15 mar. 2016

EMINESCU IN UNIVERSUL ARTELOR PLASTICE

   Chipul şi opera lui Mihai Eminesu şi-au gasit numeroase realizări şi reflectari în cele mai diverse domenii şi genuri ale universului artelor plastice – pictură, grafică, sculptură, nimismatică, filatelie, medalistică.
  Este necesar de menţionat sursele documentare ale acestor reprezentări, deorece în timpul vieţii Eminescu nu a pozat în faţa unor artişti plastici, ci numai în faţa aparatului de fotografiat. Astfel, s-au păstrat patru fotografii ale Poetului, care îl înfăţişează la diferite vârste, cea mai inspirată poză, făcută la 19 ani, este şi cea mai frecvent întâlnită în creaţiile artistice.
     Tematica eminesciană cunoaşte numeroase şi variate împliniri, pornind de la iconografia tradiţională – portrete, compoziţii figurative, peisaje – şi continuând cu portretele şi compoziţiile simbolice, alegorice, legate atât de viaţa şi personalitatea lui Eminescu, cât şi de opera sa.
   
Una dintre lucrările Rezonanţe eminesciene în arta plastica de Petre Popescu-Gogan conţine catalogul lucrărilor de artă create pe teme emeniscene.Cu această carte izvorâtă din pretutindenea Eminescu, autorul ne invită la vis într-un spaţiu vibrant, luminos, ne iniţiază şi ne poartă blând şi cu dragoste în lumea mirajului artelor plastice încercând să decodifice un întreg cod pornit de la Eminescu cu Eminescu.Autorul împarte cu generozitate idei într-o ţinută etico-estetică de înaltă clasă pentru a ne îndemna la cugetare, îmbogăţindu-ne şi luminându-ne conştiinţa de Eminescu. Cartea este expresia celei mai intime legături cu lumea şi universul eminescian ce poartă pecetea dimensiunilor absolute.
      Ca orice personalitate puternic pătrunsă în conştiinţa umanităţii, şi Eminescu şi-a lăsat dâra lui de foc în întreaga lume românească. Opera lui Eminescu, motiv de inspiraţie pentru artişti plastici şi muziceni, precum şi personalitatea lui ca efigie simbolică a perpetuării valorii. ,,Focul meu”, din Odă, adica propriul cuptor de copt bronzul, a dat forme, la rândul lor, unele capodopere, până la medalistică, insigne, filatelie,fotografie,cinematografie,teatru – toate domeniile artei.    Studiile şi eseurile  din  cartea Eminescu – Focul meu. Imaginea Poetului în arte coord. Cristina Crăciun, Victor
Crăciun.-Chişinău, Bucureşti: Litera David, 2000,-846p. sunt semnate de cele mai importante personalităţi şi cercetători care au readus aici paginile unor cărţi fundamentale despre Eminescu în lumea artelor de Petre Popesu-Gogan în plastică, Iurie Grecu în filatelie, Ioan Dogaru , Iulius Popa în medalistica , Zoe Dimitresu-Buşulenga, Iosif Sava în muzică.
   Fiecare creator, fie plastician sau compozitor, se apropie de Eminescu cu dorinţa de a-l redescoperi.Opera lui, cu trecerea anilor relevă noi dimensiuni. Victor Crăciun afirmă că aproape toţi artiştii plasticii i-au întruchipat trăsăturile în piatră, lemn, bronz, marmură, în pânzele picturale, în lucrări grafice. Generaţie după generaţie de plasticeni va căuta în opera lui Eminescu punctul de tangenţă, încercând un dialog cu ea pentru a descoperi noi frumuseţi, noi aspecte valorice, filosofice, deoarice cu trecerea anilor, ea va căpăta noi dimensiuni estetice, noi sensuri, noi înţelesuri semantice.Pentru că şi în domeniul artelor vom trăi revirimentul unor viziuni noi – un nou Eminescu – al viitorului Mileniu.
    Un Eminescu al artelor, al istoriei civilizaţiei noastre, ni se vădeşte aici şi acum, într-un chip pe care îl salutăm şi îl recomandăm tuturor.
Vera Harti, șef oficiu