7 dec. 2015

LIVIU REBREANU – PROZATOR ŞI DRAMATURG

                   
Fireşte nu pot regreta şi nici renega nimic din viaţa mea.Dacă însă ar fi să reîncep, nici azi n-aş face decât ceea ce am făcut odinioară. Viaţa mea,ca a oricărui om  de muncă şi zbuciumare, e un tot, cu umbre şi lumini, cu lucruri bune şi rele cu înălţări şi scăderi.
                                   Liviu Rebreanu (Olly Olliver)
Astăzi e o zi deosebită, căci acum 130 de ani Olly Olliver, s-a născut primul din cei 14 copii ai familiei - creatorul de destine – Liviu REBREANU. Şi acest miracol al naturii era menit să dea semnalul că tocmai el va deveni patriarhul romanului românesc. Şi-a dorit să fie medic de succes, să facă înconjorul lumii şi să cânte la armonică. Nu şi-a îndeplinit aceste vise, dar la maturitate, mărturisea că şi-a atins idealul tinereţii, a ajuns scriitor.                                                                 
Ne aflăm în faţa unui scriitor obiectiv, care uimeşte prin puterea de a prezenta viaţa în complexitatea ei socială şi psihologică, prin personaje surprnse în umila şi precara lor realitate, spunea criticul literar Tudor Vianu. Totodată acesta adauga: Niciodată realismul românesc, înaintea lui Rebreanu, nu înfiripase o viziune a vieţii mai sumbră, înfruntând, cu mai mult curaj urâtul şi dezgustătorul, întocmai ca în varietatea mai nouă a realismului european, crudul naturalism francez şi rus. La Rebreanu, viaţa ruralului n-are nici complexitatea existenţei orăşeneşti, dar nici îngustimea traiului vegetativ. Ţăranul vieţuieşte integral, însă obiectiv. Gândirea lui e a întregii lumi din care face parte, reacţiunile îi sunt uniforme, susţine George Călinescu, în volumul Istoria literaturii române de la origini până în prezent.
Câte nopţi albe pentru fiecare dintre cărţile sale, câtă conştinciozitate şi câtă putere de muncă! Toate îzvorau dintr-o înaltă conştiinţă artistică a unui scriitor, ocnaş al condeiului.
Astfel începe activitatea de omagiere a marelui scriitor român organizată de Liceul Teoretic Liviu Rebreanu în colaborare cu Centrul Academic Eminescu.  Frumosul şi emoţionantul eveniment începe cu un cântec  pe potrivă a  regretatului compozitor Ion ALDEA-TEODOROVICI, RĂSAI, interpretat de eleva clasei a VIII-a Olivia CHEPTEA. În continuare asistăm la un dialog imaginar cu un grup de elevi, care adresează mai multe întrebări ce ţin de viaţa şi activitatea literară a lui Rebreanu, în rolul autorului elevul clasei a XI-a Andrei NAFORNIŢĂ, profesoară Ina PEGZA-PUŞCAŞ.
Expoziţia de carte, care conţine majoritatea romanelor şi nuvelelor autorului, intitulată LIVIU REBREANU – CREATOR DE DESTINE este comentată pe larg de eleva clasi a XII-a, Zinaida ŢÂRDEA, îndrumată de profesoara de limba şi literatura română Svetlana SEMEDIN şi bibliotecara liceului Lidia MUCUŢA. Cu un fragment din romanul Pădurea spânzuraţilor, înscenat şi regizat de profesoarele Diana MOROZ şi Eugenia TODERAŞCU, vin în scenă elevii clasei a XI-a, Sava DUMINICĂ. Daniel DANILOV. Ana BABIN, eleva clasei a XI-a ne prezintă monologul Anei din romanbul Ion, iar monologul lui Ion, din acelaşi roman, este prezentat de elevul clasei a XI-a Marin GOJIN.
Trebuie să ştim, că Liviu REBREANU  a fost şi scenarist. Avea un deosebit interes cinematografic. Majoritatea  romanelor au  fost ecranizate după scenariile scrise de autor. Nominalizăm câteva: Răscoala; Ciuleandra; Ion, Blestemul pămţntului, Blestemul iubirii; Pădurea spânzuraţilor (1964), în regia lui Liviu CIULEI, a câştigat premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes. Pe ecran s-au derulat câteva fragmente din filme, unite într-un colaj, realizat de elevii clasei a X-a, îndrumaţi de doamna Ina PEGZA-PUŞCAŞ. Personajele create de Liviu REBREANU nu sunt nici bune, nici rele, ci aşa cum le-a făcut viaţa, sunt înfăţişate după felul lor de a fi. Înainte de fiecare creaţie autorul face un studiu, o investigaţie, face o hartă amănunţită a locurilor, a situaţiilor, a tipurilor de personaje şi apoi purcede la scris. Victorina literară, gen călătorie virtuală prin opera autorului ne este prezentată de profesoara Parascovia VOLEAC, împreună cu discipolii săi.
Iubirea e un infinit...vis şi visare...un motiv pentru care se nasc poeţii. Fără iubire nu ar fi existat nici poeţi, nici poezie. Din toate deşertăciunile lumii, iubirea e cea care te face să fii bogat sau sărac. O iubire până la crimă! Elevii din cercul dramatic, prezintă un fragment din romanul Ciuleandra, îndrumaţi de Artista emerită din Republica Moldova, actriţa Teatrului Naţional Satiricus, Ion Luca Caragiale. Liviu REBREANU despre iubire zicea următoarele: Astăzi însă ştiu şi înţeleg că iubirea este făcută prin cei umili, că cei mândri nu vor putea iubi niciodată... Cei mândri îşi închipuiesc nu trebuinţa de inimă, ei nu vreau decât să cucerească, să biruiască, ei cred în sfârşit, că şi în iubire succesul este tot. Cei din clasa de coregrafie interpretează dansul Ciuleandra, coregraf domnul Vladimir CĂLIN.
Dna Larisa ARSENI, colaboratoarea Centrului Academic Internaţional Eminescu menţionează, cunoaşterea operei marelui scriitor Liviu Rebreanu ne transpune imaginar în acele timpuri, când ţăranul român ducea o viaţă foarte grea, însă valoarea primordială pentru el era pământul. Actualizând gândul vedem că astăzi aproape că nu mai există aşa ţărani, că ţara este pustiită, iar pământul zace în păragină. Realitatea din romanele lui Rebreanu este realitatea de pretutindeni, omul întotdeauna a vrut să trăiască mai bine material, dar să trăiască şi o dragoste adevărată. Apoi le-a mulţumit elevilor şi profesorilor pentru colaborare, asigurându-i că tot ce face biblioteca Eminescu este de dragul cititorilor şi spre binele lor. În continuare i-a oferit cuvântul oaspetelui drag, jurnalistului, eseistului, scriitorului, traducătorului, fostului deputat în Parlamrentul Republicii Moldova, domnului Vladimir BEŞLEAGĂ. Dumnealui s-a referit la Modelul ideal - Liviu REBREANU, pe care l-a studiat minuţios. A mărturisit că nu i-a fost deloc uşor, atunci, când trebuia să scrie teza de doctor în baza operei rebreniene, în perioada comunistă, când cuvântul literatură română era strict interzis. Le-a mai povestit despre unele nuvele, pe care elevii nu le cunosc, despre motivele viaţă şi moarte, care merg paralel în opera marelui prozator, vorba populară, aşa-i lumea trecătoare, unul naşte altul moare. Domnul Beşleagă a rămas încântat de programul pregătit de elevi şi profesori. Le-a adus lăudaţio elevilor pentru cunoaşterea profundă a opetelor scriitorului, i-a îndemnat să citească cât mai mult, că doar cartea face calea cea mai scurtă către sufletele noastre. Profesorilor de limba şi literatura română, administraţiei liceului, care  s-a implicat plenar, în special directorul adjunct pentru problemele de educaţie, doamna Olga CHIRIŢĂ,Viorica POPOVICI, director adjunct pentru instruire, profesoară de educație muzicală, le-a urat putere de muncă şi elevi cât mai sârguincioşi şi receptivi la tot ce este frumos. Astfel de activităţi ne îmbogăţesc reciproc, ne apropie şi ne fac mai buni.
În final îi aducem imajinar mulţumiri scriitorului Liviu REBREANU pentru opera sa prin care am învăţat să, ocrotim, să valorificăm comorile neamului, am găsit curajul de a crede, de a iubi, de a spera şi de a lupta pentru adevăr.

Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă.