10 mar. 2016

MIHAI EMINESCU - UN STEJAR AL LIMBII ROMÂNE.

Odată cu sosirea primăverii şi a mărţişorului oamenii, dar şi noi cei de la Centrul Academic Internaţional Eminescu am devenit mai vioi, mai energici, mai plini de elan şi desigur mai romantici.  Mihai Eminescu a fost şi  el un romantic al literaturii române, dealtfel, ultimul din secolul al XIX-lea. Dar nu despre romantismul poetului am discutat astăzi ci despre momentul Eminescu şi contribuţia lui cea mai de seamă la crearea limbii literare române. MIHAI EMINESCU - UN STEJAR AL LIMBII ROMÂNE,  aşa  s-a intitulat manifestarea cultural-artistică organizată şi dedicată limbii materne. Carpaţii, Dunărea şi Eminescu sunt trei piloni pe care se ţine viaţa materială şi culturală a neamului românesc. Titu Maiorescuu menţiona: Literatura poetică română va începe secoolul sub auspiciile geniului lui Eminescu, cea mai frumoasă întâlnire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a veşmântului cugetării româneşti.  Limba lui Eminescu a fost punctul de plecare a cugetării româneşti. Ca şi Boudelair în Franţa... Eminescu face parte din acele personalităţi geniale care, prin arta lor, închid o epocă,
pentru a deschide, în acelaşi timp, o alta. Eminescu - un adevărat laborator de formare a limbii române, un adevărat învăţător şi promotor al limbii literare. În această cheie am discutat cu elevii clasei a VIII-a "A" de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, însoţiţi de bibliotecară, doamna Aculina Golovatenco. Elevii claselor a III-a B şi C, însoţiţi de învăţătoarea Stela ŞVEŢ şi câţiva părinţi au venit cu un frumos şi inspirat mesaj poetic, drept omagiu limbii materne. La masa poeţilor s-au adunat dragii noştri poeţi, Mihai Eminescu, Alexei Mateevici, Dumitru Matcovschi şi Grigore Vieru, manifestându-şi dragostea pentru limba noastră cea română. Mirific microspectacol, cu actori mici, dar foarte inspitaţi şi îndrăgostiţi de poezie. Medalionul literar-muzical cu o interpretare deosebită, foarte bine gândită a fost prezentat de elevii Liceului Teoretic Nicolae Iorga, pregătiţi şi ghidaţi de profesoara de limba şi literatura română, doamna Stela VÂRLAN şi bibliotecara liceului doamna Eugenia STAMATIN. Cu multă  dăruire şi măiestrie artistică au recitat şi au interpretat poezii din creaţiile lui Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Victor Teleucă, Petru Cărare, George Coşbuc, etc. S-au evidenţiat: Cătălina Gârbu, Andreea Pânzari, Andreea Prodan, Liliana Băluţă, Ionela
Holban, Simona Tican, Anastasia Frecăuţean, Adelina Creciun, Dumitru Deocher, Dumitru Iacob. Un moment emoţionant a fost interpretarea cântecului, Eu nu mă las de limba noastră, acompaniat la chitară de Gheorghe Buşmachiu. Elevele clasei întâia, Grigorina Romanescu, Laura Coiman, Laura-Augustina Harghel au prezentat tricolorul, fiind îmbrăcate în vestimentaţie respectivă. La finele programului artistic am savurat o creaţie proprie a elevei clasei a X-a, Liceul Teoretic Nicolae Iorga Adelina Creciun cu poezia Limba Mea. Am trăit cu toţii adevărate clipe de revelaţie, de dragoste şi mândrie pentru copiii noştri şi pentru munca enormă depusă de profesori. Le-am mulţumit şi le-am urat succes,  i-am îndemnat să citească cât mai mult, căci numai prin lectură vor cunoaşte multe şi se vor forma ca personalităţi.
Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă.