însoţiţi de profesoara de istorie doamna Ana CĂPĂŢINĂ, grad superior. Elevii de la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu împreună cu profesoara de engleză doamna  Aurora ŢURCANU, , grad didactic unu. A fost pusă în discuţie o problemă nu mai puţin importantă şi stringentă: TOLEREAZĂ ŞI VEI FI TOLERAT. Despre noţiunea de toleranţă, care poate fi socială, politică, religioasă, general umană şi intoleranţă, despre violenţă: fizică, sexuală, economică, dar şi spirituală; despre drepturile copiilor; despre contracararea traficului cu fiinţe umane... Despre aceste fenomene şi contracararea lor ne-a venit cu un suport informaţional, doamna Lidia Gorciag, pedagog-psiholog de la Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului ilicit de persoane. Dumneaei este o persoană foarte bine iniţiată şi implicată în problemă. Doamna GORCIAG le-a vorbit copiilor despre acest centru şi menirea lui, despre multiplele probleme cu care se confruntă oamenii, fiind traficaţi, aducând şi exemple concrete de persoane cu care a lucrat şi mai lucrează, timp de 15 ani, încercând să-i ajute să-şi restabilească echilibrul interior şi psihic. Le-a adus exemple concrete ce ţin de traficul cu fiinţe umane, chiar la noi în republică. A specificat formele de trafic cu fiinţe umane, accentuând că de cele mai dese ori persoanele devin victime ale exploatării sexuale, a muncii forţate, cerşitului, sunt supuse violenţei fizice şi psihologice, în acelaşi timp lezaţi de orice drepturi elementare. S-a oprit în special la problema violenţei în familie, toleranţă şi intoleranţă, când şi în ce măsură trebuie să fim toleranţi. Despre iubire, adevăr, bunătate, omenie şi alte categorii general umane. Elevii au rămas profund impresionaţi, emoţionaţi, pe alocuri chiar stupefiaţi, de cele auzite. Nu le venea a crede că la noi, în satele Moldovei, înfloreşte agresivitatea sexuală printre minori şi mai ales i-a uimit, când doamna le-a vorbit despre agresivitatea sexuală incestuală (între rude, tată-copil,frate-soră, mamă...). Pe de-adreptul cutremurător. A fost o dezbatere interesantă, dar mai ales utilă. Cu regret, astăzi în societatea noastră violenţa, agresivitatea, intoleranţa, etc. nu mai sunt nişte fenomene sporadice ci pe alocuri au devenit chiar un mod de viaţă. Copiii au adresat o mulţime de întrebări: Dacă putem preveni aceste flagele? Cum îi pedepseşte legislaţia pe traficanţi, pe agresori, pe violatori? Care este destinul copiilor care trăiesc şi se educă în familii violente? Dacă violenţa poate fi tratată? Doamna a fost foarte explicită şi binevoitoare. Aproape toate flagelele puse în discuţie sunt pedepsite prin lege şi foarte drastic. Problema e că cei agresaţi nu se adresează la timp, s-au chiar deloc, reprezentanţilor legii, atunci crima rămâne nepedepsită. Cît privesc copiii crescuţi în violenţă, pe parcursul vieţii devin şi ei agresivi, neîncrezuţi în forţele proprii, nu pot lua decizii, îşi ascund frica, etc. De aceea orice act de violenţă trebuie oprit şi pedepsit la timp. Le-am avut ca oaspeţi şi pe doamnele Raisa RUSU, pedagog-organizator la CCCT ORIZONT; Svetlana POSAŞCOVA, pedagog-organizator la Centrul Comunitar ALBATROS şi Veronica LOZOVAN, pedagog-organizator la Centrul Comunitar SATELIT, care s-au implicat în discuţie, cerându-i doamnei anumite sfaturi. Lidia GORCIAG a rămas foarte satisfăcută în urma acestei discuţii-dezbateri. Interesul manifestat de copii a bucurat-o, aceasta demonstrează că le pasă, că tema discutată i-a sensibilizat. Doamna şi-a manifestat admiraţia şi pentru colaboratorii Centrului Eminescu, care familiarizează vizitatorii, utilizatorii nu numai cu literatura, dar şi cu tematici interesante şi utile pentru educaţia tinerii generaţii.

Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maiestru în artă