13 mar. 2016

NOUTĂȚI EDITORIALE EMINESCIENE


SUB RAZA GÂNDULUI ETERN
                                                                                                                                                                                    Elena DABIJA,
                                                                                      director
„Cu mâine zilele-ți adaogi,
Cu ieri viața ta o scazi
Și ai cu toate astea-n față
de-a pururi ziua cea de azi”
Mihai Eminescu
            Colecția Centrului Academic InternaționalEminescu se valorifică cu noi ediții eminesciene reprezentative - donații din partea eminescologilor și editorilor. Vă propun să cunoașteți o carte nouă din patrimoniul eminescian, întitulată „Sub raza gândului etern, finanțată de Casa Municipală de Cultură „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, apărută la Editura Lumina în 2016, sub redacția domnului profesor Florian Copcea.
            Antologia este deschisă spre lectură cu poezia lui Mihai Eminescu Cu mâine zilele-ți adaogi..., urmată de un studiu de Adrian DINU RACHIERU întitulat „Cabala antieminesciană”, o ficțiune? (Între patologie și edeologie, în tenebrele eminescologiei), în care autorul ne deschide parantezele despre „cercetătorii indisciplinați” și despre cercetătotii cu renume în domenil eminescologiei. Aici citim și constatarea: „... viitorl ne va oferi documente noi, mobilizând condeie și influențând judecata urmașilor; destrămând, adică, supoziții, risipind colecția imaginilor prefabricate și a reflexelor „leneșe”, recalibrând opinii etc. Totuși, în biografia ultimilor ani eminescieni, ne încredința testamentar Petru Creția, vom găsi mereu „ceva adânc de aflat”.”
            Un capitol aparte îi aparține scriitorului și traducătorului Ali NARÇIN cu genericul „În poeziile lui Mihai Eminescu există ceva ascuns dincolo de obișnuit”, în care găsim o viziune asupra operei lui Mihai Eminescu, și anume: Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III. Ali NARÇIN a fost printre invitații la lucrările Congresului Mondial al Eminescologilor, edițiile III-IV și a avut ocazia să discute cu mai mulți participanți, astfela a tălmăcit în limba turcă și unele poezii ale domnlui Florian COPCEA, care sunt incluse în acest volum.
            Profesorul universitar, dr. Ion DIACONESCU din Craiova ne propune spre lectură articolul întitulat „Mihai Eminescu: Unul erau toate și totul era una”, în care se referă la Rugăciunea unui dac.

            Urmează studiile: prof., dr. Tudor NEDELCEA Jubileul celebrei statui Eminescu de Gheorghe D. Anghel din Drobeta; „Luceafărul” în interpretare „Samkhya-Karika” de Lucian GRUIA; Amintiri din infern de prof. univ. dr. Lelia TROCAN; Memoria Trestiei de Mihai Antonescu; Traducerile eminesciene privite din perspectiva „ideii europene” de Florian COPCEA; Un monument Eminescu înălțat din iubire de Victor Rusu; Ataol Behramoglu sau poezia în sărbătoare de Carolina BOLOGAN (Italia).

            Este binevenită în această culegere și selecția de poezii scrise de: Ioan BABA din Serbia Colindă pentru Mileniul trei, Imagine divină, Spirala cercului, Continuarea vieții, Rugă, Măgarii, Așa este – viceversa; Nedeljko TERZIĆ din Serbia Discursul împăratului Constantin la Sirmium, Forumul de la Vininacium, Încotro, domnule Eminescu? (Lui Mihai Eminescu), Veronica nu smulge rădăcini (Veronicăi Micle), Daimonul e aci? (Lui Nichita Stănescu; Paul ARETZU Cartea CU ANLUMINURĂ; Florian COPCEA Fără stele tu-mi schimbi rostul, Timpul meu, Isis; Nicolae DABIJA Mi-i teamă de o carte, Sărmane suflete naiv și Vârsta de trecere; Ion IANCU-VALE Eu ca un fluid, Captivul, Teama, Execuția, Oprirea din zbor; Emilia DĂNESCU Nichitiană, Aproape însera, În așteptare; Gheorghe NEAGU Asfințit, Verighetă, Violența iubirii, Nici urmă, Zbor.