16 mar. 2016

AMINTIRI ADUNATE PESTE ANI...

O ţară care nu are teatru e sortită pierii
Agenda manifestărilor cultural-artististice ce se desfăşoară la Centrul Academic Internaţional Eminescu sunt diverse. Ne-am propus să organizăm activităţi cu şi despre personalităţi ale neamului, scopul fiind, readucerea în valoare a personalităţilor notorii din trecutul neîndepărtat, dar şi din prezent, care au contribuit şi mai contribuie la dezvoltarea culturii naţionale. Şi pentru că la baza tuturor începuturilor stă omul, de această dată am invitat un Om, o personalitate dragă nouă, o legendă vie a culturii naţionale şi în special a artei teatrale, Maestru în artă, deţinătoare a medaliei Meritul civic, actriţă de teatru şi cinema, profesoară grad didactic superior, o Doamnă, Mamă, Soţie, Bunică, o Cetăţeancă cu un profund spirit civic şi patriotic, OMUL EUGENIA BUTNARU, care a ajuns la vârsta onorabilă de 80 de ani. Doamna BUTNARU a venit însoţită de colegii săi de breaslă, prieteni de o viaţă, doamna ELENA RÎBCEAC, actriţă de teatru şi cinema şi domnul VLADIMIR COBASNEAN, actor de teatru şi cinema, profesor de arta vorbirii, Maestru în artă. Pe rol de public au fost studenţii de la Colegiul Politehnic, însoţiţi de şefa bibliotecii, doamna Ludmila POPESCU, elevii Liceului Teoretic Mircea cel Bătrân, ghidaţi de bibliotecara liceului, doamna Paraşciuc Lilia şi elevii Liceului Teoretic cu profil teatral Elena Alistar. Elevii au manifestat un interes sporit pentru expoziţia
PERSONALITĂŢI NOTORII DIN MOLDOVA, recunoscând că multe nume vizate le aud pentru prima oară. Deasemenea au vrut să ştie de unde vine Eugenia BUTNARU cu talentul său autentic, înrădăcinat în acest pământ şi neam, de la cine a moştenit dragostea pentru artă, pentru frumos, sau poate providenţa a hărăzit-o la naştere cu acest talent. Cum a fost teatrul de altă dată, cum l-au schimbat evenimentele de la 90 încoace. Doamna Eugenia le-a mărturisit printre altele: că este copilul foametii, al sărăciei, copilul unor vremuri grele de după război. La şcoală nu ajungeau cărţi, învăţau mai mulţi copii după o carte. Cu toate acestea şi atunci oamenii tindeau spre o cultură spirituală, pentru că aşa suntem noi, vorba cântecului: Moldovenii când se strâng şi-n petreceri se avântă, / La un colţ de masă plâng, / La alt colţ de masă cântă. Marele Eminescu spunea: Din vorbirea, din scrierea unui om se poate cunoaşte gradul său de cultură. Gradul de cultură poate fi atins doar dacă eşti perseverent în tot ce faci, studiezi mult pentru a cunoaşte şi pentru a atinge anumite performanţe. Au întrebat-o cu cine a mai colaborat pe parcursul anilor, i-a interesat în special munca cu elevii. Doamna BUTNARU le-a povestit despre satul de baştină Năduşita, Drochia, despre şcoala în care a învăţat, părinţii pentru care avea un mare respect, studiile la Conservatorul de Stat din Chişinău, munca la Teatrul Naţional Mihai Eminescu, colaborarea cu studioul Moldova film, cu marele regizor Emil Loteanu, colegii de teatru: Valeriu Cupcea, Mihai Curagău, Sergiu Finiti, Constanţa Târţău, Constantin Constantinov, Vladimir Cobasnean, Elena Râbceac şi mulţi alţii. Şi-a amintit cât de mult a ajutat-o cunoaşterea tradiţiilor, obiceiurilor, atunci când s-a angajat la Teatrul
Etnofolcloric Ion Creangă, iar mai apoi la Studioul filmelor folclorice şi de comedie Buciumul din Chişinău, fondat de Tudor Tataru, (regretatul), astăzi desfiinţat... Cu multă pasiune îşi pregătea rolurile, totuşi cele mai mari emoţii pentru un actor sunt acelea trăite în scenă, în faţa măriei sale publicul. Aplauzele, sau un oftat din partea publicului, sunt cele mai frumoase momente din viaţa unui artist, mărturiseşte actriţa. Cu lacrimi în ochi recunoaşte, că nu poate merge la teatru, pentru că o doare prea mult (aici îşi reaminteşte de acea distituire a întregii trupe a teatrului, în 1990 a 19 actori, iar mai târziu refuzul de a fi reangajată). Acum păstrează doar amintiri şi profunde regrete pentru destinul Teatrului Naţional... şi al ei. Domnul Cobasnen la rândui i-a adus doar cuvinte de laudă, a vorbit despre omul şi actriţa Eugenia BUTNARU. Pentru a îndulci clipa şi a crea o bună dispoziţie cu un splendid medalion muzical-literar, în dar omagiatei au venit elevii de la Liceului Teoretic cu profil teatral Elena Alistar, ghidaţi şi îndrumaţi de profesoara de arta vorbirii, domnişoara Mariana MOISEI. Elevele aceluiaşi liceu, Jaclin BODORIN şi Lia ZDROBĂU, au recitat poeziile ÎMPĂRAT ŞI PROLETAR de Mihai EMINESCU şi TÂRZIU de Adrian PĂUNESCU. A fost un moment emoţionant de o intensitate maximă. Invitata le-a mulţumit cu multă emoţie şi apreciere organizatorilor, tuturor participanţilor şi în special
tinerilor actori în devenire. La finele întâlnirii i-a îndemnat pe elevi şi studenţi să citească, dacă vor să posede un vocabular bogat şi elevat, să meargă la teatru, să cunoască personalităţile neamului pentru a păstra vie memoria înaintaşilor. Teatrul are menirea să ne sensibilizeze sufletul, să ne facă mai toleranţi, să cunoaştem şi să înţelegem mai bine viaţa. Apoi ne-a fost prezentat un microspectacol Cumătrele, în care au fost vociferate anumite momente din viaţa cotidiană a oamenilor de la ţară. În distribuţie au fost doamnele Eugenia BUTNARU şi Elena RÎBCEAC. Elevii au rămas impresionaţi de întâlnirea cu marea actriţă Eugenia BUTNARU şi mulţumiţi de dialogul întreţinut. Un adevărat dialog intergeneraţional. Credem că întâlnirile de felul acesta au o tentă educativă, îi ajută pe tineri să cunoască şi să aprecieze personalităţi din cultura naţională.
Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă.